Nová vyhláška nemá na zvýšení objemu separovaného organického materiálu v Praze vliv

vyhláška
Od 1. ledna 2015 mají obce  povinnost zajistit vedle odděleného sběru papíru, skla a plastů i třídění kovů a bioodpadu.Tuto povinnost obcím ukládá vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů platná od Nového roku. Je to cesta, jak snížit skládkování bioodpadu a splnit tak cíl odklonu odpadů ze skládek, ke kterému jsme se zavázali Evropské unii.

 

Bioodpad tvoří až 40 % komunálního odpadu, a ten velmi často končí na skládkách odpadu. Bioodpad ukládaný na skládky odpadu způsobuje jejich nestabilitu a zapříčiňuje produkci skleníkových plynů (metanu a oxidu uhličitého). Ale co především, skládkováním bioodpadu se připravujeme o cennou surovinu, kterou můžeme kompostováním přeměnit na kvalitní hnojivo (kompost).

Dle nové vyhlášky je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.

To, jak konkrétně bude systém shromažďování a sběhu bioodpadu vypadat, si obce stanoví samy v obecně závazné vyhlášce. A mají z čeho vybírat! Bioodpad lze sbírat pomocí kompostérů, prostřednictvím sběrných dvorů i zavedením systému komunitního kompostování.

Novou vyhlášku jsme v Kokoze s radostí uvítali a zajímalo nás, jak bude vypadat třídění bioodpadu tam, kde bydlíme a pracujeme. Já jsem se šla zeptat na obecní úřad naší obce s 500 obyvateli a na městský úřad nedaleké Ledče nad Sázavou. Martina ze sřáteleného Eco Salonu Rolland, se informovala na úřadu městské části Prahy 2, na jejímž území podniká. Martině se do sběru bioodpadu přímo v salonu podařilo zapojit řadu obyvatel z okolí salonu, když na své náklady pořídila do salonu popelnici na bioodpad a za 20 odevzdaných sáčků s bioodpadem nabídla foukanou zdarma. Na úřad se šla ptát, zda ji městská část, v souvislosti s novou vyhláškou, uhradí náklady na svoz bioodpadu v letošním roce.

A co jsme se dozvěděly? Na malé obci větve vozí na hromadu k rybníku a tam je pálí, u hřbitova mají kompost a doufají, že to tahle bude stačit. Na Praze 2 Martině odpověděli, že povinnost zajistit tříděný sběr bioodpadu v návaznosti na novelu zákona o odpadech se vztahuje na obec, tzn. v jejich případě na hlavní město Prahu a podle sdělení Magistrátu hl. m. Prahy zůstává sběr bioodpadu v letošním roce stejný jako v letech minulých. Občané mají k dispozici sběrné dvory hl. m. Prahy, velkoobjemové kontejnery na bioodpad a mobilní sběrné dvory, jejichž součástí je i kontejner na bioodpad.Na území městské části Praha 2 je k těmto účelům stanoven Sběrný dvůr hl. m. Prahy v Perucké ulici. Dále nám prozradili, že v loňském roce byla realizována 4 stanoviště, odevzdaný bioodpad byl však nulový. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad se na území Prahy 2 neosvědčily, nebyl o ně zájem, a odevzdaný odpad byl minimální. Na závěr uvedli, že Magistrát hl. m. Prahy v letošním roce samostatné nádoby na bioodpad na stanoviště tříděného odpadu v rámci systému města přistavovat nebude, do budoucna tato možnost ale vyloučena není.

Jestliže si víc starostů řekne: „Máme sběrný dvůr a přistavujeme kontejner“, tak se toho v obcích moc nezmění a množství bioodpadu na skládkách neklesne. Není se čemu divit, že množství odevzdaného bioodpadu do velkoobjemového kontejneru bylo minimální. Kdyby se tímto způsobem sbíral papír nebo sklo, bylo by to stejné. Lidé s odpadem nebudou chodit stovky metrů po městě, aby ho odložili do kontejneru, to ho raději vyhodí do nejbližší popelnice. Velkoobjemový kontejner je skvělé mít v obci na jaře a na podzim, když se provádí údržba dřevin a vzniká velké množství objemného bioodpadu. V centru Prahy ztrácí svůj smysl. Bioodpad z domácností takto sbírat nejde.

Co v Kokoze můžeme udělat, sezměnil vztah lidí k bioopadu, aby jej přestali vnímat ne jako odpad, ale jako materiál, se kterým lze dále hospodařit? Dál inspirovat a motivovat! Vysvětlovat, co je bioodpad, jak ho třídit, odděleně sbírat a kompostovat. A co především, ukazovat možná řešení, příklady dobré praxe. A co můžete udělat vy? Zapojit se! Počet aktivních domácností a podniků, které aktivně bioodpad separují a kompostují roste, inspirujte se místy v naší mapě.

Příkladem dobré praxe může být systém sběru a svozu bioodpadu v Ledči nad Sázavou. Tam mi vedoucí odboru životního prostředí hrdě odpověděl na mou otázku, zda v praxi řeší vyhlášku, která od 1. ledna ukládá obcím povinnost zajistit vedle odděleného sběru papíru, skla a plastů i třídění kovů a bioodpadu, že to mají vyřešené. V Ledči třídí bioodpad už 5 let. Obyvatelé Ledče mají vedle kontejnerů na sběr papíru, skla a plastů také k dispozici kontejnery na bioodpad, které odpadová služba vyváží každý týden po celý rok.“

Víc takových řešení! Třiďme a kompostujme zvesela. Biodpad není odpad, ale organický materál, který můžeme využít ve svůj prospěch, přímo v místě kde vzniká. Třeba i ve vaší kuchyni.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků