Seriál z USA: Opravdová městská farma

městská farma

Growing Power, Inc. je not-for-profit podnik v Milwaukee, na břehu jezera Michigan. Tato společnost je nejlepším příkladem integrovaného městského zemědělství nejen zde v Americe, ale pravděpodobně i na světě. S celkovou obhospodařovanou plochou více jak 81 hektarů a dalšími farmami/pobočkami v Chicagu nebo Madisonu je Growing Power jednou z největších městských farem ve Spojených státech.

 

CEO a hlavní tváří společnosti je Will Allen, bývalý profesionální basketbalista, který v roce 1993 založil malou farmu na předměstí Milwaukee. V roce 1995 pak vznikl podnik Growing Power – farma, která začala organizovat vzdělávací programy a brigády pro mládež. Z pracovních a vzdělávacích akcí se postupně vyvinul fenomén Growing Power, který je v současnosti jedním z hlavních modelových příkladů městského zemědělství a lokálních potravinových systémů v amerických městech.

Kompostování

V čem jsou farmy Growing Power jedinečné? Především v jejich integraci jednotlivých částí městského potravinového systému do svého produkčního cyklu. Základem celé farmy je kompostování a využívání vlastního kompostu pro téměř veškerou produkci potravin na farmě. Tvorba nové a zdravé zeminy ve městě je hlavní filozofií společnosti. Základem jejich kompostovacího programu je sběr potravinového odpadu od svých partnerů ve městě. At už to jsou restaurace, firmy nebo bytové domy, jejich bioodpad je hlavním zdrojem energie a živin pro další pěstování. Na několika místech ve městě potom tento odpad zpracovávají na několik produktů.

Tím hlavním je klasický kompost smíchaný se zahradním odpadem a dřevěnou štěpkou. Ten využívají ve fóliovnících po celém městě i mimo něj k téměř celoroční produkci zeleniny. Tu dále prodávají svým partnerských restauracím nebo jako součást jejich CSA programu (komunitou podporované zemědělství). Do tohoto kompostu někdy také přidávají sladový odpad z místního pivovaru. Protože tento “sladový květ” obsahuje ještě hodně cukrů, bílkovin a enzymů, zintenzivňuje kompostovací proces. Této směsi říkají “hot mix”, protože při termofilní fázi dosahuje vyšších teplot, okolo 77 °C. Běžný kompost se zahřívá jen na teplotu 70 °C. Hot mix poté v zimní sezóně přidávají do fóliovníků, případně jím fóliovníky obkládají a tím v nich udržují teploty kolem 4 °C a mohou tak pěstovat například špenát, i hluboko do zimního období.

Dalším produktem, který na farmě vytváří je vermikompost. Pro jeho tvorbu využívají žížalu hnojní (Eisenia fetida).Vermikompostovací proces nechávají běžet celé čtyři měsíce až ke konečnému produktu, tzv. worm castings, tedy velmi výživného substrátu, který se skládá v podstatě jen ze žížalých exkrementů bohatých na enzymy a další biologický aktivní látky. Jde o velmi kvalitní kompost a používají ho jako hnojivo pro své pěstování a k prodeji. Posledním “půdním” produktem, který na farmě vytváří, je tzv. worm tea, tedy tekuté hnojivo získané vyluhováním vermikompostu několik dní ve vodě a přefiltrováním.

Z vlastního kompostu následně roste vše na farmě. Kromě zeleniny ve fóliovnících produkují i tzv. microgreens, tedy mladé výhonky obilnin, slunečnice, hořčice a dalších rostlin, které prodávají především do svých partnerských restaurací. Tento produkt má velkou přidanou hodnotu a zde ho prodávají za 12 dolarů za libru. V přepočtu zhruba 450g microgreens za 300 Kč. Pro pěstování microgreens používají směs svého vermikompostu a kokosových vláken, která jsou ideální pro udržení správné vlhkosti.

Akvaponie

Microgreens zde pěstují v nejstarším skleníku. Zajímavé je, že se na tomto místě pěstovali okrasné květiny již od 19. století. V hlavním skleníku mají také jednoduchý akvaponický systém o objemu kolem 30 tisíc litrů s násadou nějakých 3 500 okounů. Ty zde chovají do velikosti 23 cm zhruba rok, kdy jdou do prodeje. Okouny krmí komerčními krmivy, nicméně údajně pracují i na tvorbě vlastního alternativního krmiva. Ve filtrační části akvaponie pěstují především potočnici lékařskou (Nasturtium officinale) a citronovou trávu (Cymbopogon citratus). Jejich systém je ale velmi jednoduchý a zřejmě nedovoluje efektivní pěstování náročnější listové zeleniny, jakou jsou například saláty.

Akvaponie má v těchto sklenících ještě jednu důležitou funkci. Vzhledem k nutnosti ohřevu vody v nádržích během zimních měsíců, voda ohřívá a zvlhčuje i celý prostor skleníku. Akvaponie tak splňuje i další funkce, které jsou v mrazivé a suché wisconsinské zimě velmi vítané.

Zvířata na farmě

(Nejen) sladový květ z pivovaru používají jako krmivo pro svá zvířata, ale i zbytky z pěstování a darovanou zeleninu, která by jinak skončila v lepším případě na kompostu. Na hlavní farmě chovají kozy a slepice. Jejich trus přidávají zpět do kompostu, maso a vejce opět prodávají. Díky zvířatům mohou zužitkovat v podstatě veškerý odpad, který na farmě vznikne a přeměnit jej na bílkoviny. Díky tomu smyčku svého produkčního systému ještě více uzavírají.

I když chov užitkových zvířat není v rámci města Milwaukee zatím povolen, Allenova hlavní a nejstarší farma je umístěna na jednom z posledních míst v územním plánu určených k zemědělství. I přesto Growing Power jedná s městem o změně regulace chovu malých hospodářských zvířat na jeho území, a to nejen pro sebe, ale i pro další podobné podniky.

Další prvky systému

V Growing Power nevyužívají jen bioodpadu z měst, ale snaží se být soběstační i v dalších nezbytných zdrojích. Všechny jejich farmy jsou vybaveny sběrem dešťové vody ze skleníků a fóliovníků. Na hlavní farmě mají kromě fotovoltaických panelů, které jim dodávají čtvrtinu celkové spotřeby elektrické energie, i solární kolektory pro ohřev vody v akvaponických systémech a experimentují i s využitím kompostu pro ohřev.

Ekonomika farmy

Ekonomicky tento model hospodaření funguje především díky darům místních společností, které Growing Power darují svůj bioodpad, dřevěnou štěpku nebo prostory pro pěstování a na oplátku od nich odkupují výpěstky. Vzdělávací a pracovní programy pro mládež a dobrovolnictví jsou zase důležitým zdrojem pracovní síly na farmě. Finanční prostředky získávají především z prodeje svých produktů nejen partnerským organizacím, ale i v systému CSA. Na rozdíl od většiny systémů CSA, kde členové platí roční poplatky jednorázově (v USA je to okolo 700 dolarů na rok), zde mohou členové odebírat čerstvou zeleninu a ovoce i v týdenních intervalech. Bedýnku se zeleninou nebo ovocem pro čtyřčlennou rodinu zde mají za 16 dolarů týdně. Během léta jsou v Growing Power schopni dodat 400 bedýnek svým členům CSA. V zimním období je to pak “jen” kolem 200 bedýnek zeleniny týdně.

Growing Power má také celý grantový tým, který získává finanční prostředky na rozvoj. Na jejich farmách probíhají i výzkumné projekty, například v oblasti akvaponických systémů. Growing Power spolupracuje také s mnoha základními a středními školami na praktické výuce zahradničení a zemědělství. Nejde tedy o čistě tržní model hospodaření, který by profitoval pouze z prodeje produktů, ale celá organizace využívá různorodé finanční, materiální a pracovní zdroje města. Na oplátku nejen že recykluje organický odpad, ale zároveň poskytuje mnoho vzdělávacích, komunitních a sociálních služeb, které z celého podniku dělají neustále se rozvíjející projekt pro udržitelnější město.

Autor: Jan Richtr, stipendista Fulbrightova programu (richtr.jan@gmail.com)

O akvaponii najdete více zde: www.fishpoop.info

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků