Patagonia: Kompostování v Rocketu není raketová věda

Rocket vypadá jako raketa, ale kompostování v něm rozhodně není raketová věda! Rockety vyrábí britská společnost Tidy Planet a právě z Británie k nám toto malé kompostovací zařízení přiletělo. Momentálně jsou v Praze dvě taková zařízení. Z toho v provozu je v současné době jedno z nich a to zpracovává rostlinný bioodpad v Holešovické tržnici již od podzimu 2021. Od té doby zpracovalo desítky tun rostlinného bioodpadu z Haly 22.

Malé kompostovací zařízení Rocket

Kompostovací zařízení Rocket, typ A900, je podle zákona definováno jako tzv. malé kompostovací zařízení s kapacitou do 150 tun zpracovaného bioodpadu ročně. Rocket, který pracuje v Holešovicích, pojme až 215 litrů bioodpadu za den. Za týden zvládne zpracovat přibližně 12–15 klasických hnědých popelnic (120 l) na biologicky rozložitelný komunální odpad. Druhý Rocket, který pracoval ve firmě Lifefood, momentálně hledá nový domov.

Kompostování v Rocketu není raketová věda

Princip kompostovací technologie je založen na procesu aerobního kompostování, které probíhá uvnitř uzavřeného nerezového válce. Odehrávají se zde veškeré děje potřebné k přeměně bioodpadu na kompost. Výhodou tohoto zařízení je, že šroubovice, která se nachází uvnitř, v cyklech promíchává bioodpad, čímž ho v přibližně hodinových intervalech provzdušňuje a celý proces tak urychluje a zintenzivňuje. Kompostér je nepřetržitě zapojen do elektřiny a procesy jsou řízeny automaticky (teplotní cykly, promíchávání). 

Bioodpad vstupuje do zařízení na jedné straně, kde je k němu přidávána dřevní štěpka. Na druhé straně nepřetržitě vypadává kompost. Samotný proces od vhození bioodpadu ke kompostu trvá 14 dní. Aby měl kompost všechny kvality, je potřeba nechat jej ještě 2–3 měsíce dozrát v dozrávacím boxu.

Kompostování v Rocketu

 

Potenciál kompostérů typu Rocket

Zařízení typu Rocket je několik velikostí. Liší se podle maximální kapacity. Rocket A900, který je k vidění v Holešovické tržnici, je jedním z menších modelů. Přesto velmi efektivně zvládá pokrývat poptávku ze strany ovocných a zeleninových trhů z Haly 22.

Výhodou tohoto zařízení je rovněž fakt, že pomáhá předcházet vzniku odpadu v místě jeho vzniku. Jelikož se jedná o lokální řešení, odpadá transport bioodpadu a náklady i emise s ním spojené.

Výstupem z Rocketu je kvalitní hnojivo, které může být rovněž použito lokálně, např. při péči o městskou zeleň. Kompost z Rocketu má všechny kvality, které má kompost mít. Je plný humusových látek, mikroorganismů, a jeho aplikace do půdy je tudíž velmi přínosná. Kromě navracení organické hmoty a živin, pomáhá v půdě vytvářet optimální strukturu, která lépe zadržuje vodu, odolává nepříznivým vlivům a následně případné erozi.

Ze zahraničních zkušeností s kompostérem typu Rocket víme o možnostech zpracování nejen rostlinného bioodpadu, ale i gastroodpadu a kompostovatelného nádobí. V těchto oblastech vidíme jeho velký potenciál. Bylo by tak možné např. v Holešovické tržnici zpracovávat bioodpad nejen z ovocnářských a zelinářských trhů, ale i z food zóny.

Na kompostování kompostovatelných obalů i na gastroodpady si posvítíme v několika následujících článcích.

Jelikož je opakování matka moudrosti, pojďme si na závěr shrnout výhody, které s sebou nese kompostování v Rocketech:

Přínosy kompostovacího zařízení Rocket:

  • Disponuje velkou kapacitou
  • Lokálně zpracovává bioodpad a pomáhá předcházet jeho vzniku
  • Přispívá k eliminaci emisí, které by vznikaly při transportu odpadu
  • Vytváří kvalitní hnojivo, které může být lokálně využito při péči o zeleň
  • Kompost dodává půdě živiny a pomáhá v půdě zadržovat vodu
  • Kompost je možné zaregistrovat a prodávat
  • Přináší osvětu v oblasti elektrických kompostérů a unikátních kompostovacích řešení
  • Pomáhá plnění závazků ve snižování dopadů na životní prostředí
  • Díky Rocketu jste nezávislí na svozu bioodpadu externí svozovou firmou
  • Má velký potenciál pro zpracování gastroodpadu a některých typů kompostovatelného nádobí

Tento článek vznikl v rámci projektu Turning Food Waste into Gold in Center of Prague za spolufinancování Patagonia Prague.

Chcete se dozvědět o Rocketu více?

Poslechněte si podcast Loopa – O kompostovacím zařázení Rocket s Vojtou Kovalem a Kristýnou Mrkvičkovou

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků