menu
CZ

Komunitní zahrada – mění životy k lepšímu?

Každá komunitní zahrada je v počátku jen nápadem jednoho či několika nadšenců. Až s časem získávají prvotní nápady jasnější obrysy. Tak tomu bylo i v případě Komunitní zahrady Vidimova, kterou iniciovaly v roce 2013 jako jednu z prvních komunitních zahrad v Praze zakladatelky KOKOZA, o.p.s.

Trvalkový záhon na KZ Vidimova.


Nápad klíčí

Problémem dnešních měst je nedostatek komunitního života, blízké spolupráce a dobrých vztahů. S tímto vědomím se hlavní iniciátorky rozjely do zahraničí pro inspiraci a díky jejich nadšení pro sociální přesah a podpoře z Evropského sociálního fondu se rozjel projekt komunitní zahrady, jako bezpečného tréninkového a pracovního místa pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Po zdlouhavém domlouvání s místním městským úřadem se podařilo získat do pronájmu pozemek dlouhodobě nevyužívané zahrady u budovy bývalé mateřské školy, nyní sídla Městského úřadu Prahy 11, kde od července 2014 začalo v první zkrácené sezoně pěstovat 7 lidí ze sousedství.


Komunita roste a sílí

Díky tvořivé radosti sousedů a podpoře z dalších grantů se zahrada v prvních letech vybavuje vším, co nesmí chybět. Vznikají nové záhony i kompostéry, trvalkový záhon, připlouvá lodní kontejner jako zázemí skladu a obstarává se rozličné nářadí. V druhém roce se zahrada rozrostla na 28 komunitních zahradníků a každý rok se její členská základna skokově zvětšuje.

V místní komunitě se prolínají dobrovolníci s tréninkovými zahradníky a tmelí komunitního ducha u společných oslav i při péči o zahradu, jako je sekání trávy, pletí záhonů nebo přehazování kompostu. Největšími akcemi jsou zahradní slavnosti k zahájení a zakončení sezony, které se v průběhu let stávají oblíbenou atrakcí i pro veřejnost z okolí a navštěvuje je až 200 lidí. Pro dlouhodobé fungování zahrady a s rozvojem komunity je třeba brát větší ohled na sousedy žijící v okolních domech, například v otázce hluku či kouře z ohýnků. Vzhledem k blízkosti úřadu městské části je třeba také respektovat klid v době úředních hodin, a tak se komunita schází převážně odpoledne, byť vstup do zahrady mají členové nonstop.

Návštěvníci zahrady během slavnosti.


V zahradě to žije

A protože tam, kde zasadíte zahradu, vyroste vám komunita, stává se v průběhu let Komunitní zahrada Vidimova doslova zelenou oázou uprostřed panelákové džungle. Důležitým posunem komfortu trávení delšího času v zahradě je především zřízení separační ekotoalety, dovybavení kuchyňky a rozvoj dětského prostoru. Zde se nejoblíbenější atrakcí stává, vedle blátivé kuchyňky, pískoviště a trampolíny, především velká hromada zeminy k vyřádění i té nejbujnější dětské fantazie. S příchodem rodin s malými dětmi a s obsazeností všech záhonů se objevuje nový typ členství bez pěstování

Do zahrady přichází pravidelně také návštěvníci z řad veřejnosti a v každotýdenní otevírací době se zde konají workshopy, semináře i exkurze nejen pro místní školky a školy. Čím dál častěji do zahrady přichází zájemci o založení komunitní zahrady u svých domovů a zahrada se tak stává inspirací a jedním z prvních ukázkových míst městského pěstování a kompostování na mapě komunit mapko.cz.


