Třídění a kompostování

Papír, plasty, sklo. To všechno většina z nás zodpovědně vhazuje do barevných kontejnerů. Zapomínáme ale na bioodpad, který tvoří skoro polovinu našich odpadkových košů. Přitom je to jediný druh odpadu, který můžete snadno zrecyklovat sami doma. Kompostovat navíc dnes může úplně každý, dokonce i lidé ve městech. Stačí si vybrat to správné řešení, které vám vyhovuje, a začít. S radostí vám s tím pomůžeme!

Proč třídit bioodpad

Bioodpad tvoří 40 až 60 % směsného komunálního odpadu. Je to přitom cenná surovina, kterou lze dále využít. A ušetříte tím místo v popelnici i vaši peněženku.
Bioodpad z černé popelnice pak zbytečně cestuje na skládku nebo do spalovny. Polovina cest popelářských vozů by přitom mohla být ušetřena.
Organické zbytky na skládkách rozhodně nevoní. Navíc jsou zdrojem skleníkových plynů a nebezpečných výluhů, ve spalovně zpomalují hoření.
  • 100 kg bioodpadu vytvoří jedna osoba za rok.
  • Půda je v kritickém stavu. 54 % zemědělské půdy v ČR je ohroženo erozí.
  • Kompost zlepšuje kvalitu půdy, protože jí dodává živiny. Tím i ovlivňuje kvalitu a zdraví vypěstovaných plodin.
  • Kompost pomáhá zadržovat vodu v půdě a krajině. Podporuje navíc půdní strukturu a poskytuje ochranu před erozí.
  • Kompost chrání rostliny před chorobami a snižuje používání chemických hnojiv i pesticidů.
  • Kompostováním organických zbytků předcházíme vzniku emisí metanu ze skládek.
  • Kompostování mírní negativní dopady klimatických změn a přispívá k ochraně životního prostředí.
  • Kompost pomáhá zadržovat uhlík v půdě.
  • Podle studie EU lze aplikací 1 tuny kompostu do půdy ušetřit 8-60 kg CO2e. Podle kalifornské metodiky je to dokonce až 420 kg CO2
  • A konečně díky kompostování je eliminována uhlíková stopa za sběr a transport bioodpadu a jeho zpracování, včetně uhlíkové stopy samotné skládky/spalovny (založení, provoz, údržba, uzavření a obnova místa).

Odpovězte na naše otázky a 
najděte řešení přímo pro vás

Prozkoumejte všechny způsoby nakládání s bioodpadem...

Kompostování
v interiéru

Kompostování
na zahradě

Komunitní
kompostování

Svoz
bioodpadu

Kompostování v 
gastroprovozech

Tip: Najděte si komunitní zahradu vašemu srdci či bydlišti nejbližší a vyražte tam na jaře pro inspiraci.

Kompostovací příručka

Konzultace

Jsme rádi za dotazy všeho druhu. Své dotazy nám můžete sázet na: poradime@kokoza.cz, případně využitjte webového formuláře.

Konzultační formulář