Erasmus+ Community Composting in adult environmental education

2023 ∙ Grantový projekt ∙ Aktivní

Projekt se zaměřuje na kooperaci mezi třemi evropskými organizacemi – Kokozou, berlínskou BodenschätzeN a vídeňskou Gartenpolylog.Cílem spolupráce je uchopit téma komunitního kompostování a sdílet navzájem své zkušenosti. Komunitní kompostování je cestou, kterou se ve městech vydáváme a pomáháme tak měnit bioodpad na poklad – kompost. Kompostováním předcházíme vzniku odpadu, který už nebude muset hnít na skládce nebo se smažit ve spalovně. Naše slupky nejsou odpad, ale cenná surovina, kterou můžeme přeměnit v kvalitní hnojivo a vrátit jej do půdy. V projektu sdílíme naše zkušenosti s komunitním kompostováním, které jsme získali v předchozích projektech.

Jaký je hlavní cíl projektu?

Sdílení zkušeností s komunitním kompostováním využijeme k tvorbě vzdělávacích a informačních materiálů pro správce komunit a komunitních kompostérů. Spolu s partnery vytvoříme workshop, který otestujeme s našimi komunitami a předáme jim ucelené know-how zahrnující poznatky od všech zúčastněných orgnaizací.

Dopad projektu

Projekt zvyšuje povědomí o potenciálu komunitního kompostování jako možnosti zpracování rostlinného bioodpadu ve městech a jeho pozitivního dopadu na klimatickou změnu, komunitu a vzdělávání občanů měst v environmentálních tématech.

V Kokoze se komunitnímu kompostování nadšeně věnujeme několik let. Kde stojí naše komunitní kompostéry si můžete přečíst na blogu. Věříme, že nové kompostéry porostou ve městě jako houby po dešti.

Projekt probíhá za podpory Evropské unie.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či nationalní agentury.  Evropská unie ani NA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

 

Co-founded by the European Union
Co-funded by the European Union
UCC logo
UCC logo

Zpět na stránku projektů