Komunita přebírá zodpovědnost

Ve většině komunitních zahrad je nedílnou a často klíčovou aktivitou potkávání se se sousedy, která převyšuje touhu po vlastních výpěstcích. V průběhu let se aktivity i počet členů v zahradě značně rozrostly (aktuálně 70 členských rodin), a protože jen zahrady s velkou mírou participace rostou a kvetou jedna radost, je třeba věnovat koordinaci aktivní komunitní zahrady několik hodin týdně. Ideální je nebýt na to sám, ale vytvořit skupinu nejaktivnějších lidí, kteří se o zodpovědnosti podělí a budou aktivně zabezpečovat chod zahrady. Proto v roce 2019 střídá model 1 hlavního koordinátora 5členný koordinační tým. Komunita tak postupně přebírá řízení zahrady, která již z větší části organizačně i finančně funguje bez vedení zřizovatele. Za tím účelem se také na podzim 2020 zřizuje spolek. Aktuálně probíhá jednání s místním úřadem o předání správy zahrady tomuto spolku.


Komunita komunikuje

S nárůstem členů v komunitě a jejich každoroční obměnou vyvstal požadavek na interaktivnější komunikaci mezi členy i mimo setkání přímo v zahradě. A tak kromě organizačních mailů, nástěnky a informační cedule v zahradě začala komunita využívat uzavřenou skupinu na sociální síti. Pro jednodušší nalodění nových členů vznikla pravidla provozu zahrady, včetně pravidel kompostování, a hromadné informace se převedly do online podoby. 

Komunitní ohýnek na Vidimce.


Komunita vymýšlí nové projekty

V roce 2017 se stala jedním z důležitých aspektů sousedského pěstování potravinová soběstačnost, a tak 20 členů založilo skupinu komunitou podporovaného zemědělství. Od lokálních a ekologických farmářů odebíraly tyto rodiny od května do prosince sezónní zeleninu, ale také vajíčka, mléčné produkty, sýry, ovčí bedýnky, med, jablka a mošty. Díky získaným zkušenostem se aktivní členové zahrady pustili v roce 2018 do dalšího vlastního projektu – Sousedské klubovny, která vznikla v přízemí nedalekého panelového domu. Klubovna poskytuje příjemný prostor na setkávání zahradníků v chladnější části roku, vzdělávací workshopy či besedy. Oba projekty spolupracují se zahradou na pořádání akcí, jako jsou např. zahradní slavnosti, výměnné bazárky SWAPy či úklidové akce na sídlišti.

Exkurze u kompostérů.


Jako doma

S narůstajícími vazbami mezi komunitními zahradníky se v takovém prostředí cítí členové komunity čím dál více „jako doma“ a přenáší si tento pocit do celého místa bydliště. Anonymní řady sousedů se prosvětlí známými, kteří se kromě zahrady potkávají při běžných cestách po našem okolí. 

Díky zkušenostem z provozování Komunitní zahrady Vidimova vznikla kniha Pěstujeme ve městě či Metodika zakládání komunitních zahrad. Zahrada také inspirovala ke vzniku desítky dalších (v roce 2017 jich bylo v Praze 24 a v roce 2019 již 42 veřejně působících zahrad a další prosperující „v utajení“, v celorepublikovém měřítku se bavíme již o stovce zahrad, což svědčí o velkém zájmu veřejnosti o tento typ projektů).


autor: Anna Černá, původní koordinátorka Komunitní zahrady Vidimova

Autorem článku je Veronika

Podobné články
Soňa Houžvová
23.11.2019

Tematické pracovní skupiny najdeme napříč různými obory, existuje např. pracovní skupina pro sociální zemědělství, Česká rada pro šetrné budovy má své skupiny na téma brownfileds či udřžitelné materiály. V oblasti ... Číst dál >

Denisa Lešková
05.11.2019

Před koncem školního roku se na ZŠ Angel v rámci projektu Uzavřený cyklus jídla do škol konala zahradní slavnost. Všichni učitelé, žáci i jejich rodiče si tak mohli prohlédnout výstupy, které děti vytvořily v uplynulých ... Číst dál >