Uzavřený cyklus jídla do škol „Příručka pro pedagogy”

2020-2021 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Jaký je hlavní cíl tohoto projektu?

Nezáleží na tom, jestli má vaše škola zahradu. Budeme vás inspirovat, jak se dá pěstovat i na jednom metru čtverečním, a ukážeme vám, že bioodpad je poklad. V pilotním projektu Uzavřený cyklus jídla do škol 2018/2019 jsme si ověřili, že žáky i učitele pěstování a kompostování baví. Většině školám ale stále chybí funkční uzavřený cyklus jídla. Rozhodli jsme se učitelům zpřístupnit naše workshopy tím, že je budeme akreditovat v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A aby měli vše na jednom místě, vytváříme příručku, kde budou všechny aktivity, směřující k zavedení funkčního uzavřeného cyklu jídla, obsaženy.

Aktuálně nabízíme:

Vyrobte si hmyzí domek a seedbomby na školní zahradu

Navštívíme vás ve škole,  na školní zahradě nebo dvorku za školou, společně tyto místa oživíme hmyzími domky a osázíme seedbombami plnými původních druhů květin a bylin. Ty přilákají hmyz blíže domkům, kde se na podzim usídlí nejen včelky samotářky. Seznámíme se s opylovači,  přilákáme je na školní zahradu a zodpovíme si otázku významu biodiverzity.

Chcete ozvláštnit výuku ve vaší škole a začít pěstovat nebo kompostovat? Ozvěte se naší Johance, která s vámi ráda projde všechny možnosti: johana@kokoza.cz

Akreditované vzdělávací programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Nově nabízíme vzdělávání v tématu “uzavřený cyklus jídla” i pedagogickým pracovníkům 1. a 2. stupně ZŠ. Všechny uvedené programy jsou akreditované pod Č.j.: MSMT- 21318/2021-2-697 s platností do 29.9.2024. 

Pro 1. stupeň:

  • Uzavřený cyklus jídla do škol
  • Vermikompostujeme ve škole
  • Vyrobte si vyvýšený záhon na školní zahradu
  • Zakládáme a osazujeme vyvýšený záhon 

Pro 2. stupeň

  • Zakládáme a osazujeme vyvýšený záhon

Délka vzdělávacích programů je 6 vyučovacích hodin pro maximální počet 12 účastníků. Účastnický poplatek se pohybuje od 2 300 Kč do 4 000 Kč s ohledem na výběr programu a místo realizace.

Realizaci vzdělávacích programů můžeme domluvit jak v našem sídle v Pražské Tržnici na Praze 7, u vás ve škole, v komunitním centru ve vašem okolí, i pro skupinu učitelů z blízkých škol. S dotazy k obsahu i realizaci vzdělávacích programů se neváhejte ozvat naší Janě na info@kokoza.cz.

Všechny programy jsou podrobně popsané v naší nabídce pro školy a odráží aktuální témata adaptace na klimatickou změnu a cirkulární ekonomiku.

Zde si můžete stáhnout naši Příručku pro učitele “Uzavřený cyklus jídla do škol”.

Sklizené reference

“Vnímám příručku jako dobrou inspiraci pro zařazení tématu ekologie do života školy. Mohu zjistit, jakým způsobem děti zaujmout a motivovat je k zájmu o životní prostředí kolem nás. Tyto aktivity lze zařadit v rámci výuky nebo projektových dnů. Věřím, že se nadšení učitelů a učitelek potká s pozitivní odezvou. P.s.: Jinak se moc těším, až příručku uvidím v reálu. Líbí se mi a myslím, že má potenciál. Děkuji za přizvání ke spolupráci.,, Aneta Slačíková, učitelka 1. stupně ZŠ

—–

“Láska prochází žaludkem a láska k této Planetě také. Záleží-li nám na budoucnosti našich dětí, potřebujeme v nich probudit pocit zodpovědnosti za místo, kde žijí. Myšlenka spojit výchovu k ekologickému přemýšlení a chování s jídlem je podle mne geniálně jednoduchá. Navíc téma uzavřeného cyklu jídla nabízí možnost využít jej napříč mnoha předměty, a to nejen na prvním stupni.  Můžete začít kdekoli – je to cyklus, takže každé téma vás logicky povede dál. Nemáte-li zrovna školní zahradu, určitě máte ve třídě odpadkový koš plný bioodpadu. Hrst jakékoliv půdy je podkladem pro badatelskou hodinu, která bude děti bavit. Z vlastní zkušenosti z naší školní farmy vím, s jakým zápalem děti lupou zkoumají půdní život. Pochopí velmi rychle, že i půdní breberky potřebují potravu. A jste zpátky u bioodpadu, který do koše nepatří.”

P.S.: Je skvělé, že lidé z Kokozy zpracovali kreativním způsobem téma, které se týká každého z nás a zároveň má tak ohromný dopad na lidstvo jako celek. Díky! Těším se na další spolupráci.,, Markéta Strouhalová, lektorka výukových programů, zahradnice a vedoucí školní farmy

—–

“Příručka je přehledně členěna a obsahuje praktické tipy do výuky, které jsou pro učitele zpracovány přehledně a srozumitelně. Někde jsem našla slova nebo slovní spojení, která jsou na můj vkus příliš hovorová a zároveň jsem našla pár slov, která by bylo potřeba dovysvětlit. Doporučila bych příručky doplnit o sérii pracovních listů, které mohou učitelé vzít jako hotovou věc, nakopírovat a začít s nimi rovnou pracovat v hodině (např. jako list, který jsem měla k dispozici já při evaluaci aktivit Uzavřený cyklus jídla). “

“Naši třeťáci prošli jako pilotní skupina programem „Uzavřený cyklus jídla do škol“.  Proběhla první evaluace aktivit do příručky pro učitele, která bude v letošním školním roce vydána na základě našich podnětů.  Děti do hloubky pochopily a prakticky si vyzkoušely princip uzavřeného cyklu, kdy se semínko zasadí, sklidí, zkonzumuje, zkompostuje, znovu zasadí a takto stále dokola. Věříme, že osvěta ohledně zodpovědného a ekologické zacházení s potravinami by měla být nejen součástí výuky, ale i života ve škole.”  Lucie Nováková, učitelka 1.stupně ZŠ

—–

“Příručka je pro učitele skvělým pomocníkem, jak téma kompostování a pěstování uchopit a celkově propojit se životem školy. Dává přehledný návod, kterým tématům se věnovat a jak ve škole postupovat, když se rozhodnete vytvořit ze své školy zelené, chutné a zodpovědné místo. Stačí tedy jen nahlédnout, a pak už ji mít stále při ruce. Osobně mi přijde pro dnešní žáky nedocenitelná právě svými praktickými návody, jak si vlastnoručně něco vyrobit, zasadit a vypěstovat. Tyto činnosti v běžném životě jen těžko konkurují mobilům a dalším techologiím, které nás neustále obklopují. Mít občas ruce od hlíny je fajn, to přeji všem učitelům a jejich žákům.”

“Popisované aktivity či témata by se mohli zařadit do výuky skoro do všech předmětů a vzdělávacích celků, např. prvouka/přírodověda je jasná! Matematika – třeba když se řeší množství odpadu – vážení, počítání objemu, procentuální zastoupení bioodpadu ve směsi apod. Pracovní činnost, pěstitelské práce – výroba vyvýšených záhonů, úpravy na zahradě, pěstování, práce s kompostem. Český jazyk, např. při hledání významu Uzavřeného cyklu jídla. Občanka  – příprava a propagace některé z komunitních akcí, uspořádání ankety. Výtvarka – výroba info plakátů ke kompostování a pěstování ve škole. A samozřejmě přírodovědný kroužek.” Kristina Řešátková, lektorka vzdělávacích programů s environmentální tématikou.

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy.

Další projekty

Zpět na stránku projektů