Nový zákon o odpadech: Povinné soustřeďování bioodpadu

Nový zákon o odpadech

Ať jste firma, zaměstnanec nebo obec, povinnost nakládat s odpadem tu byla již podle původního zákona (§ 16). Nový zákon o odpadech podporuje třídění ještě více, a navíc ho rozšiřuje z obcí a měst i na další subjekty. Spadají sem všichni, kdo produkují odpad; tedy firmy, školy, nemocnice, instituce, úřady či obchodní domy. Také je v něm kladen důraz na tříděný sběr bioodpadu. Jak by také ne, vždyť tenhle poklad tvoří kolem 40 % směsného odpadu. 

Zákon o odpadech mají za povinnost dodržovat nejen subjekty, ale i jejich zaměstnanci

Podle původního zákona o odpadech měly subjekty za povinnost pro své zaměstnance, klienty a návštěvníky zajistit oddělený sběr odpadů a nakládání s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (§ 9a). Stejná povinnost vyplývá i z nového zákona (§ 13 odst. 1 písm. c) a e)).

V praxi to znamená, že daný subjekt musí od ledna 2021 zajistit oddělený sběr veškerých odpadů (§ 62 odst. 1), které vyprodukují jeho zaměstnanci, klienti a návštěvníci, a to zejména při konzumaci potravin a odpočinku. Tedy nejen odpadu, který vzniká přímo při předmětu jeho činnosti, jako tomu bylo dřív. Povinností subjektu je zajistit místa pro oddělený sběr papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu a směsného komunální odpadu. Biologický odpad živočišného původu není nutné sbírat, pokud je jeho množství zanedbatelné, jak se píše v zákoně.

Na počet a umístění sběrných nádob už nejsou stanoveny žádné požadavky. Frekvenci vývozu nádob je třeba zvolit s ohledem na množství produkovaných odpadů a jejich povahu.

A jak to děláme s odpadem my u nás v Kokoze?

  • Co jde, to vytřídíme – plast, papír, sklo, nápojové kartony, elektronický odpad a speciální odpady (např. nebezpečný odpad).
  • Bioodpad zpracováváme přímo v místě jeho vzniku. Využíváme několik vermikompostérů, které zároveň testujeme, Bokashi nádoby a elektrický kompostér GreenGood, který si poradí i s živočišnou složkou včetně mléčných výrobků. Díky jeho velké kapacitě (až 5,5 kg/den) nám slupky nosí i další lidé z H40, kde sídlíme, případně naši kolegové ze svých domácností.
  • Probíhá u nás také swap oblečení, kosmetiky a věcí do domácnosti. To, co si nikdo nevybere, nosíme do sbírky Šatník Nory Fridrichové nebo pro klienty Bony.
  • Nesnědené pečivo putuje na zobání pro slepičky.
  • Plata od vajíček slouží jako podestýlka pro naše vermikompostéry.
  • A co odpad z naší truhlářské dílny? I ten pečlivě sbíráme a ve formě pilin ho využíváme při našich realizacích na kompostech a ve vyvýšených záhonech.

Nevytvářet odpad, ale raději kompostovat

Plné nádoby na bioodpad může každý subjekt předat ke svozu externí firmou, nebo si ho sám zkompostovat. Díky kompostování dochází podle zákona k předcházení vzniku odpadu (§ 12 odst. 3). Vzniklý kompost můžete využít třeba na rostliny a další zelené plochy v rámci provozovny, darovat ho svým zaměstnancům nebo jej předat do komunitní zahrady či kompostárny. Ale nebojte se, že byste odváželi kamiony kompostu. Bioodpad se během procesu kompostování smrskne na 25 až 90 % svého původního objemu podle typu kompostéru. Nakonec budete ještě rádi, když trochu zbyde i na váš fíkus.

Jak na nakládání s bioodpadem ve vaší firmě, škole nebo jiném subjektu a jaké řešení je možné navrhnout se dozvíte v našem dalším blogovém článku. Máte-li zájem o osobní konzultaci, napište na petr@kokoza.cz a společně zaboříme ruce do hlíny a vymyslíme tu nejlepší cestu pro vás a vaše slupky.

Zdroje:

Tento článek vznikl v rámci projektu Mezinárodní týden kompostování, který je spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků