menu
CZ

GDPR

Máme radost, že jste nás navštívili na našich stránkách kokoza.cz. Bereme ochranu
vašich soukromých údajů vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek
cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí,
kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během
návštěvy našich webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Takto získané osobní údaje budou naší společností jako správcem osobních údajů
užity jen k účelům a za podmínek stanovených v těchto Podmínkách.
My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů,
zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)
Bezpečnost
Kokoza přijímá technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránila
u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní
opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Právo na informace
Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda
a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů
a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@kokoza.cz,
kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.
Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti
vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především
oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku
13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám
a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů
a GDPR.
Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem
IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které
nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje
se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci přihlášení na kurz,
odběru newsletteru, nebo při uzavření smlouvy na našem eshopu: eshop.kokoza.cz.
Použití a postoupení osobních údajů
Přihlášením do našeho newsletteru souhlasíte se zasíláním pravidelných informací.
Pracujeme jen s údaji a kontakty, které nám daly souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu,
abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně.
Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám
to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.
Cookies
Kokoza používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků. Více o cookies: Cookies a vaše soukromí

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto
účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu, datum narození, zdravotní stav
nezbytně potřebujeme k realizaci kurzu/plnění smlouvy při objednávce na eshop.kokoza.cz
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli
zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
●  zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme
za účelem zasílání pravidelných informačních sdělení.
● foto/video/audio dokumentace
Pokud vás vyfotíme na nějaké z našich akcí, tak si vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší
dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Souhlas s fotografováním
a audio/video záznamem je řešen samostatně vždy na každé akci, kde vás upozorníme předem.
Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních
zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací
zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou
to poskytovatelé následujících platforem:
Společnost Google LLC (G Suite), Facebook, Mailchimp, účetní firma Prodimo spol. s r.o., platforma mapotic.cz

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@kokoza.cz. Máte právo na informace, které
je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup
nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte
právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné
údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo
pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů
zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních
sdělení.)
Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako
při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné
podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní.
Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud
si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje
z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz
potřebujeme 50 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím
evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme
všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás
budeme/budu informovat na e-mail.
Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve
budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení
napravit.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Prohlášení poskytovatele služeb: Kokoza, o.p.s. se zavazuje plně respektovat důvěrný
charakter Vašich osobních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu
a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce našich kurzů/produktů jsou nezbytné
pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných
účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb
a pro komunikaci s Vámi.
Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi zabezpečené proti zneužití
a nejsou poskytovány třetím stranám.