Kokoza jako sociální podnik. Jaké jsou naše principy?

Kokoza jako sociální podnik

V Kokoze naplňujeme v co nejvyšší možné míře principy společensky prospěšných podniků, které jsou také součástí našich zakládacích dokumentů. Jaké to jsou?

Sledujeme společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím vytváření pracovních míst pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Sociální prospěch je pro nás velmi důležitý. V rámci integrační dílny nabízíme smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním tvoří alespoň 50 % pracovníků našeho sociálního podniku a máme s nimi uzavřenou pracovní smlouvu. Podporujeme je k účasti na našich aktivitách a pravidelně a systematicky všechny informujeme o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnancům integrační dílny umožňujeme také podílet se na směřování podniku skrze pravidelné roční hodnocení a poskytujeme jim integrační podporu.

Ekonomický prospěch. Kokoza je společensky prospěšný podnik s právní formou neziskové organizace. Podle zakládací smlouvy je zisk z obecně prospěšné činnosti z 51 % reinvestován zpět do obecně prospěšné činnosti, reálně ho ale vždy využíváme pro rozvoj organizace a našich společensky prospěšných cílů. Naše řízení je nezávislé na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, včetně hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb tvoří dlouhodobě více než 60 % na celkových výnosech. Jsme schopni zvládat ekonomická rizika a některé společensky prospěšné aktivity financujeme z vlastních zdrojů. Pro případ výkyvu v cashflow máme schválený a od roku 2019 využíváme kontokorent od České spořitelny.

Součástí naší mise je také environmentální prospěch. Zaměřujeme se na snižování organického materiálu na skládkách a zvýšení objemu úrodné půdy ve městech. Pro realizace využíváme vlastní kompost, který vzniká přeměnou organických zbytků v Pražské tržnici. Naše produkty a služby realizujeme vždy s ohledem na dopad na životní prostředí, stejně tak provoz kanceláře vedeme podle principů cirkulární ekonomiky.¨

Místní prospěch. Kokoza působí především na území hlavního města Prahy a v tomto místě přednostně uspokojujeme potřeby místní komunity a místní poptávky. Využíváme přednostně místních zdrojů, zaměstnáváme místní obyvatele a nakupujeme lokálně. Aktivně pracujeme s naší komunitou a to i v rámci podnikatelských aktivit jako revitalizace sousedských vnitrobloků, realizace komunitních zahrad apod.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků