Kokoza jako společensky prospěšný podnik. Jaké 3 principy naplňujeme?

Kokoza jako sociální podnik

V Kokoze naplňujeme v co nejvyšší možné míře principy pro společensky prospěšný podnik, které jsou také součástí našich zakládacích dokumentů. Jaké to jsou?

Jako sociální podnik společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, který je naplňován prostřednictvím vytváření pracovních míst pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Sociální prospěch je pro nás velmi důležitý. Nabízíme smysluplné pracovní příležitosti pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Lidé se zkušeností s duševním onemocněním tvoří alespoň 50 % pracovníků našeho sociálního podniku a máme s nimi uzavřenou pracovní smlouvu. Podporujeme je k účasti na našich aktivitách a pravidelně a systematicky všechny informujeme o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů. Zaměstnancům se znevýhodněním umožňujeme podílet se na směřování podniku skrze pravidelné roční hodnocení, individuální měsíční konzultace a oboustranné zpětné vazby a poskytujeme jim integrační podporu.

Ekonomický prospěch. Kokoza je společensky prospěšný podnik s právní formou neziskové organizace. Podle zakládací smlouvy je zisk z obecně prospěšné činnosti aspoň z 51 % reinvestován zpět do obecně prospěšné činnosti, reálně ho ale vždy využíváme pro rozvoj organizace a našich společensky prospěšných cílů. Naše řízení je nezávislé na externích zakladatelích nebo zřizovatelích, včetně hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb tvoří vždy minimálně 30 %, dlouhodobě se nám ale daří držet se nad 60 % na celkových výnosech. Jsme schopni zvládat ekonomická rizika a některé společensky prospěšné aktivity financujeme z vlastních zdrojů. Pro případ výkyvu v cashflow máme schválený a od roku 2019 využíváme kontokorent od České spořitelny.

Součástí naší mise je také environmentální prospěch. Zaměřujeme se na snižování organického materiálu na skládkách a zvýšení objemu úrodné půdy ve městech. Pro realizace využíváme vlastní kompost, který vzniká přeměnou organických zbytků v Holešovické tržnici. Vše, co děláme, realizujeme s ohledem na dopad na životní prostředí. Máme formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, výroby, spotřeby a provozu podnikatelské činnosti a zároveň tyto zásady naplňujeme v praxi v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Místní prospěch. Kokoza působí především na území hlavního města Prahy a v tomto místě přednostně uspokojujeme potřeby místní komunity a místní poptávky. Využíváme přednostně místních zdrojů, zaměstnáváme místní obyvatele a nakupujeme lokálně od místních dodavatelů. Aktivně pracujeme s lokální komunitou a podporuje zapojení místních aktérů v rámci podnikatelských aktivit jako revitalizace sousedských vnitrobloků, realizace komunitních zahrad apod.

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků