Stabilizace a navýšení kapacity integrační dílny

2018 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Naše integrační dílna podporuje pěstování a kompostování ve městě po té praktické stránce. Během zahradnické sezóny zakládáme nové komunitní zahrady, pečujeme o zeleň v parcích a vnitroblocích, ale i o reprezentativní prostory firem, které sdílí naše zelené smýšlení. V zimě vyrábíme vyvýšené záhony, kompostéry a drobné dřevěné produkty, díky nimž mohou města být zelenější. Právě kombinace práce venku a v dílně nám umožňuje celoročně zaměstnávat kolegy se zkušeností s duševním onemocněním.
Za plynulý chod integrační dílny vděčíme právě tomuto projektu.

Jaký byl hlavní cíl tohoto projektu?

Cílem projektu bylo posílit kapacity dílny a zajistit dlouhodobý přísun práce našim zaměstnancům. V průběhu dvou let se nám povedlo vytvořit 5 nových pracovních míst, získat prostory pro vlastní dílnu v dlouhodobém pronájmu a vybavit ji základními stroji. Integrační dílna dnes zaměstnává třináctičlenný tým, partičku zdravých i znevýhodněných zahradníků a truhlářů, kteří společně fungují v bezpečném a smysluplném prostředí.

Projekt byl realizován díky podpoře Evropského sociálního fondu a Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpět na stránku projektů