menu
CZ

Vlastní jídlo bez kompromisů

Žijeme ve světě, kde moc nad potravinami (naší základní potřebou) má stále užší skupinka lidí, která sleduje své vlastní zájmy. Jídlo, které nám nabízejí, má stále méně chuti i klesající výživovou hodnotu, je infikované, plné chemikálii, zcestovalé. Náš venkov umírá, krajina je vyčerpaná. To je jedna strana mince. Druhá strana mince je rostoucí počet lidí, kteří společně hledají cestu z této situace a snaží se vzít zodpovědnost za potraviny do vlastních rukou. Komunitou podporované zemědělství (KPZ) se rozvíjí po celém světě už od 50. let minulého století a na síle získává v posledních dvaceti letech.

KPZky jsou jedním z nástrojů celosvětového hnutí za potravinovou suverenitu. Zjednodušeně řečeno, potravinová suverenita je právo každého z nás na potraviny z místa, kde žijeme, a to za přijatelnou cenu, vyprodukované šetrně bez ničení přírody, krajiny a venkova. A co je důležité, všichni máme právo určovat, jakým způsobem bude celý řetězec potravin fungovat – od pole až po nás spotřebitele.

KPZ je pak jedním z nástrojů, jak potravinovou suverenitu uskutečnit. Jedná se o dlouhodobé partnerství zemědělců a spotřebitelů, kteří společně sdílejí bohatství úrody i riziko neúrody. Partnerství je často formálně stvrzeno smlouvou, jež zavazuje po určitou dobu dodávat a odebírat produkty – obvykle od několika měsíců až po několik let. Systémy KPZ souvisí se snahou podporovat princip lokálních ekonomik (farmář a spotřebitelé jsou z blízkého okolí). Více o fenoménu najdete zde.

První KPZka u nás vznikla v roce 2008 a několik let byla jediná. V posledních dvou letech se ale zájem o ně začal zvyšovat a dnes existuje asi 20 skupin. Vznikají také zcela nová hospodářství založená a provozovaná komunitou, např. komunitní produkční zahrada KomPot nebo komunitní zahrada Kuchyňka.

Také mezi KPZkami jsou rozdíly. Najdete skupiny odběratelů, kteří si předplácejí svého zemědělce a společně si organizují odběry jeho produkce. Na druhé straně najdete hospodářství, která provozuje a financuje komunita, kde lidé tráví svůj volný čas a pracují společně. Všichni však sdílejí výhody i rizika zemědělského hospodaření. Konkrétní podoba je pak už vždy na domluvě samotných členů skupiny.

Komunitní zahrada, farma nebo statek… není v tom trochu zmatek?

„Čím dál častěji mám dojem, že se slovem komunitní označují i aktivity, kde je míra společného závazku, spolupráce a sdílení minimální.“ Míla Hilgertová, KomPot

Hodně se používá v souvislosti s rozvojem zahradničení ve městě. U KPZ, kam spadají i produkční komunitní zahrady (například Kuchyňka), má ale slovo komunitní jiný význam. Komunitní zahrady fungující jako KPZky řeší především zemědělství, mají ve středu zájmu jídlo, společenství, venkov a krajinu. Jde o hledání cesty ze současných celospolečenských problémů souvisejících se zemědělstvím, venkovem, zdravím, ale i tím, jak lidé fungují mezi sebou. Komunitní zahrady ve městě jsou více o veřejném prostoru a jeho využití, o společenském životě a vztazích mezi lidmi v rámci města. Obojí je velmi užitečné, ale je potřeba je rozlišovat, protože jádro věci a problémy, které řeší, jsou docela jiné.  Jinak může nastat zklamání, když někdo očekává více méně nezávaznou zábavu, a místo toho se řeší závozy, životní situace zemědělce, kopání vodovodu nebo stavba plotu. Naopak pro někoho může být překvapením, že se v nějaké komunitní zahradě vlastně k pěstování téměř nedostane.

Sdílet zodpovědnost a dělat něco společně (navíc s přínosem pro ostatní, ne jen pro mne) je v dnešním individualizovaném světě něco, s čím moc zkušeností nemáme. Z práce na KomPotu vím, že se to všichni musíme učit a každý z nás si při fungování v rámci komunity musí brousit své hrany – někdo v představě toho, jak má být něco dokonalé, jiný v komunikaci s ostatními apod.

Městské zahrady a KPZky by se ale mohly skvěle doplňovat! Ve městě nikdy nebude produkce dostatečná a pěstování má jiný důvod, než se najíst – řekněme společenský. Taková komunitní zahrada ve městě by ale mohla být skvělým odběrovým místem další KPZky.

Autor: Míla Hilgertová, KomPot

Najděte si v MAPĚ svoji KPZku!

Autorem článku je Veronika

Podobné články
Veronika Makovská
13.12.2014

Dramatický nárůst obezity a cukrovky je ve Spojených státech snad největším problémem veřejného zdraví. Ještě více se tento problém týká původních amerických obyvatel. Podle amerického ministerstva zdravotnictví jsou ... Číst dál >

15.03.2017

Na sklonku ledna se v dílně Z pokoje do pokoje sešlo 36 kbelíků, 13 lidí, 2 nýtovačky, 3 vrtačky a přes 200 macatých žížal. V této sestavě proběhl další vermikompostovací workshop, ze kterého si účastníci odnesli hotové ... Číst dál >