menu
CZ

Věděli jste, že když zasadíte zahradu, vyroste vám komunita?

O prospěšnosti komunitních zahrad se dočtete v každé brožuře, kterou k danému tématu seženete. Jedním z mnoha uváděných pozitiv je tvorba komunity a zkrášlení místa, kde zahrada vyroste. Jaký další rozvoj ale s komunitní zahradou může přijít? Do jaké podoby může vyrůst vaše komunita a které akce zvládne pořádat? Jak dlouho trvá, než se komunita rozroste a získá stabilitu? Příkladem nám bude komunitní zahrada Vnitroblok Mečislavova, její vývoj i to, jak mění své okolí k lepšímu.


Sázíme komunitní zahradu

Nusle. Trochu divoká čtvrť pražské městské části pod Vršovicemi, která doplácí a zároveň těží ze své polohy. Leží v širším centru města, takže její dopravní obslužnost vám umožní snadný a rychlý přesun na nábřeží i do kanceláře na Pankráci. Zároveň jde o okrajovou část jedné z největších městských částí, kam není z městského úřadu moc vidět, takže tu život bují tak trochu podle vlastních pravidel. Situace se v posledních letech o dost zlepšila, ale od starousedlíků si můžete nechat vyprávět příběhy z Hnuslí ještě dnes.

V roce 2016 tu vznikla komunitní zahrada. Vyrostla nedaleko náměstí Bratří Synků. Ve vnitrobloku, který tou dobou sloužil jako nelegální parkoviště. Jeho estetická, sociální a ekologická hodnota byla téměř nulová. Místo bylo známé jen místním rezidentům, návštěvníkům tamní autoopravny, lidem bez domova a drogově závislým. Čím intenzivněji tyto sociální skupiny rumiště využívaly, tím více místo chřadlo. Důkazem byl narůstající počet aut, kupiček odpadu a nekontrolovaná náletová zeleň. A to vše i přes to, že pozemek je veřejným prostranstvím v majetku města.


Vnitroblok Mečislavova před proměnou.

Klíčení komunity

S přípravou zahrady pomáhala organizace KOKOZA, o.p.s. a díky tomu vyklíčila během týdne. Prostor části vnitrobloku byl tak rychle připraven na invazi členů nové komunity. Počítalo se s tím, že jej obsadí lidé z okolního činžáku se zájmem o městské pěstování nebo odpočinek v zeleni. To vyplynulo z prvního sousedského setkání, které proběhlo těsně před proměnou vnitrobloku. Nicméně již na samotném otevření zahrady se ukázalo, že realita bude malinko jiná.

Nejsilnější skupinou byly mladé rodiny s malými dětmi. Lákala je vidina místa, kde si děti spolu mohou nerušeně hrát a zároveň poznají sousedy, se kterými najdou společnou řeč. To některé vedlo k finančnímu příspěvku na nákup materiálu k výrobě pískoviště a dalšího vybavení zahrady. Podobně to nakonec měli i další sousedé, kteří si postupně cestu do zahrady našli. Hledání sociálního kontaktu a prolomení anonymity města tak spojilo více lidí než vlastní truhlík k pěstování. 


Pěstujeme. A co dál?

První sezonu se zahrada stabilizovala. Mimo pěstování se zde konalo jen pár aktivit, například nepravidelná sousedská setkání nebo jednorázový úklid. Komunita měla jen to, co vzniklo v rámci proměny nebo se pořídilo z úvodní sousedské sbírky. K pěstování sloužilo 20 vyvýšených záhonů, ke zpracování bioodpadu sloužil jednokomorový plastový kompostér, zakoupena byla kubíková nádrž na vodu, skromné posezení a pro děti se vlastními silami vyrobilo pískoviště. 

S rostoucí komunitou, která vznikla kolem zahrady, rostla i chuť k dalším projektům. Motivací byla dobrá nálada, která mezi sousedy panovala, a inspirace z jiných pražských čtvrtí, kde to díky podobným iniciativám žilo. Logickým prvním krokem bylo zapojení se do akce Zažít Nusle jinak. Zkušenost z pořádání a příprav se následně promítla do dalších aktivit. Nastalo logické propojení s místní radnicí, která aktivitám v Nuslích fandila. Vznikl základ skupiny, která se snažila s radnicí pomoci místní čtvrti, od mapování příležitostí k dalším komunitním zahradám, přes připomínky a podněty sousedů k aktuálním problémům, až ke zprostředkování komunikace mezi veřejností a radnicí. 


Realizace komunitní zahrady Vnitroblok Mečislavova.


Probuďme Nusle!

Po těchto zkušenostech a pozitivních reakcích od všech zúčastněných stran byl další krok této komunity jasný. Pokud má dojít k hlubším, případně i systematickým změnám, je potřeba založit spolek – dostal jméno Probuďme Nusle! Zatímco jeho založení nebylo kdovíjak složité, jeho rozjezd i rozvoj ano. Dva roky trvalo, než spolek dorostl do podoby, kdy mohl pořádat několik akcí ročně. Jeho působnost daleko přesáhla původní prostor zahrady, dokonce i městské části.

Komunita se začala zaměřovat na problémy, které se týkají kvality veřejného prostranství nebo volnočasového vyžití. Důležitým krokem bylo zřízení oficiálního právního vztahu k prostoru zahrady. Spolek se tak stal formálně jeho správcem a přijal odpovědnost za jeho péči a údržbu. Zvelebování a rozvoj zahrady i dalších míst začal probíhat systémově, s vidinou finanční podpory získané skrze granty. 


