Scházíme se nad kompostem v pracovní skupině - Kokoza

Scházíme se nad kompostem v pracovní skupině

Tematické pracovní skupiny najdeme napříč různými obory, existuje např. pracovní skupina pro sociální zemědělství, Česká rada pro šetrné budovy má své skupiny na téma brownfileds či udřžitelné materiály. V oblasti kompostování nám taková platforma chyběla, a proto jsme na konci roku 2018 naplánovali první setkání. Od té doby se pravidelně scházíme s odborníky z kompostovací teorie i praxe.

 

Sdílení má smysl

Oslovili jsme odborníky zabývající se problematikou bioodpadů a kompostování, abychom se mohli společně setkávat, sdílet zkušenosti, sladit se ve společných cílech a společně připravit ty nejlepší podklady a řešení v rámci témat, která jsme si na prvním setkání společně vyhodnotili jako klíčová. Potřeba pracovní skupiny vychází z pozorování aktuálního stavu, kdy v této oblasti chybí komunikace a spolupráce mezi organizacemi, firmami a státní správou. Sladění společných cílů je klíčové pro společenskou změnu, stejně jako pro propojení teorie a praxe.

 

Jak to funguje

Pracovní skupina odborníků na témata třídění organických zbytků a kompostování se setkává pravidelně jednou za dva měsíce v Praze v podkrovní zasedačce Haly 40 v areálu Pražské tržnice, kde má KOKOZA o.p.s. své zázemí. Vyrážíme ale také na exkurze do terénu. Na prvním setkání jsme se díky principům metody Human-Centered Design seznamovali a ptali jsme se na potřeby jednotlivých členů. Na závěr dvouhodinového setkání jsme měli kupku témat, kterými jsme se chtěli v budoucnu společně zabývat.

Pracovní skupina02

Pestrost pracovní skupiny

Jsme rádi, že se do skupiny podařilo přizvat odborníky z různých organizací, institucí i firem. Ve skupině najdete např. zástupce organizací, které se dlouhodobě věnují předcházení vzniku odpadů a kompostování jako jsou Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Ekodomov, Arnika, dále specialisty na odpady z Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva životního prostředí, městských částí (MČ Praha 7 či MČ Praha 4), vědce z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, České zemědělské univerzity PrahaPřírodovědecké fakulty UK a dále speciální hosty z praxe (zástupkyně za Státního zdravotního ústavu, zástupkyně projektu komunitního kompostování Řepy, zástupce firmy DEKOS, atd.).

 

Čím se konkrétně zabýváme

Svůj prostor dostala již témata jako je komunitní kompostování či vermikompostování, elektrické kompostéry a gastroodpady, osvěta kompostování a Mezinárodní týden kompostování. Vždy dojde i na otázku legislativy. V rámci exkurzí jsme také navštívili provoz Hypermarketu Albert v Kladně a Paroplavby v Praze, kde se kompostuje pomocí elektrických kompostérů GreenGood, anebo jsme se v Paralelní Polis seznamovali s propojením technologie IoT čipů a hydroponického pěstování a zařízením Farmbot. Jestli Vás zajímá, co všechno jsme se na těchto exkurzích dozvěděli, tak se můžete těšit na další článek, ve kterém se o nich detailněji rozepíšeme.

72119585_2152138048423943_4288383544926928896_n

Setkávání pracovní skupiny jsme spustili v rámci projektu Komunitní kompostování ve městě, který byl spolufinancován hlavním městem Prahou. Děkujeme.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků