Bokashi akademie s Kokozou

1. díl: Začněte třídit bioodpad

O čem je 1. díl Bokashi akademie s Kokozou?

 • Dozvíte se, co je bioodpad a proč má smysl ho třídit.
 • Objevíte základy bokashi metody.
 • Získáte jednoduché a užitečné tipy, jak začít třídit bioodpad u vás doma.

Co je bioodpad?

Bioodpad je zkrácený název pro biologicky rozložitelný odpad. Ten z domácností a kanceláří se nazývá BRKO (Biologicky rozložitelný komunální odpad) a pochází především z údržby zahrad, balkonové zeleně, travnatých ploch a dvorů. Patří sem ale i vánoční stromky a kuchyňské odpady rostlinného původu. Bioodpadu, který vznikl v jídelnách, restauracích a jiných stravovacích zařízeních a obsahuje často vařené zbytky jídla, říkáme gastroodpad.

Proč má smysl bioodpad třídit?

Bioodpad tvoří 40 až 60 % směsného komunálního odpadu. Je to přitom cenná surovina, kterou lze dále využít a ušetřit tím místo v popelnici i vaši peněženku. Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2020 v České republice vyhozeno přes 1 100 000 tun bioodpadu.
Bioodpad v černé popelnici zbytečně cestuje na skládku nebo do spalovny, přitom polovina cest popelářských vozů by mohla být ušetřena. Organické zbytky na skládkách navíc rozhodně nevoní. Jsou zdrojem skleníkových plynů a nebezpečných výluhů, ve spalovně zpomalují hoření. Odhaduje se, že 6 % celosvětových emisí reprezentuje právě hnijící bioodpad.

Jak proměnit bioodpad v biopoklad?

Čím dál tím více měst a obcí se uchyluje ke svozu bioodpadu zajištěním hnědých popelnic pro své obyvatele. Bioodpad stačí doma pouze správně vytřídit a vyhodit před domem, nicméně stále se touto cestou nesníží počet popelářských vozů a nemůžete z bioodpadu získat to nejcennější – kompost. Domácí kompostování je proto jedním z nejúčinnějších řešení, jak naložit s vašimi slupkami.
Velmi oblíbenou metodou je původem japonská metoda bokashi. Bokashi využívá proces fermentacemění bioodpad na hmotu určenou ke zkompostování a na tzv. bokashi džus, tekuté hnojivo. Oba tyto produkty slouží jako zdroje nabité živinami pro ekologické zahradničení, a proto mohou kompletně nahradit jakákoliv kupovaná umělá hnojiva.

Jak pomáhá kompost v půdě?

Pokud bokashi hmotu zkompostujete, výsledný kompost výrazně zlepší kvalitu vaší půdy. Proč tomu tak je?

 • Kompost dodává půdě živiny, čímž ovlivňuje také kvalitu a zdraví vypěstovaných plodin.
 • Kompost pomáhá zadržovat vodu v půdě a krajině. Podporuje navíc půdní strukturu a poskytuje ochranu před erozí.
 • Kompost chrání rostliny před chorobami a snižuje používání chemických hnojiv a pesticidů.
 • Kompost pomáhá zadržovat uhlík v půdě.
Do bokashi nádoby lze vyhodit téměř veškerý organický odpad.

Co můžeme fermentovat v bokashi nádobě?

V bokashi nádobě můžeme kvasit skoro vše, bioodpad i gastroodpad, a proto je tato metoda nejvhodnější pro zpracování organických zbytků z naší kuchyně. Co do bokashi lze vyhodit?

 • odřezky od ovoce a zeleniny (včetně citrusů, banánových slupek i aromatických plodin jako česnek či zázvor)
 • kávovou sedlinu
 • čajové lístky a sáčky
 • řezané květiny
 • skořápky od vajec
 • vařené jídlo
 • mléčné výrobky
 • maso (v malém množství)
 • plesnivé jídlo
 • větvičky

Dříve než bioodpad do bokashi nádoby vyhodíte, nasekejte vše na malé kousky, aby proces fermentace byl co nejrychlejší. Rozhodně se vyvarujte fermentaci velkého množství tekutin, kostí nebo třeba kompostovatelných sáčků. Ty do bokashi nádoby nepatří!

Jak správně třídit bioodpad?

Na bioodpad si připravte speciální nádobu, ideálně takovou pro něj určenou. Je to z důvodu, aby vám do nádoby nelétaly mušky nebo slupky v nádobě nezačaly hnít. Rozhodně organický odpad nevyhazujte do dřezu nebo nesplachujte do záchodu! Tím byste akorát kontaminovali vodu ve vašem okolí nebo si přinejmenším ucpali odtok.
Nádoby na bioodpad jsou pomocníky pro jakéhokoliv třídiče. Stačí ji položit na linku v kuchyni, kde bude snadno po ruce, a pohodlně do ní vše střádáte. Podle objemu nádoby pak zelenými zbytky krmíte bokashi nádobu. Na našem e-shopu najdete několik typů nádob na bioodpad. Liší se nejen velikostí, ale i materiálem a designem. Všechny jsme pro vás v Kokoze otestovali a za jejich kvalitou si stojíme.