Rocket a Pražská tržnice

Rocket sice vypadá jako raketa, ale ve skutečnosti se jedná o malé kompostovací zařízení, které v říjnu přistálo v Pražské tržnici. Hlavní motivací je zpracovat organický odpad, který se v tomto areálu generuje, přímo v místě jeho vzniku, a to na kvalitní hnojivo, které se zde rovnou využije. Jak vypadá symbióza Pražské tržnice, Rocketu a naší integrační dílny, která o kompostovací zařízení pečuje, v praxi? Níže jsme pro vás zodpověděli několik základních otázek.

Komu bude kompostér sloužit v Pražské tržnici?

Kompostér Rocket pojme stovky litrů organického odpadu týdně ze zeleninového trhu v Hale 22. Dále pak kávovou sedlinu například z Jatek 78,  později i z  Burzy #4, Doubleshot kavárny v prostorách Alza.cz nebo z kavárny Kopeček. V budoucnu máme v plánu zpracovávat i zbytky jídla z restaurací a kaváren, z food truck zóny či z jednorázových kulturních akcí v areálu, včetně kompostovatelného jednorázového nádobí.

Dokáže Rocket kompostovat i gastroodpad?

Zařízení Rocket si dokáže poradit i s gastroodpady. V zahraničí je Rocket pro tento druh odpadu z restaurací a jídelen běžně používán. V ČR se jedná o pilotní projekt. Testování pro schválení zpracování gastroodpadu v zařízení Rocket proběhne v roce 2022 ve spolupráci s patřičnými úřady. Do té doby bude Rocket zpracovávat pouze organické zbytky rostlinného původu včetně kávové sedliny.

Umí Rocket zpracovávat také kompostovatelné nádobí?

Ano, na základě referencí ze zahraničí Rocket dokáže zpracovávat i kompostovatelné nádobí. Ve třetí fázi, po kompostování gastroodpadu, se chystáme testovat kompostování různých typů jednorázového nádobí a dalších kompostovatelných produktů.

Jak a kde Rocket umístit?

Rocket nepřiletí jako raketa, ale je dopraven na místo určení v dřevěné krabici. Ke složení Rocketu je potřeba vysokozdvižný vozík a pak se již instaluje jednoduše dle manuálu.  Jeho umístění je ideální v exteriéru pod přístřeškem, který chrání zařízení i pracovníky před deštěm. Je možné ho umístit i v interiéru, pokud prostor disponuje dobrým odvětráváním. Vždy by se mělo dbát na to, aby k němu neměly přístup nepovolané osoby.

Jak probíhá koloběh bioodpadu v souvislosti s Rocketem?

Vhodné je používat snadno omyvatelné nádoby na bioodpad, které lze po naplnění pohodlně odnést a do Rocketu vysypat. V našem případě svoz nádob zajišťuje správce areálu Pražské tržnice. Bioodpad se v zařízení zpracovává 14 dní. A jelikož se jedná o kontinuální proces, vypadává potom v malých dávkách denně přímo do sběrné nádoby nebo pytle. Odtud se přemístí do dozrávacího boxu, kde se ještě nechá šest týdnů odpočívat.

Jak náročná je obsluha Rocketu?

Zkušenost ukazuje, že je ideální jmenovat odpovědného správce, který má zařízení na starost. Ideální je, pokud se této role ujme někdo z místní komunity obyvatel či zaměstnanců. V Pražské tržnici obsluhu stroje a odborný dohled zajišťuje Kokoza o.p.s. a její integrační dílna, která zaměstnává osoby se zkušeností s duševním onemocněním.

Samotná péče o Rocket vyžaduje 30–60 minut denně. Nicméně vše záleží na konkrétní situaci, množství a hlavně kvalitě bioodpadu, který se může vkládat denně, ob den nebo třeba jednou týdně. Zaměstnanec integrační dílny odpad přijme, zkontroluje, aby neobsahoval pro kompostování nevhodné materiály (například plast), větší kusy bioodpadu naseká, vše zváží, zaeviduje a vhodí do kompostéru. Společně s bioodpadem se přidává také poměrné množství štěpky.

Jak vypadá startovací fáze Rocketu?

Stejně jako vy, když jste dlouho nejedli, máte stáhlý žaludek a stačí vám menší porce, je na tom i Rocket. Prvních šest až osm týdnů od spuštění se Rocket plní maximálně na poloviční kapacitu. Je to z důvodu nastartování kompostovacího procesu. S první dávkou bioodpadu a štěpky se do Rocketu vsype také kompost, aby se pomohl iniciovat proces kompostování. Po dobu startovací fáze do Rocketu vracíme i to, co z něj vypadne. Poměr bioodpadu, štěpky a výstupního materiálu, který vracíme do vstupu je v této fázi 1:1:1.

Jak vypadá normální provoz Rocketu?

Jakmile bude výsledný materiál vypadávající z Rocketu kvalitní a mít také vizuální podobu kompostu, je proces kompostování zajetý. Na základě toho můžeme navýšit množství bioodpadu a štěpky vkládané do Rocketu a vypadávající materiál ukládat k dozrání. Dále dodržujeme poměr bioodpadu a štěpky 1:1.

Jak naložíme s výsledným kompostem?

Výsledný kompost je organické hnojivo, které najde využití primárně při péči o zeleň v areálu Pražské tržnice. Pokud se výsledný kompost nevyužije na kultivaci zeleně v areálu, Kokoza kompost s radostí využije ve svých realizacích spojených se zakládáním a údržbou komunitních zahrad.

Je možné výsledný kompost prodávat?

Ano, možné to teoreticky je. Určitě přemýšlíme o vytvoření merch produktu Pražské tržnice, který by sloužil jako dárek pro zaměstnance, firemní partnery či zákazníky. Aby se však výsledný produkt mohl prodávat, je potřeba kompost nejprve registrovat, tzn. podrobit jej rozboru v laboratoři a vypracovat žádost o registraci kompostu u Ústavního kontrolního ústavu zemědělského, s čímž má Kokoza již také zkušenost.

Kam všude je možné Rocket umístit?

Rocket A900 je vhodný všude tam, kde vzniká velké množství organického odpadu. Díky své velké kapacitě je vhodný pro firmy, školy, školní jídelny, kavárny, restaurace, hotely, bytové domy a komplexy. Jeho využití je opravdu různé – viděli jsme ho ve sklepě bytového domu v Londýně, v rámci botanické zahrady nebo školního kampusu v Liverpoolu a také jako společné řešení pro bioodpad z několika restaurací a kaváren v Paříži.  V dnešní době se v ČR nacházejí dvě zařízení, a to na území města Prahy – ve firmě Lifefood a v areálu Pražské tržnice.

Je možné si Rocket prohlédnout osobně?

Rozhodně! Jelikož je pro nás v Kokoze důležitá také osvěta, budeme pořádat exkurze přímo k Rocketu, a to jak pro laickou veřejnost, tak pro odborníky,  školy či firmy. Pokud máte o exkurzi zájem, kontaktujte nás.

Napadají vás další otázky? Možná je najdete v našem předchozím článku Já, Rocket, kde jsme blíže rozebrali technická specifikace Rocketu a průběh kompostování.

Tento článek vznikl v rámci projektu Rocket, který je spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků