Žížalí hotely a komunitní kompostování pomocí žížal

Vermikompostování si našlo své místo jako jedna z metod zpracování rostlinného bioodpadu. Většinou se jedná o interiérové vermikompostování, které využívají domácnosti, školy nebo
restaurace jako doplňkovou metodu zpracovávání části bioodpadu. Ale co takové komunitní kompostování pomocí žížal v žížalím hotelu? Možná je to budoucnost i našich měst a obcí. Teď se za ním vydáme do zahraničí, a to konkrétně do Rakouska a Nizozemí.

Co je žížalí hotel a kdo ho obývá?

Žížalí hotely jsou velké sdílené vermikompostéry, které se bez potíží vypořádají s rostlinným bioodpadem 15–30 domácností. Mají mnoho podob, od obrovského, nápadného včelího úlu po dřevěný box. Ve většině případů se jedná o dřevěné schránky s otvorem v horní části konstrukce, kam se vhazuje bioodpad. Zespodu jsou potom dvířka, která slouží ke sklízení vermikompostu. První várku výživného vermikompostu komunita sklidí po 6 měsících od začátku kompostování.
Žížalí hotely obývají naše oblíbené a velmi hladové kalifornské žížaly. V jednom hotelu žijí tisíce (kolem 20 000 jedinců) těchto žížal, a průměrný žížalí hotel tak zpracuje mezi 50 a 70 kg bioodpadu týdně.

Žížalí hotel a komunitní kompostování
Žížalí hotel v Amsterdamu. Převzato z Hotely Worm v Nizozemsku: ekologický přístup k budování komunity | DutchReview.

Jak funguje komunitní vermikompostování?

Kolem žížalích hotelů se, stejně jako kolem našich komunitních kompostérů, utváří komunita, která je do kompostování zapojena. Členové komunity projdou školením, při němž zjistí, jak se o žížalí hotel starat, jaký bioodpad mohou žížalám nosit a jak vybírat vermikompost. V Rakousku i Nizozemsku dostává komunita podporu od výrobců žížalích hotelů a v případě potíží jsou připraveni vyrazit na pomoc.

 1. Členové komunity přináší svůj bioodpad na denní bázi.
 2. Žížaly rostlinné zbytky kontinuálně zpracovávají.
 3. Po 6 měsících je připravena první várka vermikompostu a může se sklízet!
 4. Vermikompost si rozdělí členové komunity a použijí jej ke svým rostlinám, zelenině či přihnojení veřejné zeleně.

Kompostování v žížalím hotelu

Výhody žížalích hotelů

 • Nepotřebují přehazovat
 • Uživatelsky přívětivé a jednoduchá obsluha
 • Nepotřebují velkou plochu
 • Velmi kvalitní kompost
 • Nevýhody žížalích hotelů
 • Žížaly jsou vybíravé – omezený sortiment bioodpadu, kterým je možné žížaly krmit
  Ze strany správce nebo provozovatelů nutná kontrola životních podmínek žížal
 • Komplikovanější opravy

Kalifornské žížaly jsou raw veganky

Bioodpad, kterým je možné krmit kalifornské žížaly, je v podstatě syrová rostlinná strava.

 

Žížaly si pochutnají na:

 • kávě a čaji včetně papírového filtru a čajových sáčků
 • listech rostlin
 • drcených vaječných skořápkách
 • slupkách od ovoce a zeleniny

Co ale nemusí? Jak už jsme naznačili, kalifornské žížaly mají mlsné jazýčky. Z rostlinné stravy žížaly nepotěší ostré a aromatické potraviny, jako jsou chilli, citrusy a jejich slupky, cibule, česnek, ananas, zázvor apod.

A co ještě v žížalím hotelu nepřidávat na menu?

 • živočišné produkty
 • solené potraviny a zbytky vařených jídel
 • chléb a cereální potraviny
 • kosti

Žížaly mají rády papír

Naopak papírem žížaly potěšíte. Do kompostu se hodí přidávat natrhané proložky od vajíček, ruličky od toaletního papíru či skartovaný papír. Vyhněte se ale papírům lesklým.

Kam jezdí kalifornské žížaly na dovolenou?

Velké množství žížalích hotelů láká kalifornské žížaly k pobytu
v Amsterdamu, Rotterdamu nebo Haarlemu. Mohou si ale zajet na výlet
i k našim sousedům do Vídně. Jen v Amsterdamu si mohou vybrat z několika stovek žížalích hotelů.

Autoři projektu doufají ve vybudování rozsáhlého městského systému pro zpracování rostlinného bioodpadu právě pomocí kalifornských žížal a podzemních vermikompostérů. Bylo by tak možné zpracovávat většinu bioodpadu z domácností na kompost a ten vracet do půdy!

Výhody komunitního kompostování, nejen v žížalím hotelu

Kromě zřejmých výhod, jakými jsou vyřazení bioodpadu ze směsného komunálního odpadu a navrácení organické hmoty do půdy, přináší komunitní kompostování i další výhody.

Nizozemská studie zabývající se přínosy žížalích hotelů ve městech zmiňuje několik společenských přínosů umisťování (žížalích) komunitních kompostérů do měst.

 • Žížalí hotely upozorňují na uzavřený cyklus jídla a udržitelný životní styl.
 • Účastníci komunitního kompostování cítí větší sounáležitost se svými sousedy a okolím.
 • Projekty komunitního kompostování přispívají místní zaměstnanosti, včetně uplatnění osob se znevýhodněním na trhu práce. K tomu se souhlasně připojujeme i my. Naše krásné komunitní kompostéry zdobí Prahu díky integrační dílně, v níž zaměstnáváme kolegy se zkušeností s duševním onemocněním.
 • Ukázalo se, že pokud je systém jednoduchý a smysluplný pro občany, zvyšuje se podíl vytříděného bioodpadu.

Zdroje:

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či národní agentury. Evropská unie ani NA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků