Mezinárodní týden kompostování: 29. ročník se blíží!

Máme opět květen a jako každý rok se těšíme na Mezinárodní týden kompostování, který se letos slaví od 5. do 11. května. Tématem letošního ročníku je: Kompost… šampión v boji se změnou klimatu. Benefitů, které přináší kompostování, je celá řada. Pojďme se společně podívat na to, jak kompostování přispívá ke zdravější půdě a pomáhá v boji proti klimatické změně.

 

Kompostováním předcházíme emisím skleníkových plynů

 

Podle studie EKO-KOMu v obcích stále téměř 30 % směsného komunitního odpadu tvoří bioodpad, a ¾ z něj dokonce ten kompostovatelný! Bioodpad se na skládkách rozkládá za vzniku skleníkových plynů, zejména metanu. Metan má i po 100 letech 28× vyšší potenciál oteplování než jeho častěji skloňovaný kolega oxid uhličitý. Autoři mezinárodní studie, které se zúčastnila i brněnská VUT, navrhují několik strategií boje proti emisím metanu vznikajícím právě rozkladem komunálního odpadu. Mezi ně patří například snížení produkce odpadu na polovinu, kompostování organických látek či modernizace skládek.

Uzavíráme cyklus jídla a organickou hmotu vracíme s kompostem zpátky do půdy. Kompost pomáhá navracet půdě její zdraví

 

Zdravá půda má velký potenciál ukládat uhlík

 

Zdravá půda má potenciál v sobě vázat oxid uhličitý. Půda je ostatně po oceánech druhým největším úložištěm uhlíku na světě. V posledních desetiletích však schopnost zemědělsky obhospodařovaných půd zadržovat obrovské objemy uloženého uhlíku slábne. Jak je to možné? Může za to způsob hospodaření,“ shodnou se půdoznalci z projektu Živá půda.

Jak můžeme pomoci půdě tak, aby ona pomáhala nám? Kompost zde hraje významnou roli.

 

Kompostování je zábava

 

Jaký je vliv kompostu na zdraví půdy?

 

Kompost je organický materiál, který vzniká rozkladem organických látek, jako jsou rostlinné zbytky, listí, tráva a jiné biologické materiály. Při procesu kompostování dochází k přeměně organických látek v bioodpadu pomocí mikroorganismů (bakterií a hub) na organické látky, které jsou využitelné nejen rostlinami, ale i půdními (mikro)organismy. Na přeměně se podílí i další půdní živočichové, např. námi milované žížaly!

Jak pomáhá kompost našim půdám? 

  • Zlepšuje strukturu půdy. Lepší struktura půdy umožňuje rostlinným kořenům snazší pronikání a přístup k minerálům. Při její správné struktuře mají kořeny rostlin také lepší kontakt s minerálními částicemi, což usnadňuje jejich vstřebávání a zvyšuje její vláhovou retenci. Díky tomu půda, která byla obohacena kompostem, funguje jako houba a lépe zadržuje vodu, jež je pak lépe dostupná všem půdním organismům, včetně rostlin.
  • Aplikace kompostu do půdy pomáhá chránit půdu proti erozi. Jen v ČR je více než 50 % zemědělské půdy zasaženo erozí. Stabilnější půdní struktura lépe odolává nejrůznějším podmínkám, které mohou erozi způsobovat.
  • Kompost dodává do půdy organickou hmotu, která obsahuje živiny nezbytné pro růst rostlin. Organická hmota v kompostu je bohatá na živiny, jako jsou dusík, fosfor, draslík a další stopové prvky. Tyto živiny jsou uvolňovány postupně během rozkladu kompostu, což zajišťuje dlouhodobé zásobování rostlin všemi potřebnými látkami.
  • Kompost je plný života! Obsahuje množství mikroorganismů, jako jsou bakterie a houby, které se podílejí na rozkladu organické hmoty. Tyto mikroorganismy mohou také zlepšovat dostupnost minerálů v půdě. Například některé bakterie produkují enzymy, které pomáhají rozložit organickou hmotu a uvolňovat živiny vázané v organických sloučeninách. Ty jsou pak lépe dostupné pro rostliny!

Přispívá ke zlepšení pH půdy. Pokud je půda příliš kyselá nebo alkalická, kompost může pomoci vyrovnat pH hodnoty a vytvořit vhodné prostředí nejen pro rostliny, ale i půdní organismy.

Půda a její řez

Zdroj: Diplomová práce, Studium možnosti využití pevného odpadu z biorafinace kávové sedliny pro zemědělské účely, VUT Brno, 2019.

 

Soutěžte s Kokozou o edukační workshop pro vaši třídu

 

Letošní Mezinárodní týden kompostování věnujeme školám. Vnímáme jako důležité vzdělávat nastupující generaci a přinášet informace o uzavřeném cyklu jídla a o půdě. Budeme rádi, když se přidáte k naší výzvě a zúčastníte se soutěže o edukační workshop na téma Kompostování a uzavřený cyklus jídla ve škole či exkurzi ke kompostéru Rocket pro vaši třídu.

Jak se můžete jako škola zapojit? 

  1. Od 5. do 11. 5. 2024 třiďte slupky ve třídě do speciální nádoby (může to být např. kyblík s víčkem či pytlík).
  2. Vytříděný odpad zvažte na kuchyňské váze a výsledné číslo si zapište.
  3. Do 15. května vyplňte náš dotazník, ve kterém uveďte i celkové množství sesbíraného bioodpadu.

 

Také vám leží na srdci, aby bioodpad = biopoklad a slupky nehnily na skládce, ale raději se změnily ve výživný kompost? Budeme rádi, když se nám ozvete na info@kokoza.cz a když nás budete sledovat na FacebookuInstagramu a zůstaneme v kontaktu.

Kompostování zdar!

Tento článek vznikl v rámci projektu Mezinárodní týden kompostování, který je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zdroje

International Compost Awareness Week (compostfoundation.org)
Odpady mohou lidstvu koupit čas v boji s klimatickou změnou. Jak, popsal brněnský výzkum — ČT24 — Česká televize (ceskatelevize.cz)
Curbing global solid waste emissions toward net-zero warming futures | Science
Carbon Farming I: Kam s uhlíkem? Do půdy – Živá půda (ziva-puda.cz)
Jak může půda pomoct s vlnami veder – Živá půda (ziva-puda.cz)
Výsledky rozborů směsného odpadu z obcí v roce 2022 – EKO-KOM (ekokom.cz)
Odpadové hospodářství – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)
Studium možnosti využití pevného odpadu z biorafinace kávové sedliny pro zemědělské účely (vut.cz)

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků