Nový zákon o odpadech: Povinné soustřeďování bioodpadu

Nový zákon o odpadech

Ať jste firma, zaměstnanec nebo obec, povinnost nakládat s odpadem tu byla již podle původního zákona (§ 16). Nový zákon o odpadech podporuje třídění ještě více, a navíc ho rozšiřuje z obcí a měst i na další subjekty. Spadají sem všichni, kdo produkují odpad; tedy firmy, školy, nemocnice, instituce, úřady či obchodní domy. Také je v něm kladen důraz na tříděný sběr bioodpadu. Jak by také ne, vždyť tenhle poklad tvoří kolem 40 % směsného odpadu. 

Třídění odpadu mají za povinnost nejen subjekty, ale i jejich zaměstnanci

Podle původního zákona o odpadech měly subjekty za povinnost pro své zaměstnance, klienty a návštěvníky zajistit oddělený sběr odpadů a nakládání s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (§ 9a). Stejná povinnost vyplývá i z nového zákona (§ 13 odst. 1 písm. c) a e)).

V praxi to znamená, že daný subjekt musí od ledna 2021 zajistit oddělený sběr veškerých odpadů (§ 62 odst. 1), které vyprodukují jeho zaměstnanci, klienti a návštěvníci, a to zejména při konzumaci potravin a odpočinku. Tedy nejen odpadu, který vzniká přímo při předmětu jeho činnosti, jako tomu bylo dřív. Povinností subjektu je zajistit místa pro oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu a směsného komunální odpadu. Biologický odpad živočišného původu není nutné sbírat, pokud je jeho množství zanedbatelné, jak se píše v zákoně.

Na počet a umístění sběrných nádob nejsou stanoveny žádné požadavky. Frekvenci vývozu nádob je třeba zvolit s ohledem na množství produkovaných odpadů a jejich povahu.

A jak to děláme s odpadem my u nás v Kokoze?

  • Co jde, to vytřídíme – plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektronický odpad a speciální odpady (např. nebezpečný odpad).
  • Bioodpad zpracováváme přímo v místě vzniku. Využíváme několik vermikompostérů, které zároveň testujeme, Bokashi nádoby a elektrický kompostér GreenGood, který si poradí i s živočišnou složkou včetně mléčných výrobků. Díky jeho velké kapacitě (až 5,5 kg/den) nám slupky nosí i další lidé z H40, kde sídlíme, případně naši kolegové ze svých domácností.
  • Probíhá u nás také swap oblečení, kosmetiky a věcí do domácnosti. To, co si nikdo nevybere, nosíme do sbírky Šatník Nory Fridrichové nebo pro klienty Bony.
  • Nesnědené pečivo putuje na zobání pro slepičky.
  • Plata od vajíček slouží jako podestýlka pro naše vermikompostéry.
  • A co odpad z naší truhlářské dílny? I ten pečlivě sbíráme a ve formě pilin využíváme při našich realizacích na kompostech a ve vyvýšených záhonech.

Nevytvářet odpad, ale raději kompostovat

Plné nádoby na bioodpad může každý subjekt předat ke svozu externí firmou, nebo si ho sám zkompostovat. Díky kompostování dochází podle zákona k předcházení vzniku odpadu (§ 12 odst. 3). Vzniklý kompost můžete využít na rostliny a zelené plochy v rámci provozovny, darovat svým zaměstnancům nebo předat do komunitní zahrady či kompostárny. Ale nebojte se, že byste odváželi kamiony kompostu. Bioodpad se během procesu kompostování smrskne na 25 až 90 % svého původního objemu podle typu kompostéru. Nakonec budete ještě rádi, když trochu zbyde i na váš fíkus.

Jak na nakládání s bioodpadem ve vaší firmě, škole nebo jiném subjektu se dozvíte v dalším blogovém článku. Máte-li zájem o osobní konzultaci, napište na david@kokoza.cz a společně zaboříme ruce do hlíny a vymyslíme tu nejlepší cestu pro vás a vaše slupky.

Zdroje:

Tento článek vznikl v rámci projektu Mezinárodní týden kompostování, který je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků