menu
CZ

Partneři

Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny

V rámci projektu Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny (č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000766) podporovaném ESF a MHMP vytváříme nová pracovní místa pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním na pozici  Pomocný zahradník ve stávající integrační dílně KOKOZA, o. p. s.. Vytvoříme celkem 5 nových integračních pracovních míst, která budou zachována i po skončení projektu. Zároveň bude vytvořeno místo peer konzultanta pro další osobu z cílové skupiny. Osoby z cílové skupiny se budou podílet na výrobě a kompletaci vyvýšených záhonů, zahradních kompostérů, seedbomb a realizacích pro zelené a jedlé město.

logo EU MHMP


Státní fond životního prostředí České republiky

V roce 2018 SFŽP ČR podpořil projekt „Třídit BIO je normální“, díky kterému bude realizována osvětová mediální kampaň informující o tom, že bioodpad je poklad. Součástí projektu jsou také workskhopy na výrobu domácího vermikompostéru ve všech ktrajích ČR, rozvoj komunintí mapy mapko.cz, zapojení chytrých technologií do kompostování a kompostovací poradna.

SFZP_CMYK_NEW

www.sfzp.cz
www.mzp.cz


Ministerstvo životního prostředí ČR

V roce 2021 získal podporu MŽP projekt Mezinárodní týden kompostování, díky kterému můžeme v prvním květnovém týdnu realizovat komunikační kampaň, zapojit se do mezinárodní iniciativy a motivovat ke třídění bioodpadu a kompostování obyvatele celé ČR.

V roce 2020 byl realizován projekt Uzavřený cyklus jídla v provozu, který se zaměřoval na restaurace a kavárny, díky kterému vznikla informační brožura Cesta gastroprovozu k udržitelnosti. Více info: https://kokoza.cz/work/cesta-gastroprovozu-k-udrzitelnosti/ a také tady: https://kokoza.cz/2020/04/24/uzareny-cyklus-jidla-v-gastro-provozu/.

V roce 2019 vznikly díky projektu Nehnijeme, kompostujeme dvě informační brožury: Vermikompostování aneb proč mít doma žížaly a Kompostování ve městě? Jde to! Ke stažení je najdete tady: https://kokoza.cz/kompostovani/.

www.mzp.cz

Vše pro spolek

Tato platforma (www.vseprospolek.cz) se zaměřuje především na právní, ekonomickou a administrativní problematiku spolků, nadací, nadačních fondů, ústavů a dalších forem právnických osob.

Vše pro spolek umožnuje lidem (včetně zakladatelů spolků, jejichž činnost souvisí s fungováním komunitních zahrad) se obrátit na odborníky, kteří se agendě spolků dlouhodobě věnují. Ti jim jsou schopni poradit např. se založením spolku, s přizpůsobením spolku novému občanskému zákoníku, s vhodným pojetím stanov, řízeními u rejstříkových soudů a s další právní či ekonomickou agendou, která je s existencí spolku spojená.

Veškeré službu jsou zpravidla zajišťovány na klíč, kdy se klient nemusí o nic starat.  Profesionální přístup garantují specialisté Mgr. Richard Wild, advokát, JUDr. Marek Svoboda a Mgr. Jakub Vojtíšek.  Důraz je též kladen na nejvyšší možnou rychlost řešení případu a přívětivou cenu.


Expodům

Děkujeme firmě Expodům, že nám věnovala skládací party stan! Díky němu můžeme pohodlně rozsévat zkušenosti s městským pěstováním a kompostováním na různých akcích v Praze i v regionech.

expodum_logo


KC Zahrada

Komunitní centrum KC Zahrada funguje jako kulturně – sociální centrum Jižního Města. Nejen pro místní obyvatele připravuje kulturní program a vzdělávací a volnočasové aktivity. Některé z kulturních akcí realizuje ve veřejném prostoru s cílem podpořit komunitní život v lokalitě. Osvědčil se prostor komunitní zahrady, která se stala místem setkání nejen návštěvníků KC Zahrada, ale i obyvatel širokého okolí.

KC Zahrada programově cílí na všechny skupiny návštěvníků –  děti, rodiny s dětmi, školní mládež, dospělé i seniory. Realizuje mnoho kulturních akcí (koncertů, divadelních představení pro děti i dospělé, filmových projekcí a dalších). Jsou zde rovněž pořádány vzdělávací programy (např. jazykové kurzy), volnočasové aktivity pro děti i dospělé(výtvarné a pohybové), programy pro školy a různé workshopy. Významnou složkou činnosti je produkce jednorázových akcí (Jihoměstský masopust, Čarodějnice a Den dětí, Dušičkový a Mikulášský průvod).

KC Zahrada logo


Komunitní centrum a zahrada Kotlaska 

Kotlasku provozuje nezisková organizace RUBIKON Centrum. Ta od roku 1994 pomáhá lidem překročit jejich trestní minulost a poskytuje jim služby v oblasti dluhového i pracovního poradenství. Podporuje je na jejich cestě zpět do společnosti a v odpovědnosti k sobě, rodině i okolí.

Na Kotlasce si odpočine každý a nikdo se tu nenudí! Kromě komunitních záhonků nabízíme dospělým i dětem nejen z Prahy 8 spoustu dalších aktivit. Od jógy přes pletení sítí až ke kulinářským workshopům.

kotlaska_logo


Akademie léčivé výživy

Akademie léčivé výživy je vzdělávacím projektem, který si klade za cíl poskytovat kvalitní informace v oblasti stravování, rozšiřovat znalosti, vést, motivovat a podporovat lidi k hlubšímu poznání sama sebe, svých skutečných potřeb i k přijetí zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Naši studenti se naučí zorientovat v oblasti výživy a zařadit časem prověřené principy přirozeného stravování do vlastního života, čímž významným způsobem ovlivňují zdraví své i svých blízkých.

Nabízíme přednášky a semináře pro veřejnost i dlouhodobé studijní programy určené jak pro laiky, tak i pro budoucí celostní výživové průvodce.

ALV_logo_500x500_CMYK


Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Kokoza, o. p. s. je PREMIUM členem A-CSR. Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti firmy, neziskové organizace, sociální podniky, školy, veřejnou správu i jednotlivce.

A-CSR přijala 10 základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN, a je hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika.

A-CSR provozuje nejvyhledávanější informační portál o společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelném podnikání u nás. Již od roku 2009 přináší aktuality ze světa CSR, neustále informuje o zajímavých projektech z této oblasti, pořádaných akcích nebo publikacích, které stojí za vaši pozornost.

a-csr_logo_300dpi_cmyk


Bona, o. p. s. 

Dílna technických služeb, Bona o.p.s je službou sociální rehabilitace. Poskytuje uživatelům sociální služby bezpečný prostor k pracovní rehabilitaci a podporu pracovních terapeutů. S Bonou pojí Kokozu nejen spolupráce s lidmi s duševním onemocněním, práce na zahradě, zahradničení a zvelebování veřejného prostoru. Vyměňujeme si také odborné know how a od teď již sdílíme i zahradnické náčiní.

bona logo JPG


Časopis Zahrádkář

Časopis Zahrádkář přináší informace o květinách, okrasných dřevinách, ovoci, zelenině a v pravidelném kalendáriu napoví o aktuální práci na zahrádce. Nezapomíná ani na ochranu rostlin, právní problémy, nové odrůdy, různé způsoby pěstování, drobnou mechanizaci a nářadí, nové přípravky a další. Zahrádkáři není cizí ani téma městských a komunitních zahrad a právě proto nám pomáhá na svých stránkách propagovat naše workshopy.

zahradkar_na_lezto_obrys_web250


ECOart SALON ROLLAND 

ECOart SALON ROLLAND je první nezávislý multifunkční prostor, který spojuje krásu těla, ducha a mysli. Kadeřnický, kosmetický a masérský salón s holistickým přístupem, kde se můžete dále vzdělávat na seminářích a workshopech, potkávat se na cvičení jógy, nebo na přehlídkách a vernisážích s talentovanými umělci. Dodržují ekologické zásady a dbají na obecně prospěšný a udržitelný přístup k naší zemi.

Přímo v salonu třídí 5 komodit (papír, plasty, sklo, hliník a bioodpad). Rolland se stal jedním z prvních podniků, kde se aktivně kompostuje bioopad z komunity. Speciální pytlík na bio-odpad je k dostání za pět kaček přímo a pohodlně v ECOart SALONU ROLLAND na Francouzské třídě 17. Za každých dvacet pytlíků plných domácího potravinového odpadu, které občan přinese do hnědé popelnice, získá mytí hlavy organickou kosmetikou ROLLAND a foukanou zdarma! A pokud nemáte BIO-ODPADU na pytlík, za každou slupku od banánu nebo kůru z pomeranče budou v ECOart SALONU rádi – přímo před vchodem do salonu se nachází nádoba, která vybízí: „Přispěj nám svým bio-odpadem!“

logo_ECO SALON ROLLAND_03_fcb logo


Feel Eco

Člověk je součástí přírody. V přírodě odpočíváme, čerpáme z ní energii. Přáním Feel Eco je odpovědným přístupem zachovat přírodu v rozmanitosti a kráse, jakou ji známe, a tento přístup nadále posouvat k harmonii člověka a přírody jako celku. Pod značkou Feel Eco pro Vás vyrábíme účinné & ekologicky šetrné prostředky pro péči o tělo a domácnost. Soustavně pracujeme na výzkumu a vývoji nových produktů tak, abychom uspokojili náročné požadavky našich zákazníků. To vše v souladu s přírodou, která je pro nás současně důležitým zdrojem inspirace.

Vyrábíme ekologicky šetrné výrobky Feel Eco a pracujeme na výzkumu a vývoji nových produktů. O domácnost, prádlo i pokožku pečujeme v souladu s přírodou.

feel_eco_logo_3


Fond pro nestátní neziskové organizace

Fond pro nestátní neziskové organizace (FNNO) je určen na podporu aktivit neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Cílem programu FNNO je posílit občanskou společnost v definovaných prioritních oblastech a podpořit bilaterální spolupráci mezi donorskými státy a Českou republikou.

Díky podpoře z FNNO jsme úspěšně realizovali projekt Bioodpad je poklad. Projekt nám pomohl přispět k řešení společenského problému spočívajícího ve velkém množství bioodpadu z domácností, které zbytečně končí na skládkách odpadu a ve spalovnách. Díky realizaci projektu máme skvělé zázemí pro další práci na poli kompostování. Provedli jsme totiž výzkum metodou Human Centred Design a vytvořily materiály, díky kterým Kokoza svou činností přispívá k navýšení množství bioodpadu, které se zužitkuje a vrátí zpět do půdy v podobě kompostu.

Projekt Bioodpad je poklad je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb


greenDECOR

Pro nás v greenDECOR je přirozené podnikat odpovědně, s ohledem na lidi a přírodu, a je to pro nás jediná možná cesta podnikání. Rozhodli jsme se proto nabízet květiny, které jsou vypěstované na férových farmách, protože nechceme tolerovat praktiky uplatňované na těch konvenčních. Od začátku také chceme odebírat české květiny, protože chceme podpořit tuzemské zahradníky a protože si myslíme, že k nám květiny nemusí létat přes celou zeměkouli.

Časem jsme však přišli na to, že jich už není mnoho, a ti co jsou, nám nedokážou dodávat květiny spolehlivě v potřebném množství, kvalitě a čase. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v roce 2015 zahájit novou etapu našich zahradnických životů a pustit se do budování květinové farmy, na které bychom rádi do budoucna nabídli zaměstnání znevýhodněným lidem a díky které budeme moci nabízet kytice z lokálních a ekologicky vypěstovaných květin, plné bohatství přírody, vzešlého z ohleduplného přístupu.

green decor


Green Doors, o. s.

Občanské sdružení Green Doors se zabývá zejména začleňováním lidí, kteří onemocněli schizofrenií nebo jinou duševní nemocí, na otevřený trh práce. Zaměřuje se především na práci s mladými, krátkodobě nemocnými lidmi, které podporuje v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům kompletní podporu v oblasti přípravy na práci nebo studium. Snaží se co nejvíce propojovat sociální služby s běžným životem ve společnosti. Vychází z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Pilířem služeb Green Doors je sociální podnikání formou tréninkových kaváren a restaurace, ve kterých propojuje pracovní rehabilitaci s gastronomickými službami pro veřejnost. Pořádá kulturní a osvětové akce. Green Doors je nestátní, nezisková organizace. S Green Doors jsme spojili síly při realizaci projektu  OPPA Komunitní zahrada: bezpečné místo pro trénink a pracovní začlenění osob se zkušeností s duševním onemocněním.

