Já, Rocket

Rocket

Rocket sice vypadá jako raketa, ale ve skutečnosti se jedná o malé kompostovací zařízení, které v říjnu přistálo v Pražské tržnici. Pilotní projekt Rocket si klade za cíl uzavírání cyklu jídla v rámci Pražské tržnice a navrácení živin do půdy. Na jakém principu toto zařízení funguje? Jak velkou má kapacitu? Na tyto i další otázky najdete odpovědi níže v článku.

Co je kompostovací zařízení Rocket?

Kompostovací zařízení Rocket, typ A900,  je podle zákona definováno jako  tzv. malé kompostovací zařízení s kapacitou do 150 t bioodpadu za rok. Za jeho výrobou stojí britská společnost Tidy Planet, odkud byl také dovezen.

Jak velkou má kapacitu?

Spolkne toho opravdu hodně. Konkrétně tento typ,  Rocket A900, pojme až 215 l bioodpadu za den. Za týden tedy může zpracovat přibližně 12 až 15 klasických hnědých popelnic.

Jaké jsou přínosy tohoto kompostovacího zařízení?

 • Velká kapacita zařízení se efektivně postará o velké množství bioodpadu.
 • Pomáhá předcházet vzniku odpadu v místě vzniku.
 • Přispívá k eliminaci emisí, která by vznikaly při transportu odpadu.
 • Vytváří kvalitní hnojivo, které může být využito v péči o zeleň přímo v místě vzniku.
 • Kompost dodává půdě živiny, pomáhá zadržovat vodu v půdě, předchází problémům sucha.
 • Umožňuje kompost registrovat a prodávat.
 • Přispívá k větší edukaci v oblasti elektrických kompostérů a unikátních řešení kompostování.
 • Přispívá k plnění závazků snižování dopadů na životní prostředí.
 • Díky Rocketu jste nezávislí na svozu odpadu externími svozovými firmami.
 • Má velký potenciál pro zpracování gastroodpadu a kompostovatelného nádobí.
 • Pomáhá ukládat uhlík v půdě ve formě stabilního humusu.
Na jakém principu funguje?

Zařízení je to sice sofistikované, ale přitom praktické a jednoduché.

Princip kompostovací technologie je založen na procesu aerobního kompostování. Ten se odehrává v uzavřeném nerezovém zařízení za působení mikroorganismů a vysokých teplot. Šroubovice uvnitř zařízení nahrazuje pracné promíchávání a provzdušňování materiálu, což v důsledku zvyšuje rychlost a intenzitu kompostovacího procesu. Během procesu kompostování nevznikají žádné škodlivé výstupy, jako jsou například kontaminovaná voda nebo škodlivé plyny. Kompostér je nepřetržitě zapojen do elektrické sítě a procesy kompostování jsou řízený automaticky (teplotní cykly, promíchávání).

Zařízení poskytuje bezpečný a hygienický způsob kontroly přirozeného biologického rozkladu. Všechny biologicky rozložitelné odpady se v průběhu procesu rozloží na stabilní substrát – kompost. Materiál je v mobilním zařízení ponechán dostatečně dlouhou dobu (cca 14 dní). Uzavřená kompostovací technologie poskytuje vhodné podmínky pro průběh celého kompostovacího procesu – kontrolovatelná aerace (provzdušnění substrátu), kontrolovatelná vlhkost materiálu a kontrolovatelná teplota.

Jakou má Rocket spotřebu energie?

Spotřeba elektrické energie zařízení Rocket A900 je průměrně 30 kWh za týden, to je stejně jako zhruba 4 ledničky. V porovnání s ostatními elektrickými kompostéry, které jsou na trhu, je Rocket jedním z těch s nejnižší spotřebou. Z pohledu výkonu a efektivity zařízení je považován za velmi efektivní řešení, které šetří jak prostor, tak energii. Ta by jinak musela být nahrazena lidskými zdroji nebo zemědělskými stroji, které spotřebovávají palivo na překopávání a manipulaci s odpadem či kompostem.

Je možné si zařízení prohlédnout osobně?

Rozhodně! Jelikož je pro nás v Kokoze důležitá také osvěta, budeme pořádat exkurze přímo k Rocketu, a to jak pro laickou veřejnost, tak pro odborníky, školy či firmy. Pokud máte o exkurzi zájem, kontaktujte nás.

 

Zajímá vás více o kompostéru Rocket? Poslechněte si podcast Loopa Vojty Kovala, kde o něm mluvíme.

 

Tento článek vznikl v rámci projektu Rocket, který je spolufinancován Magistrátem hlavního města Prahy.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků