Už vím, jak na komunitní kompostování

2024 ∙ Grantový projekt ∙ Aktivní

Základem oběhového hospodářství je považovat bioodpad za zdroj a ne za odpad. Poskytujeme nástroje a znalosti, které komunity potřebují k uzavření kruhu jídla a ke zpracování potravinového odpadu ideálně v místě jeho vzniku. Hlavním cílem tohoto projektu je zpracovat organický odpad a zkompostovat ho přímo v místě jeho vzniku na kvalitní hnojivo, které se zde rovnou využije na péči o domácí a okolní zeleň. Předmětem projektu je podpora komunitního kompostování, díky kterému bude odkloněno významné množství bioodpadu ze směsného komunálního odpadu a v podobě kompostu vráceno do půdy.

Výstupy projektu

Setkání komunitních zahradníků v KZ Mečislavova seznámilo účastníky mj. s konceptem komunitního kompostování. Účastníci si mohli prohlédnout tříkomorový kompostér, které v rámci hlavního města slouží několika komunitám a pomáhají tak odvracet bioodpad ze směsného komunálního odpadu.

Zpět na stránku projektů