Green doors_logo_gd_rgb_pruhledne_bez_ramecku


IdeaSense

IdeaSense je týmem profesionálů, jejichž znalosti a zkušenosti sahají od kulturní antropologie po komplexní technologie. V IdeaSense využívají příležitosti tam, kde jiní vidí problémy. Důkladně zkoumají chování lidí, jejich emoce a skutečné potřeby v různých životních situacích. Toto porozumění pak přenáší do návrhu technologií, služeb a produktů tak, aby jim zákazníci nejen rozuměli, ale aby jim také přinášely radost.

V roce 2015 nás IdeaSense provedli výzkumem, který jsme realizovali metodou Human Centred Design. Vedli nás při přípravách na ideační workshop a při workshopu samotném, který jsme si v  prostoru jejich kanceláře v Hubu nejen moc užili, ale také jsme získali spoustu podnětů k realizaci řešení vedoucích ke zvýšení počtu lidí holdujících kompostování ve městě. Během prototypovacího workshopu nám pomohli nadesignovat dvě služby, které Kokoza nabízí. Jsou jimi Mapa sdružující místa, kde lidé pěstují a kompostují a služba Kompostování do firem. Děkujeme za opravdu profesionální péči, která nás posunula o kus dopředu.

logo_idesense_png


Jena | Zelená architektura

Jena má nejmodernejší technologie kompostování v Praze a okolí a řadí se mezi jedny z největších realizačních firem v oblasti zahradní architektury.

jena


Kompostuj.cz

Kokoza, o. p. s. je partnerem celorepublikové kampaně Kompostuj.cz, kterou vytvořil Ekodomov. Kompostování nám společně dává smysl.

logo-listek-PARTNER-KOMPOSTUJ


Lifefood

Lifefood je první a největší český výrobce produktů živé stravy neboli rawfood. Svou výrobu zakládá na principu „opravdu raw“ – počínaje výběrem jednotlivých surovin, přes jejich zpracování až po finální balení pochutin. Ve všech fázích výroby Lifefood dodržuje pravidla raw produkce z čistých, chemicky neošetřených ingrediencí při dodržení nízkých teplot 42 – 45 °C. Díky objemu, šíři sortimentu a špičkové technologii je dnes firma největším producentem rawfood na světě.

Společně s firmou Lifefood spouštíme unikátní on site kompostovací technologii, která umožňuje zpracovat bioodpad přímo v místě, kde vzniká!

lifefood-logo-ca099e22


Lovebrand – konzultanti pro budování značky a marketing v sociálních médiích

Lovebrand je dílna na značky, které mají lidi rádi. Tahle poradenská firma pomáhá Kokoze se strategií značky. Zabývá se tím, jak co nejlépe dostat k širokému publiku kokozí vizi a vůbec celý smysl toho, proč tady jsme. Mimo budování značky nám Lovebrand radí i jak co nejlépe uchopit prezentaci na webu, Facebooku, v newsletteru a dalších online sociálních médií.

Lovebrand pomáhá svým partnerům, aby jejich značky získávaly věrné zákazníky, protože ti jsou velmi cení. Zabývá se tedy budováním a řízením značek a využívá k tomu především nová sociální média, protože to je prostor, kde může být značka svým zákazníkům nablízku. Honza, Máša a Matez vám dokáží poradit nejen s nastavením značky, ale i s tím, kde je vhodné se značkou působit. Stručně řečeno, Lovebrand se stará strategie značek, weby, social media marketing a kreativní kampaně.

logo


Makevision

Makevision je výzkumná agentura pro firmy, které se zajímají o své zákazníky. Zaměřuje se na zpřístupnění nejčastějších typů výzkumu malým i středním firmám tak, aby byly srozumitelné a zaměřené na konkrétní změny. Vyvíjí také Nautie – vlastní nástroj pro řízení výzkumů formou online focus group.

logo Makevision_RGB


Nadace Partnerství

V roce 2014 Nadace Partnerství podpořila projekt osázení dvou přírodních záhonů v komunitní a městské zahradě v ulici Vidimova na pražském jižním městě. Děkujeme:)

NAP_Greenways ORIGINAL


Nadační fond rodiny Orlických

Rodina Orlických podpořila v roce 2014 projekt Komunitní kompostárna, díky kterému jsme získali profesionálku do kompsotovacího týmu, pořídli jsme vybavení pro kompostování v lokalitě měatské části Praha 11 a zapojili jsme do kompostování na sídlišti i místní obyvatele.

