SVJ kompostuje II

2021 ∙ Grantový projekt ∙ Aktivní

Projekt SVJ kompostuje II. přímo navazuje na předchozí projekty, ve kterých jsme nabídli městské kompostéry pro pražské bytové domy za zvýhodněnou cenu. K tomu bylo zajištěno proškolení samotných správců kompostu a také ostatních uživatelů, kteří kompostéry budou využívat. Nyní se soustředíme na správné nastavení procesu třídění a zpracování organického odpadu, definování hlavních překážek a vytvoření ukázkových příkladů správné praxe.

Jaké jsou výhody sousedského kompostování?

  • ekologické (předcházení vzniku odpadu, snížení objemu odpadu ve směsném komunálním odpadu, méně skleníkových plynů, získávání přírodního hnojiva pro půdu, uzavřený cyklus jídla)
  • ekonomické (snížení nákladů na svoz odpadů)
  • sociální (posílení vazeb a společných hodnot komunity sousedů)

Jak se do projektu zapojit?

Projekt běží až do konce roku 2021, takže se na nás neváhejte obrátit. Pro začátek vyplňte náš dotazník a sepište vaše dosavadní zkušenosti, pozitivní i ty negativní. Vaše zpětná vazba nám pomůže získat podněty pro další projekty, aby měly co největší dopad. Kapacita projektu pro rok 2021 je již naplněna, ale rádi vám na základě dotazníku pomůžeme překonat případné překážky nebo navrhnout jiné vhodné řešení.

Co nabízíme?

Stejně jako minulý rok, i nyní vám poskytneme městské kompostéry pro bytové domy za zvýhodněnou cenu v podobě tzv. balíčků. Pomůžeme vám vybrat to nejvhodnější kompostovací řešení přesně pro váš dům, vše vám nainstalujeme, vyrobíme praktické informační cedule ke kompostéru, zaškolíme vás do tajů kompostování a namotivujeme vaše sousedy.
Do realizace projektu, péče, výroby a instalace kompostérů budou zapojeni zaměstnanci integrační dílny KOKOZA, o.p.s., tedy lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním.

Projekt probíhá díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpět na stránku projektů