Nabídka pro obce

Fandíme uzavřenému cyklu jídla ve městě a rádi vás do něj zasvětíme, aby se i vaše obec, městská část nebo komunita zazelenila a vzkvétala. Pomůžeme vám vybudovat komunitní zahradu, kde vaši obyvatelé mohou pěstovat jedlou radost i sousedské vztahy, a navrhneme nejvhodnější kompostovací řešení, aby bioodpad nekončil na skládkách či ve spalovnách, kam nepatří. Naším dlouhodobým cílem je přinášet do měst udržitelná řešení a zmírnit tak dopad klimatické změny.

Jakým oblastem se věnujeme?

Kompostování ve městě

Bioodpad je poklad. Hledáme proto možnosti, jak ho využít přímo v místě vzniku a splnit tak i požadavky legislativy a zákona o odpadech.

Pěstování ve městě

Baví nás zelená a jedlá města, proto pomáháme vytvářet v městském prostředí místa, kde můžete pěstovat ovoce, zeleninu a bylinky – samotnou realizací nebo i jen mentoringem.

Kvalitní a lokální jídlo

Posilujeme zdravý vztah ke kvalitním a lokálním potravinám přímo ve městě, a tím zvyšujeme potravinovou bezpečnost i soběstačnost.

Jak může spolupráce vypadat?

 • Promyslíme spolu s vámi, jak vaši lokalitu ozelenit, snížit množství bioodpadu ve směsi a nabídneme udržitelná řešení.
 • Potkáme se se sousedy a poslechneme si jejich požadavky.
 • Po sítích i po okolí rozesejeme dotazníky určené pro zájemce o pěstování či kompostování.
 • Nastavíme pravidla pro pěstování a kompostování.
 • Pomůžeme s rozjezdem i celkovou komunikací projektu.
 • Nastavíme indikátory úspěšnosti, které jsou navázány na Smart Cities indexy.

Jaké plody sklidí vaše obec/městská část/ SVJ?

 • Více (jedlé) zeleně na méně udržovaných plochách.
 • Dobré vztahy se sousedy.
 • Pozitivní dopad na život ve vaší lokalitě.
 • Nevyužitý pozemek připadne sousedské komunitě, která se o něj postará.
 • Ubudou vám starosti a náklady s údržbou.
 • Pozitivní dopad na klima ve vaší lokalitě.
 • Plnění Místní agendy 21.
 • Zapojíte do vašich aktivit sociální podnik a podpoříte tak zaměstnávání znevýhodněných v naší integrační dílně

Asistence při budování komunitních zahrad

Vaší obci/městské části rádi pomůžeme s vybudováním zeleného prostoru, kde mohou sousedé pěstovat nejen výstavní rajčata, ale také dobré vztahy.

 • Pomůžeme vytipovat vhodný pozemek.
 • Připravíme rozpočet a vizualizaci pro vybudování komunitní zahrady.
 • Vyšlechtíme dotazník, který rozešleme všem sousedům.
 • V naší integrační dílně vyrobíme vyvýšené záhony, které posléze společně osázíme.
 • Uspořádáme sousedské setkání, kde vybereme koordinátory zahrady. Těm následně poradíme, jak pěstovat nejen zahradu, ale i komunitu.
 • Budeme pro vás k dispozici i po rozjezdu zahrady.

Zavedení komunitních kompostérů

Komunitní kompostování je řešení pro více lidí, tedy komunitu, které spojuje společný prostor a chuť kompostovat. Seznámíme sousedy s principy uzavřeného cyklu jídla a ukážeme jim, že ze společného kompostování mohou sklidit spoustu radosti. Naše slupky totiž nejsou odpad, ale cenná surovina, kterou díky kompostování přeměníme v kvalitní hnojivo a vrátíme do půdy.

 • Navrhneme vhodná řešení pro komunitní kompostování:
  – ve velkém (kapacitní vícekomorové vermikompostéry z naší integrační dílny)
  – v malém (několik domácností, menší bytový dům)
 • Společně vytipujeme vhodné umístění pro kompostéry a zapojíme obyvatele.
 • Zaškolíme správce kompostů i obyvatele formou praktického workshopu či přednášky.
 • Připravíme dotazník pro zájemce o komunitní kompostování a rozešleme ho do světa.
 • Budeme pro vás k dispozici i po rozjezdu kompostérů.

Chcete pomoct?
Ozvěte se, něco zajímavého
určitě vymyslíme.