Rodina Orlických_logo_rgb-01


Nakladatelství Smart Press, s. r. o.

Jsme malé nezávislé nakladatelství a knihy vydáváme už od roku 2005. Snažíme se pomáhat na svět kvalitním a smysluplným knihám, psaných se snahou přispět k lepšímu životu jak jednotlivců – našich čtenářů, tak celé společnosti. Baví nás objevovat a propagovat zajímavé a nové myšlenky a snažíme se, aby naše knihy byly krásné i na pohled a aby jejich obsah byl nadčasový. Původně okrajová témata našich publikací zaujala postupně i širší veřejnost a stala se bestsellery – jako např. Biokuchařka Hanky Zemanové, zaměřená na zdravé potraviny, knihy o ekozahradě od Jaroslava a Lady Svobodových či v poslední době Tradinář, kniha věnovaná rituálům a tradicím. Knihy tvoříme srdcem a s láskou a pevně věříme, že je to na nich poznat. Naše knihy najdete na www.smartpress.cz.


Plastia

Česká rodinná firma Plastia přináší na trh již od roku 1993 široký sortiment květináčů, truhlíků a dalších potřeb pro pěstování rostlin. Klade důraz na originální užitný design, variabilitu a modulárnost jednotlivých produktových řad. Plastia má opravdový respekt ke všemu živému a proto je součástí aktivit firmy propracovaný systém společenské odpovědnosti zaměřený na ochranu přírody a trvale udržitelný rozvoj. V roce 2016 přichází Plastia s novou produktovou řadou Urbalive, která poukazuje na potřebu žít v souladu s přírodními principy i ve městech a přináší výrobky, které takový způsob života umožňují.

logo plastia


Scuk.cz

Scuk.cz nabízí alternativu ke klasickému nakupování. Funguje na principu komunitních objednávek, kdy zákazníci objednají online ve Scuku (nákupní skupině) od malých a středních lokálních výrobců a farmářů napřímo. Díky tomu, že se v procesu vynechá prostředník (například obchodní řetězec), získají farmáři férovější odměnu a zákazník nakoupí levněji, než v obchodě. Každý Scuk má svého organizátora (tzv. Scukaře), který se o skupinu stará, pravidelně spouští nákupy a vydává objednávky, které mu výrobci doručí, ve výdejním místě, kterým může být například komunitní centrum, kavárna nebo obchůdek.

logo


Slušná firma

Slušné firmy jsou ziskové i neziskové organizace stavící na principech slušnosti. Společnosti, pro které jsou peníze prostředkem k užitku ostatním a které se snaží balancovat zájmy všech zúčastněných stran.

logo slušná firma


Výzkumný ústav zemědělské techniky a Česká zemědělská univerzita v Praze

VÚZT a ČZU vytvořili ve spolupráci s dalšími partnery v rámci projektu č. QI19C199 „Optimalizace technologie faremního vermikompostování“ certifikovanou metodiku pro zpracování bioopadů pomocí vermikompostování. Metodiku si můžete přečístzde.

Bez názvu


Záhony pro školky

Záhon a péče o něj je jedna z možných cest, a svým způsobem cesta jedinečná, jak dětem přirozeným způsobem ukázat důležité a užitečné souvislosti týkající se kvality jídla a stavu životního prostředí, a také jak je mohou ovlivnit. Náš projekt si přeje vychovávat děti hravě a přirozeně ke vkusu v jídle a dobrým stravovacím návykům ze sezónních, čerstvých a férových zdrojů, ke vztahu k přírodě a k úctě k planetě Zemi. A přinést jim poznání, že tím, jak jíme, ovlivňujeme nejen své zdraví, ale i svět kolem nás.

logo_zahony pro skolky


Z pokoje do pokoje

Z pokoje do pokoje je projektem, jehož cíl je, aby starý nábytek nekončil na sběrných dvorech nebo ještě hůře v kamnech. Chceme, aby staré věci, které mají prokazatelnou a trvalou hodnotu (ale jsou nechtěné) našly nové místo a znovu zazářily. Dáváme nábytku druhou šanci, roztáčíme smysluplný koloběh, protože co se jednomu nehodí, druhý jako když u nás najde.

Z pokoje do pokoje logo