menu
CZ

Projekt Uzavřený cyklus jídla do škol 2018/2019

Cílem projektu je začlenit do vzdělávacího procesu na škole funkční uzavřený cyklus jídla (UCJ). Zvýšíme povědomí žáků o původu, možnostech pěstování a zpracování vypěstovaných druhů zeleniny, ovoce a bylin.

Žáci si zažijí celoroční péči o půdu, o záhony, o kompost. Naučí se vypěstovat si vlastní plodiny, zpracovat je a zbylou organickou hmotu navrátit půdě v podobě jejího zkompostování. Propojíme školu a rodiče vytvořením komunitního záhonku, kde se budou moci potkávat žáci, učitelé a rodiče společně.

O projekt pečuje: Jana Kožnarová, janak@kokoza.cz, +420 606 021 521.

Uzavřený cyklus jídla do škol 2018/2019

uzavřený cyklus jídla

V rámci projektu vznikly pracovní listy ve formátu A4 a A2, které si zde můžete stáhnout a využít ve škole se studenty. V menším formátu se hodí pro samostatnou práci, ve větším se mohou použít pro práci skupinovou i jako plakát na stěnu do třídy. Je možné si k jednotlivým tématům objednat náš workshop – rádi přijdeme k vám do školy a se studenty probereme, jak začít kompostovat, vermikompostovat a pěstovat přímo u vás ve škole.

Novinkou je, že v roce 2021 plánujeme akreditaci workshopů pro pedagogy a píše se nová příručka, jak začít s Uzavřeným cyklem jídla ve škole.

Vlastnoručně vyrobené vermikompostéry i učení venku – poslední workshopy jsou za námi

3. 12. 2019

Ve školním roce 2019/2020 proběhly poslední dva workshopy projektu Uzavřený cyklus jídla do škol.

Jeden byl věnovaný pedagogům, kteří se seznámili s aktivitami, jak do vyučování zapojit nové prvky ze školní zahrady (např. vyvýšené záhony, kompostér, vermikompostéry) a zároveň si osvojili formu učení venku.

Workshop pro učitele_UCJ_1 (2) Workshop výroby vermikompostérů_2

Žáci pak měli možnost vyrobit si vlastní vermikompostér, aby se o jejich slupky a zbytky zeleniny mohli napříště postarat noví školní mazlíčci.

 

Sklízíme úspěchy prvního školního roku

10. 7. 2019

Hrášky, ředkvičky, saláty, cukety – ale především žáci, kteří v sobě objevili chuť zahradničit, znovu využívat odhozené slupky a vůbec se víc zamýšlet nad tím, kde se vlastně bere jídlo, které máme na talíři. To je hlavní pěstitelský úspěch pilotního ročníku projektu Uzavřený cyklus jídla do škol, který je skoro za námi.

Osázené VZ_pohled na školuNástěnka_aktivity za 9_18 - 6_19

Na poslední červnové návštěvě jsme společně s dětmi i učiteli zhodnotili všechny workshopy, které v sezóně proběhly. Žákům druhého stupně se podařilo naplánovat školní zahradu a atrium. Navrhli, kde bude usazen tříkomorový kompostér a kam přijdou vyvýšené záhony, které později sami vyrobili, naplnili a osázeli. Zvládli jsme naplánovat i další rozvoj zahrady v příštích letech.

Na prvním stupni jsme si jaře povídali o semínkách a žáci si sami vyseli bylinky a kvítka, z nichž některé později putovaly do vyvýšených záhonů. Také si v dlani pochovali nejoblíbenějšího zahradního “mazlíčka” – žížalu. Na kompostovacím workshopu jsme si ukázali, jak se dá organický odpad měnit v hnojivo nejen na zahradě, ale i doma.

Školní rok pak vyvrcholil zahradní slavností a workshopem, na kterém žáci vypěstovanou úrodu poprvé ochutnali.

Na podzim nás ještě čeká vytváření pracovních listů – plakátů, které shrnou témata proběhlých workshopů. Do toho se pustí členové místního Žákovského parlamentu. Na posledním workshopu si pak vyrobíme vermikompostéry do tříd, aby žáci mohli udržovat jídlo v cyklu i přes zimu.

Nezapomněli jsme ani na učitele – ti budou mít možnost seznámit se s novými učebními pomůckami, které vyrostly na jejich zahradě. Prohlédneme si je i se zástupci dosud nezapojených tříd a probereme, jak je mohou využít ve svých vyučovacích hodinách.

Proběhlé workshopy:

 Uzavřený cyklus jídla do škol je projekt podpořený Hlavním městem Praha pro rok 2018/19.

 

Máme pilotní školu!

30. 10. 2018

Znáte školu, kde si žáci pěstují bylinky a zeleninu ve vlastnoručně vyrobených záhonech, sklizeň pomáhají zpracovat a její zbytky pak vracejí do půdy? Kde zvířecími mazlíčky jsou žížaly v kompostérech? A místem pro setkávání rodičů, dětí a učitelů školní komunitní zahrada?

V pražských Modřanech zrovna jedna taková vyrůstá. Základní školu Angel jsme totiž vybrali jako pilotní pro náš projekt Uzavřený cyklus jídla do škol.

S nabídkou zapojit svoje žáky do celoroční péče o půdu, záhony i kompost jsme na začátku školního roku obeslali víc než stovku pražských škol (pilotní projekt zatím běží jen pro území Prahy). Ozvalo se nám jich deset a z nich jsme vybrali ty, které mají 1. a 2. stupeň, školní zahradu, kterou chtějí opečovat, a hlavně dostatek nadšení pro celou myšlenku uzavřeného cyklu jídla. U workshopů a přednášek to totiž opravdu nekončí, se školou budeme v intenzivním kontaktu celý rok až do závěrečné zahradní slavnosti, kde se děti i učitelé podělí o radost ze vzrostlé zahrady se svými rodinami a přáteli.

Modřanská škola Angel je tou první vyvolenou i díky počtu žáků, kterých je skoro 800. Moc se proto tešíme na to, kolik dobrot společně vypěstují a jak rychle jim s pomocí žížalího kompostu zahrada poroste pod rukama. Navíc se děti dozví i všechno potřebné pro to, aby svoje kompostovací návyky mohly přenést i domů.

Za nadšení a spolupráci už nyní děkujeme paní ředitelce PaedDr. Ivě Cichoňové a učitelům pro 1. a 2. stupeň Lucii Hálové a Mgr. Michalu Lokajovi.

Uzavřený cyklus jídla do škol je projekt podpořený Hlavním městem Praha pro rok 2018/19.

 

Výzva pro školy: chcete se zapojit?

20. 9. 2018

Již brzy vybereme školu, která se zapojí do pilotního projektu Uzavřený cyklus jídla do škol. Díky podpoře Hlavního města Praha se bude na jedné z pražských škol realizovat obnova záhonů, vyrábět vermikompostéry, vzdělávat v tématech pěstování a kompostování v městském prostředí. Ve spolupráci s naší integrační dílnou si žáci spolu s učiteli vyrobí a naplní vyvýšené záhony a vytvoří konstrukci na zahradní kompostér. Chceme, aby se celá škola naučila pěstovat a starat se po celý rok o vlastní zeleninu, ovoce a byliny, aby svou sklizeň zvládli zpracovat a zbylou organickou hmotu vrátili půdě v podobě jejího zkompostování. A protože zakládáme i komunitní zahrady, propojíme školu a rodiče vytvořením komunitního záhonku, kde se budou moci potkávat žáci, učitelé a rodiče společně.

Projekt podporuje Hlavní město Praha.

logo HMP