Komunitní zahrada Libuška

2020 ∙ Firemní projekt ∙ Neaktivní
Udržitelné stavitelství

Naše záhony kvetou i u dalšího osvíceného developera JRD. V novém rezidenčním projektu vyrostla s naší pomocí komunitní zahrada Libuška, kde se zazelenalo celkem 10 vyvýšených záhonů a 67 domácností nosí své slupky z kuchyně do komunitního kompostéru. Aby sousedé lépe pochopili princip uzavřeného cyklu jídla, uspořádali jsme sousedské setkání, kde jsme je seznámili s fungováním zahrady a vysvětlili základy společného pěstování i kompostování. Navíc tak měli možnost navázat i nové sousedské vztahy, které mohou dále opečovávat.

Jaký byl hlavní cíl tohoto projektu?

Naším velkým přáním je, aby se realizace komunitních zahrad a komunitní kompostéry staly přirozenou součástí developerských projektů. Aby lidé z měst měli možnost pěstovat vlastní zelenou radost i sousedské vztahy a naučili se správně kompostovat. Zelená města i správné nakládání s bioodpadem, který často nesprávně končí ve směsných popelnicích, mají totiž velký vliv na zpomalení klimatické změny a přispívají k ochlazování městského prostoru.

Sklizené reference

Petr Valeš, produktový manažer JRD: “Zdravé bydlení je klíčovou filosofií pro všechny naše developerské projekty – opírá se o pět pilířů, kterými jsou: čerstvý vzduch, dostatek přirozeného světla a kvalitní umělé osvětlení, tepelná a akustická pohoda, a také psychická pohoda. Právě tento pátý pilíř je v dnešní uspěchané a anonymní době extrémně důležitý. Proto pořádáme nejrůznější sousedská setkání, společná grilování či sázení bylinek na komunitních zahrádkách našich projektů, aby se spolu sousedé seznámili, spřátelili se a vytvořili funkční komunitu, která si bude ve všem nápomocna. To je ovšem velmi složitý a dlouhodobý úkol a my si velmi vážíme toho, že k sobě máme tak zkušeného partnera, jakým je společnost Kokoza, která nám pomáhá a radí, jakými kroky fungující a přátelské komunity dosáhnout.”

Zpět na stránku projektů