Rocket a Raketa v Pražské tržnici

2020-2021 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Na podzim roku 2020 jsme zahájili projekt Rocket a Raketa v Pražské tržnici, díky kterému zavedeme kompostování právě v areálu Pražské tržnice na Praze 7. Plánujeme zde umístit sofistikované kompostovací zařízení Rocket A900, které Kokoza vlastní, a navrhnout systém sběru bioodpadu v této oblasti, aby nekončil ve směsných popelnicích. Připravujeme také exkurze pro odbornou i laickou veřejnost, abychom je s celým procesem i samotným zařízením blíže seznámili. S realizací projektu nám pomůže i naše integrační dílna, ve které zaměstnáváme lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Jaký je hlavní cíl projektu?

Zařízení Rocket umožňuje kompostování ve velkém, pojme až 300 litrů bioodpadu denně. Je proto skvělým řešením pro oblasti s různými gastroprovozy, kde vzniká velké množství organických zbytků. Když je správně zpracujeme, můžeme je pak dále využít v podobě kvalitního kompostu na obohacení půdy.

Projekt stále probíhá až do 31. prosince 2021. Očekávaným dopadem je proměnit více než 1600 l bioodpadu týdně na kvalitní organické hnojivo. Nedílnou součástí projektu je ale právě i osvěta a edukace v oblasti kompostování.

Už nyní víme, že projekt bude pokračovat i v roce 2022 a samozřejmě věříme, že Rocket má před sebou několik šťastných kompostovacích dekád.

Co je vlastně Rocket zač?

  • Rocket je malé kompostovací zařízení do 150 tun za rok
  • Typ: Rocket A900
  • Zpracuje 215 l bioodpadu/gastroodpadu denně
  • Rostlinné i živočišné produkty
  • Výstupem je kvalitní hnojivo => kompost
  • Elektrický kompostér: spotřeba 30 kWh za týden (průměr)

Výsledný kompost z Rocketu je vážně poklad. Potvrzuje to i ÚKZÚZ a najdete jej v registru hnojiv. Dokonce splňuje podmínky pro použití v ekologickém zemědělství.

Projekt probíhá za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy a ve spolupráci s Pražskou tržnicí na Praze 7.

Zpět na stránku projektů