Nesuď podle slupky, kompostuj a inspiruj svého souseda i oblíbenou kavárnu nebo restauraci

nahled-video

27 000 tun

hotových pokrmů a zbytků¹ ročně vyhodíme v restauracích

104,6 kg

bioodpadu ročně vyhodí každý Čech v domácnosti²

1 119 536 tun

bioodpadu skončilo ve směsném komunálním odpadu za rok 2020

Proč má smysl třídit bioodpad?

Získáte černé zlato pro vaši půdu 
Kompostováním vzniká kvalitní organické hnojivo pro pěstování rostlin označované jako „černé zlato“. Použitím kompostu obohatíte půdu o organickou hmotu, živiny a mikroorganismy potřebné pro správný růst rostlin. Kompost také zlepšuje strukturu půdy, a posiluje tak její stabilitu proti větrné a vodní erozi. Navíc použití kompostu pro pěstování snižuje potřebu chemických hnojiv, herbicidů či pesticidů.

Pomůžete v boji se suchem
Kompost funguje jako houba, tvoří zásobu vody pro rostliny a zároveň umožňuje její prosakování do spodních vod.

Snížíte uhlíkovou stopu a emise skleníkových plynů
Díky zpracování bioodpadu v místě jeho vzniku je omezen transport na skládky. Jak transport, tak skládky jsou významnými znečišťovateli ovzduší kvůli emisím methanu a uhlíku.

Více uhlíku v půdě, méně v ovzduší
Kvůli neustálému zvyšování množství CO2 v atmosféře je třeba uhlík někam uložit, aby nedošlo k jeho unikání do atmosféry a k následné změně klimatu. Skrze kompost je uhlík pomocí organických sloučenin v kompostu dlouhodobě ukládán v půdě ve formě humusu. Dále uhlík váží vaše vypěstované rostliny, které ho v průběhu fotosyntézy přemění v kyslík.

Uděláte krok k soběstačnosti
Kompostováním a pěstováním uzavíráte cyklus jídla ve vaší domácnosti, díky čemuž se můžete stát částečně potravinově soběstační.

Ušetříte čas i peníze
Pokud si sami zpracováváte vaše slupky, získáte lepší přehled o tom, čím doma plýtváte a kde byste mohli ušetřit. Tím se přiblížíte k efektivnějšímu nakupování, zpracování potravin a plánování vašeho jídelníčku.

Jak kompostovat v restauraci?

73 % mileniálů je ochotno připlatit si za udržitelné produkty a služby, které jsou ohleduplné k planetě³. Jak začít budovat udržitelnou restauraci a kompostovat poradíme v našem e-booku. Řekněte nám svůj e-mail a my s vámi budeme sdílet naše know-how.

Hledáte kompostovací řešení na doma?

Zadejte svůj e-mail a my na něj pošleme vymazlený e-book, kde si najdete kompostovací řešení na míru a spoustu zajímavých tipů, jak začít kompostovat a už nikdy nepřestat.

Se kterými udržitelnými gastropodniky spolupracujeme?

Nahlédněte na naší mapu Mapko.cz a vyberte si svou udržitelnou restauraci, bistro nebo třeba kavárnu.

Projekt je financován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

¹RATINGER, Tomáš et al., 2020. Jak šetřit jídlem? Příručka redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování. Projekt TL01000071 Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu ÉTA.
²Český statistický úřad 2020.
³CBINSIGHTS. 14 Industries Experts Say Millennials Are Killing — And Why They’re Wrong. 2020. Dostupné z: https://www.cbinsights.com/research/millennials-killing-industries/