Věděli jste, že když zasadíte zahradu, vyroste vám komunita?

komunita

O prospěšnosti komunitních zahrad se dočtete v každé brožuře, kterou k danému tématu seženete. Jedním z mnoha uváděných pozitiv je, že vzniká komunita a zkrášluje se místo, kde zahrada vyroste. Jaký další rozvoj ale s komunitní zahradou může přijít? Do jaké podoby může vyrůst vaše komunita a které akce zvládne pořádat? Jak dlouho trvá, než se komunita rozroste a získá stabilitu? Příkladem nám bude komunitní zahrada Vnitroblok Mečislavova, její vývoj i to, jak mění své okolí k lepšímu.

Sázíme komunitní zahradu

Nusle. Trochu divoká čtvrť pražské městské části pod Vršovicemi, která doplácí a zároveň těží ze své polohy. Leží v širším centru města, takže její dopravní obslužnost vám umožní snadný a rychlý přesun na nábřeží i do kanceláře na Pankráci. Zároveň jde o okrajovou část jedné z největších městských částí, kam není z městského úřadu moc vidět, takže tu život bují tak trochu podle vlastních pravidel. Situace se v posledních letech o dost zlepšila, ale od starousedlíků si můžete nechat vyprávět příběhy z Hnuslí ještě dnes.

V roce 2016 tu vznikla komunitní zahrada. Vyrostla nedaleko náměstí Bratří Synků. Ve vnitrobloku, který tou dobou sloužil jako nelegální parkoviště. Jeho estetická, sociální a ekologická hodnota byla téměř nulová. Místo bylo známé jen místním rezidentům, návštěvníkům tamní autoopravny, lidem bez domova a drogově závislým. Čím intenzivněji tyto sociální skupiny rumiště využívaly, tím více místo chřadlo. Důkazem byl narůstající počet aut, kupiček odpadu a nekontrolovaná náletová zeleň. A to vše i přes to, že pozemek je veřejným prostranstvím v majetku města.Vnitroblok Mečislavova během proměny

Komunita klíčící na zahradě

S přípravou zahrady pomáhala organizace KOKOZA, o.p.s. a díky tomu vyklíčila během týdne. Prostor části vnitrobloku byl tak rychle připraven na invazi členů nové komunity. Počítalo se s tím, že jej obsadí lidé z okolního činžáku se zájmem o městské pěstování nebo odpočinek v zeleni. To vyplynulo z prvního sousedského setkání, které proběhlo těsně před proměnou vnitrobloku. Nicméně již na samotném otevření zahrady se ukázalo, že realita bude malinko jiná.

Nejsilnější skupinou byly mladé rodiny s malými dětmi. Lákala je vidina místa, kde si děti spolu mohou nerušeně hrát a zároveň poznají sousedy, se kterými najdou společnou řeč. To některé vedlo k finančnímu příspěvku na nákup materiálu k výrobě pískoviště a dalšího vybavení zahrady. Podobně to nakonec měli i další sousedé, kteří si postupně cestu do zahrady našli. Hledání sociálního kontaktu a prolomení anonymity města tak spojilo více lidí než vlastní truhlík k pěstování. 

Pěstujeme komunitní zahradu. A co dál?

První sezonu se zahrada i komunita stabilizovala. Mimo pěstování se zde konalo jen pár aktivit, například nepravidelná sousedská setkání nebo jednorázový úklid. Komunita měla jen to, co vzniklo v rámci proměny nebo se pořídilo z úvodní sousedské sbírky. K pěstování sloužilo 20 vyvýšených záhonů, ke zpracování bioodpadu sloužil jednokomorový plastový kompostér, zakoupena byla kubíková nádrž na vodu, skromné posezení a pro děti se vlastními silami vyrobilo pískoviště. 

S rostoucí komunitou, která vznikla kolem zahrady, rostla i chuť k dalším projektům. Motivací byla dobrá nálada, která mezi sousedy panovala, a inspirace z jiných pražských čtvrtí, kde to díky podobným iniciativám žilo. Logickým prvním krokem bylo zapojení se do akce Zažít Nusle jinak. Zkušenost z pořádání a příprav se následně promítla do dalších aktivit. Nastalo logické propojení s místní radnicí, která aktivitám v Nuslích fandila. Vznikl základ skupiny, která se snažila s radnicí pomoci místní čtvrti, od mapování příležitostí k dalším komunitním zahradám, přes připomínky a podněty sousedů k aktuálním problémům, až ke zprostředkování komunikace mezi veřejností a radnicí. 

Realizace komunitní zahrady Vnitroblok Mečislavova

Probuďme Nusle!

Po těchto zkušenostech a pozitivních reakcích od všech zúčastněných stran byl další krok této komunity jasný. Pokud má dojít k hlubším, případně i systematickým změnám, je potřeba založit spolek – dostal jméno Probuďme Nusle! Zatímco jeho založení nebylo kdovíjak složité, jeho rozjezd i rozvoj ano. Dva roky trvalo, než spolek dorostl do podoby, kdy mohl pořádat několik akcí ročně. Jeho působnost daleko přesáhla původní prostor zahrady, dokonce i městské části.

