Kdo je Kokoza ?

V Kokoze od roku 2012 s radostí pomáháme lidem z města kompostovat a pěstovat. Mrkev, bylinky i vztahy. Věříme, že soužití člověka a přírody nejvíce podpoříme šířením myšlenky uzavřeného cyklu jídla mezi širokou i odbornou veřejnost. Proto vytváříme partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáháme s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Nenatíráme nic nazeleno a s našimi partnery strážíme dopad společné práce. V rámci integrační dílny vytváříme smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Jaké jsou naše hodnoty a pravidla kmene?

Podařilo se nám vytvořit si bezpečné, svobodné a přátelské prostředí, kde se navzájem posloucháme, nebojíme se učit chybami a říct si o pomoc. Fungujeme hodně spolu, povídáme si o vizích, tvoříme strategii i plánujeme projekty jako tým. Zároveň ale každý člen týmu musí umět přijmout zodpovědnost za vlastní organizaci práce i své úkoly. Tahle kombinace přináší své ovoce a pod heslem „Kompostujeme, nehnijeme a pravidelně větráme“ naplňujeme naše vize směrem dovnitř i ven.

 • Jsme společensky prospěšní, ale přitom podnik. Sázíme to efektivně.
 • Jsme hrdí na Kokozí standard a jako tým pro to děláme maximum.
 • Společně se radujeme, vzájemně se podporujeme.
 • Umíme říkat ne a přitom hledáme řešení.
 • Kompostujeme, nehnijeme. A pravidelně větráme.
 • Co dohodneme, platí. Co vím, že nezvládám, hlásím.
 • Nebojíme se přemýšlet nahlas, nebojíme se chybovat.
 • Jsme k sobě i k ostatním pozorní a všímaví.
 • Udržujeme rytmus, jsme v obraze.
 • Každý z nás ví, co chceme sklízet.

Chcete o nás vědět ještě více? Prohlédněte si náš profil na Cocuma.

Co děláme?

Inspirujeme & šíříme

Jdeme příkladem a šíříme témata komunity, kompostování a pěstování ve městě. Ať už na našich akcích, workshopech nebo ve spolupráci s našimi přáteli novináři.

Vzděláváme

Učíme jednotlivce, samosprávu i firmy, jak kompostovat a pěstovat ve městě s radostí. Aby začali a už nikdy nepřestali.

Budujeme & propojujeme

Pod našima rukama vznikají nejen kompostéry a záhony, ale i celé komunitní zahrady, ve kterých kromě zeleniny pomáháme klíčit novým sousedským vztahům.

Kokoza jako sociální podnik

V Kokoze naplňujeme v co nejvyšší možné míře principy společensky prospěšných podniků, které jsou také součástí našich zakládacích dokumentů. Jaké to jsou?

 • Sledujeme společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
 • Sociální prospěch. V rámci integrační dílny nabízíme smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.
 • Ekonomický prospěch. Jakožto společensky prospěšný podnik s právní formou neziskové organizace reinvestujeme aspoň 51 % našeho zisku zpět do obecně prospěšné činnosti. Reálně ho používáme pro rozvoj Kokozy a našich společensky prospěšných cílů.
 • Součástí naší mise je také environmentální prospěch. Zaměřujeme se na snižování organického materiálu na skládkách a zvýšení objemu úrodné půdy ve městech.
 • Místní prospěch. Kokoza působí především na území hlavního města Prahy a v tomto místě přednostně uspokojujeme potřeby místní komunity a místní poptávky.

Přečtěte si více o principech společensky prospěšných podniků v blogovém článku.

Na jaké jsme misi?

V tuto chvíli tvoří bioodpad 40 až 60 % komunálního odpadu. Velmi často ovšem končí na skládkách, kde způsobuje produkci skleníkových plynů. V Kokoze je naším cílem naučit lidi i firmy zpracovávat organický materiál, aby se nedostal na skládky, ale proměnil se v černý poklad – kompost. V kompostovacím koloběhu myslíme i na pěstování a zakládáme komunitní zahrady, abychom byli soběstační a sdíleli radost z výpěstku. Píšeme články, děláme osvětové kampaně nebo realizujeme vzdělávací workshopy pro veřejnost i firmy. Rádi prodáváme produkty pro městské kompostování a pěstování stejně jako naše myšlení.

Proč se jmenujeme Kokoza?

Kokoza nemá s kozou nic společného. Název vznikl spojením počátečních slabik oblastí, kterým se věnujeme nejraději. Komunitnímu kompostování a zahradám.

Jaký je náš sen?

Neženeme se za kvantitou, ale za reálným dopadem. Naším snem je prodat co nejvíce kompostérů nebo vyvýšených záhonů, které budou lidé aktivně využívat, a ukázat možnosti, co můžeme v našem chování změnit, abychom pěstovali a zpracovávali bioodpad s lehkostí a měli radost ze vzájemné spolupráce. Bez ohledu na to, zda bydlíme v domku nebo v městské zástavbě, jestli jsme zrovna doma nebo v kanceláři.

Výroční zprávy