SVJ kompostuje I

2020 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Třetina obyvatel bytových domů ve městech má k dispozici vnitroblok nebo dvorek, který je často nevyužitý. Přitom právě tyto prostory nabízí vhodné zázemí pro pěstování a kompostování. Proto jsme v rámci projektu SVJ kompostuje! umístili městské kompostéry do 10 pražských bytových domů za zvýhodněnou cenu ve formě “balíčků”, který obsahoval městský kompostér zvolený dle přání SVJ, informační ceduli ke kompostování, zaškolení do tajů kompostování a motivační schůzku se sousedy. Do instalace kompostérů jsme navíc zapojili naší integrační dílnu, kde zaměstnáváme lidi se zkušeností s duševním onemocněním.

Jaký byl hlavní cíl tohoto projektu?

V rámci akceleračního programu Impact Academy, které jsme se účastnili v roce 2018, jsme definovali sousedské kompostování v rámci SVJ jako aktivitu s největším dopadem. Současně jsme reagovali na již přicházející poptávku po nastavení třídění bioodpadu a kompostování z řad obyvatel bytových domů a zástupců společenství bytových jednotek (SVJ). Hlavní misí projektu byla tedy praktická realizace komunitního kompostování organických zbytků vznikajících v dané lokalitě. Motivovali jsme obyvatele bytových domů v Praze, aby třídili organické zbytky a kompostovali lokálně ve vnitroblocích svých bytových domů.

Projekt probíhal díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpět na stránku projektů