Komunita se začala zaměřovat na problémy, které se týkají kvality veřejného prostranství nebo volnočasového vyžití. Důležitým krokem bylo zřízení oficiálního právního vztahu k prostoru zahrady. Spolek se tak stal formálně jeho správcem a přijal odpovědnost za jeho péči a údržbu. Zvelebování a rozvoj zahrady i dalších míst začal probíhat systémově, s vidinou finanční podpory získané skrze granty. 

Čtyřletá komunita

Jak to dnes s komunitou po čtyřech letech fungování vypadá? Aktuálně je členem spolku přes 60 nuselských sousedů, nicméně pracuje s podporou téměř dvou a půl tisíců lidí na sociálních sítích. Je propojen s dalšími komunitami z přilehlých čtvrtí a i přes politickou obměnu se stále snaží pozitivně působit na práci místní radnice. Pořádá vlastní kulturní akce nebo je spolupořádá a profesionalizuje své fungování. Posilování vnitřních struktur spolku se ukázalo jako klíčové v momentech, kdy byla nutná změna vedení. Pocit odpovědnosti a dobré mezilidské vztahy pomohly k hladké výměně předsedy spolku. Aktivní jádro členů se rozrostlo a nápady k dalšímu rozvoji jsou ještě veselejší a bohatší.

Ten dělá to a ten zas tohle

Celý příběh může sloužit jako inspirace pro zakládání dalších komunitních zahrad a šlechtění komunitního života. Nalákat vás může výčet realizací, které se spolku podařilo uskutečnit:

 • pěstování pro 47 nuselských zahradníků,
 • kompostování pro nespočet sousedů (celkem ve třech komunitních kompostérech),
 • každoroční zdobení vánočního stromku,
 • akce Zažít Mečislavku jinak,
 • čtenářský koutek a kulturní náplň v altánu Na Jezerce,
 • připomínkování přípravy další etapy revitalizace parku Na Jezerce,
 • sousedské grilovací a deskové herní večery,
 • účast na akci Nuselské dvorky,
 • pravidelné cvičení jógy,
 • propagace lokálních podniků a záchrana knihkupectví pana Sekuly,
 • Laťování – workshop výroby laťového nábytku,
 • úklidy v rámci akce Ukliďme Česko,
 • filmové promítání v altánu Na Jezerce,
 • sousedský běh Podnuselák,
 • nuselský Masopust,
 • připomínkování záměru revitalizace Nuselského pivovaru,
 • Nuselské blešky – občasné vetešnictví pod širým nebem,
 • swap a bazar dětského oblečení,
 • Nuselská kareláž – dekorování trhlin v chodnících pomocí mozaiky,
 • podpora pro dětskou skupinu Sedmikvítek,
 • revitalizace záhonu v ulici Bartoškova,
 • osázení záhonů v parku Na Jezerce,
 • zprostředkování pomoci sousedům během krizového stavu v době covidové,
 • Nuselské přešlapy – platforma pro řešení problémů ve veřejném prostoru v reálném čase,
 • vydávání online občasníku Nusletr – přehled plánovaných akcí a aktivit.
Zahrada hostí kulturní akci

Chybami se i zahradník učí

Aby byl obrázek kompletní, sluší se uvést i trable a problémy, se kterými se spolek potýkal. Žijeme nohama na zemi a z chyb je nutné se poučit:

 • Zahradě aktuálně chybí správce, který by bydlel poblíž – tento problém nastal v průběhu poslední sezony, kdy se její koordinátorka odstěhovala. Nový koordinátor nebydlel přímo u zahrady a ukázalo se to jako klíčové. Během této doby v zahradě vzrostla míra nepořádku, hluku a nedodržování provozního řádu. 
 • Nedostatek financí – každá akce je pro spolek zatěžkávací zkouškou, protože ve svých začátcích podcenil správné nastavení finančního řízení. Až v posledních dvou letech jsou finance systémově řešeny a plánuje se roční rozpočet tak, jak jste zvyklí třeba v práci.
 • Dobrovolnictví nemá být otroctví – nešvar plynoucí z nedostatečných financí na pořádání akcí. Kvůli nízkorozpočtovým akcím není komunita schopna adekvátně finančně odměnit všechny účinkující. Ti tak vystupují bez nároku na honorář, jen na základě dobrých vztahů s komunitou. Ale není možné akce pořádané spolkem donekonečna pokrývat jen dobrými skutky. 

Důležité je, že se ke všemu, co nám život přináší, komunita neotáčí zády a vždy se překážky snaží aktivně řešit. Nás těší, že jsme mohli stát u zrodu této komunitní zahrady a s radostí sledujeme, jaká další překvapení se k nám z Nuslí dostanou. Držíme jim palce!

 

Autorka: Michaela Dudáčková, zakladatelka KZ Vnitroblok Mečislavova a spolku Probuďme Nusle!

Jestli zvažujete založení spolku zaměřeného na aktivity spojené s vaší komunitní zahradou, tak se obraťte na Vše pro spolek. Mají několikaleté zkušenosti a když použijete tajné heslo, jsou připraveni vám dodat speciální balíček služeb za zvýhodněnou cenu. 

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků