menu
CZ

Naše mise

KOKOZA, o.p.s. se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propagujeme kompostování a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat vytváříme prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou.

Spolupracujeme s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním. Vytváříme pro ně pracovní příležitosti a podporujeme je k účasti na aktivitách, které pořádáme.

kokoza

Metody

Společensky prospěšné inovace a podnikání

Kokoza je společensky prospěšný podnik. Společensky prospěšné podnikání je pro nás způsob, jak kombinovat společensky prospěšné aktivity s výdělečnou činností a dlouhodobě tak produkovat hodnotu a zároveň držet nezávislost ve financování. Znáte to, projekty hrazené z grantů mají většinou omezené trvání a po skončení podpory končí v propadlišti dějin a z monitoru na vás kouká pouze zpráva o realizaci případně nefunkční webové stránky. My se snažíme to dělat jinak.

A co to vlastně je inovace? Za společenskou inovaci (social innovation) jsou považovány všechny aktivity (podnikatelského, neziskového i veřejného sektoru a jejich partnerství), které směřují k řešení společenských a environmentálních problémů a k podpoře trvale udržitelného rozvoje.

Snažíme se přemýšlet a jednat v souladu se 7 principy společensky prospěšného podnikání Muhammada Yunuse:

 1. Účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje naši společnost (v oblasti vzdělání, péče o zdraví, přístupu k technologiím nebo životního prostředí).
 2. Finanční a ekonomická udržitelnost.
 3. Investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu. Kromě investice jim nejsou vypláceny žádné dividendy.
 4. Poté co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti podniku.
 5. Šetrný přístup k životnímu prostředí.
 6. Pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky.
 7. Děláme to s radostí.

Zdroj: Wikipedia 

 

Respektujeme a žijeme principy sociálních podniků, tak jak je v roce 2011 schválila TESSEA
 • Sleduje společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím konkrétních aktivit. Osoby z duševním onemocněním tvoří alespoň 30% pracovníků sociálního podniku, je s nimi uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti.
 • Sleduje sociální prospěch – zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce; účast zaměstnanců a členů na směřování podniku; důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.
 • Sleduje ekonomický prospěch – více než 50% případného zisku je používáno přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění společensky prospěšných cílů; nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, včetně hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy; alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb (zpravidla min. 30 %) na celkových výnosech; schopnost zvládat ekonomická rizika.
 • Sleduje environmentální a místní prospěch – přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky; využívání přednostně místních zdrojů; zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby; spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

 

Result chain

Dopad našich aktivit a jejich vliv na konkrétní změny ve společnosti je pro nás na prvním místě, result chain je metoda, která nám pomáhá dopad plánovat a to jak na úrovni změn ve společnosti, tak změn u konkrétních cílových skupin v krátkodobém  střednědobém horizontu.

Jedná se o diagramovou metodu, která nám pomáhá definovat dlouhodobý dopad na celospolečenské úroveň a potenciál pro změnu a řešení konkrétních společenských a environmentálních problémů založených na teorii změny (Theory of change). Definuje také očekávanou konkrétní změnu (například změna chování u konkrétní cílové skupiny) konkrétní výstupy  v podobě produktů a služeb a aktivity, které je potřeba realizovat, aby vše šlapalo, jak má. V neposlední řadě se result chain zaměřuje i na identifikaci zdrojů a to jak finančních, tak nefinančních.

Vypadá to možná složitě, ale RS je jednoduchý nástroj, jak si ověřit, že to co děláte má širší souvislosti a jde správným směrem. Alespoň mám v Kokoze to doopravdy pomáhá.  Každá z oblastí, ve které Kokoza působí (kompostování, pěstování, zdravé jídlo, komunita a integrace) má svůj vlastní result chain, který jedenkrát ročně aktualizujeme tak, abychom věděli, že jdeme stále správnou cestou a dokázali identifikovat ty správné aktivity.

Human Centered Design

Brzy jsme zjistili, že naše nápady jsou sice skvělé a nadšení neutuchající, ale bez komunikace a ověřování se daleko nedostaneme a energie, kterou investujeme se nikdy nezhodnotí a to je trochu škoda, nemyslíte? A proto jsme se systematicky zaměřili na průběžné získávání zpětné vazby na všechno (no dobře, skoro všechno), co děláme. Snažíme se tak vždy, když začínáme nový projekt, co nejvíce spolupracovat s cílovými skupinami, pro  které naše aktivity připravujeme a realizujeme. děláme.

HCD začali používat v IDEO, co o něm říkají přímo jeho tvůrci?

Design zaměřený na člověka je proces a soubor technik, které lze využít při vytváření nových řešení pro lepší svět. Tato řešení zahrnují produkty, služby, prostředí, organizace a způsoby interakce. Důvodem, proč tento proces označujeme jako „zaměřený na člověka“, je to, že začíná u lidí, pro které jsou řešení navrhována. Proces na člověka zaměřeného designu vychází z potřeb, snů a chování lidí, které chceme našimi řešeními ovlivnit. Snažíme se jim naslouchat a porozumět tomu, co chtějí. Tuto složku můžeme označit jako optiku žádoucnosti. Touto optikou se díváme na svět v průběhu celého procesu designování. Jakmile známe rozpětí toho, co je žádoucí, začneme se na řešení dívat optikou proveditelnosti a životaschopnosti. Tato hlediska začneme pozorně sledovat v průběhu dalších fází procesu

Zdroj: (Human Centered Design Toolkit 2nd Edition (IDEO 2011) přeložil a vydal Kabinet informačních studií a knihovnictví MU Brno ve spolupráci s Flow o.s.)

Food loop aneb uzavřený cyklus jídla

Kromě kompostování se zabýváme uzavřeným cyklem jídla. Znáte to. Zbytky z kuchyně přímo v místě vzniku snadno zpracujete na organické hnojivo, které lze využít pro pěstování bylinek nebo zeleniny. Poté, co zeleninu a bylinky zpracujeme, zbytky putují do kompostéru a kruh se tak uzavírá.

Print

 

Škála pracovních dovedností

Škála pracovních dovedností je nástroj, který používá vedoucí a asistent integrační dílny, která zapojuje osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Pro hodnocení pracovních dovedností vyplňuje s pomocným zahradníkem na dobrovolnickém, tréninkovém nebo pracovním místě pracovní konzultant či pracovní asistent.

Škála obsahu seznam různých dovedností, které k práci pomocný zahradník potřebuje a používá jako jsou například včasné příchody, dodržování pracovní doby, soustředění a paměť, sebedůvěra nebo schopnost vydržet u úkolu, dokončit ho.