Uzavřený cyklus jídla do škol I.

2018-2019 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Funkční uzavřený cyklus jídla by měl být nedílnou součástí vzdělávacího systému na školách. Proto jsme si na pilotní škole vyzkoušeli, jak to může vypadat v praxi. Žáci si zažili celoroční péči o půdu, záhony či kompost. Naučili se pěstovat vlastní plodiny, zpracovat je a zbylou organickou hmotu navrátit půdě v podobě jejího zkompostování. To vše na sedmi tematických workshopech, na kterých žáci vytvořili, naplnili, osázeli a sklidili 6 vyvýšených záhonů a postupně plnili bioodpadem jeden tříkomorový kompostér, který mají na školní zahradě. Cílem bylo zapojit také další zaměstnance školy, rodiče žáků a blízkou veřejnost, kterých se dotýkají dílčí školní projekty a aktivity.

Jaký byl hlavní cíl tohoto projektu?

Školy potřebují uzavřený cyklus jídla jako sůl! Je velká škoda, že ve vzdělávací instituci, kde se učíme základním věcem do života, chybí cirkulární pohled na jídlo. Cílem bylo předat žákům i zaměstnancům naše zkušenosti a vysvětlit jim, co je potřeba pro vypěstování zeleniny, ovoce a bylin, odkud se berou suroviny pro přípravu jejich svačiny a oběda, kam putuje bioodpad ze školní jídelny. Uzavřený cyklus jídla odpovídá nejen na tyto otázky. Dotýká se i témat šetrné spotřeby, péče o půdu, dovedností v pěstování, vaření a v neposlední řadě i klimatu.

Sklizené reference

ZŠ Angel: “My máme největší radost z toho, že jsme v žácích prvního i druhého stupně snad vypěstovali chuť zahradničit, znovu využívat odhozené slupky a vůbec se víc zamýšlet nad tím, kde se vlastně bere jídlo, které máme na talíři. První pilotní ročník projektu Uzavřený cyklus jídla do škol je skoro za námi.”

Projekt proběhl za podpory Magistrátu hlavního města Prahy

Další projekty

Zpět na stránku projektů