Čtyřletá komunita

Jak to dnes s komunitou po čtyřech letech fungování vypadá? Aktuálně je členem spolku přes 60 nuselských sousedů, nicméně pracuje s podporou téměř dvou a půl tisíců lidí na sociálních sítích. Je propojen s dalšími komunitami z přilehlých čtvrtí a i přes politickou obměnu se stále snaží pozitivně působit na práci místní radnice. Pořádá vlastní kulturní akce nebo je spolupořádá a profesionalizuje své fungování. Posilování vnitřních struktur spolku se ukázalo jako klíčové v momentech, kdy byla nutná změna vedení. Pocit odpovědnosti a dobré mezilidské vztahy pomohly k hladké výměně předsedy spolku. Aktivní jádro členů se rozrostlo a nápady k dalšímu rozvoji jsou ještě veselejší a bohatší.


Ten dělá to a ten zas tohle

Celý příběh může sloužit jako inspirace pro zakládání dalších komunitních zahrad a šlechtění komunitního života. Nalákat vás může výčet realizací, které se spolku podařilo uskutečnit:

 • pěstování pro 47 nuselských zahradníků,
 • kompostování pro nespočet sousedů (celkem ve třech komunitních kompostérech),
 • každoroční zdobení vánočního stromku,
 • akce Zažít Mečislavku jinak,
 • čtenářský koutek a kulturní náplň v altánu Na Jezerce,
 • připomínkování přípravy další etapy revitalizace parku Na Jezerce,
 • sousedské grilovací a deskové herní večery,
 • účast na akci Nuselské dvorky,
 • pravidelné cvičení jógy,
 • propagace lokálních podniků a záchrana knihkupectví pana Sekuly,
 • Laťování – workshop výroby laťového nábytku,
 • úklidy v rámci akce Ukliďme Česko,
 • filmové promítání v altánu Na Jezerce,
 • sousedský běh Podnuselák,
 • nuselský Masopust,
 • připomínkování záměru revitalizace Nuselského pivovaru,
 • Nuselské blešky – občasné vetešnictví pod širým nebem,
 • swap a bazar dětského oblečení,
 • Nuselská kareláž – dekorování trhlin v chodnících pomocí mozaiky,
 • podpora pro dětskou skupinu Sedmikvítek,
 • revitalizace záhonu v ulici Bartoškova,
 • osázení záhonů v parku Na Jezerce,
 • zprostředkování pomoci sousedům během krizového stavu v době covidové,
 • Nuselské přešlapy – platforma pro řešení problémů ve veřejném prostoru v reálném čase,
 • vydávání online občasníku Nusletr – přehled plánovaných akcí a aktivit.


Zahrada hostí kulturní akci A VEN!


Chybami se i zahradník učí

Aby byl obrázek kompletní, sluší se uvést i trable a problémy, se kterými se spolek potýkal. Žijeme nohama na zemi a z chyb je nutné se poučit:

 • Zahradě aktuálně chybí správce, který by bydlel poblíž – tento problém nastal v průběhu poslední sezony, kdy se její koordinátorka odstěhovala. Nový koordinátor nebydlel přímo u zahrady a ukázalo se to jako klíčové. Během této doby v zahradě vzrostla míra nepořádku, hluku a nedodržování provozního řádu. 
 • Nedostatek financí – každá akce je pro spolek zatěžkávací zkouškou, protože ve svých začátcích podcenil správné nastavení finančního řízení. Až v posledních dvou letech jsou finance systémově řešeny a plánuje se roční rozpočet tak, jak jste zvyklí třeba v práci.
 • Dobrovolnictví nemá být otroctví – nešvar plynoucí z nedostatečných financí na pořádání akcí. Kvůli nízkorozpočtovým akcím není spolek schopný adekvátně finančně odměnit všechny účinkující. Ti tak vystupují bez nároku na honorář, jen na základě dobrých vztahů s komunitou. Ale není možné akce pořádané spolkem donekonečna pokrývat jen dobrými skutky. 

Důležité je, že se ke všemu, co nám život přináší, komunita neotáčí zády a vždy se překážky snaží aktivně řešit. Nás těší, že jsme mohli stát u zrodu této komunitní zahrady a s radostí sledujeme, jaká další překvapení se k nám z Nuslí dostanou. Držíme jim palce!


Autorka: Michaela Dudáčková, zakladatelka KZ Vnitroblok Mečislavova a spolku Probuďme Nusle!


Jestli zvažujete založení spolku zaměřeného na aktivity spojené s vaší komunitní zahradou, tak se obraťte na Vše pro spolek. Mají několikaleté zkušenosti a když použijete tajné heslo, jsou připraveni vám dodat speciální balíček služeb za zvýhodněnou cenu. 

Autorem článku je Veronika

Podobné články
Veronika Makovská
20.06.2014

Dávejte bomby. Seed bomby. Seedbomba je hliněná kulička plná semínek z nejen polodivokých kvetoucích bylin, ale třeba i máty a meduňky. Je třeba jí někam hodit, nebo střelit a pak už jen čekat až zaprší. Seedbomba ... Číst dál >

Soňa Houžvová
09.03.2021

Bokashi směs je magickou a nepostradatelnou ingrediencí pro zpracování organických zbytků pomocí Bokashi metody. Právě tento sypký koktejl spouští fermentační procesy, které z vašich slupek vytváří přírodní hnojivo pro vaše ... Číst dál >