Uzavřený cyklus jídla jako příklad dobré praxe školákům a učitelům

2023 ∙ Grantový projekt ∙ Aktivní
Uzavřený cyklus jídla na školách

S projektem Uzavřený cyklus jídla jako příklad dobré praxe školákům a učitelům jsme plynule navázali na předchozí dva projekty zaměřené na školy – Uzavřený cyklus jídla do škol I.Uzavřený cyklus jídla do škol „Příručka pro pedagogy”. Tentokrát jsme téma uzavřeného cyklu jídla přiblížili žákům základních škol, pedagogům i rodičům v rámci osvětové komunikační kampaně. 

 

Jaký byl hlavní cíl tohoto projektu?

Naším cílem bylo edukovat o uzavřeném cyklu jídla pedagogy, žáky i rodiče. Zvýšit povědomí o možnostech kompostování, vermikompostování a pěstování ve škole. Na příkladech dobré praxe pak srozumitelně vysvětlit, jak lze jednoduše vrátit slupky do půdy v podobě živin a organické hmoty, vypěstovat nové jídlo a jak tento cyklus realizovat na své škole a promítnout do každodenního života.

 

V rámci projektu vzniklo několik edukačních videí  zaměřených na aplikaci uzavřeného cyklu jídla ve škole a běžném životě. Pro vyšší dopad a lepší oslovení žáků základních škol jsme navázali spolupráci s influencerkou. Vzdělávací spoty jsme pak mezi žáky, učitele a veřejnost šířili skrze naše komunikační kanály a informační portály umístěné v základních školách v rámci sítě Ámos Vision

 

Konkrétní příklady dobré praxe jsme se vydali natáčet do třech inspirativních pražských základních škol, které s námi sdílely svůj příběh. Na výsledek a na to, jak lze s lehkostí ve škole aplikovat uzavřený cyklus jídla, se můžete podívat v našem spotu:

Uzavřený cyklus jídla ve škole? Jde to! 

 

Pokud chcete pod pokličku těchto škol nahlédnout ještě hlouběji, přečtěte si rozhovory s jejich zástupci u nás na blogu:

Uzavřený cyklus jídla ve škole? Jde to! – ZŠ Kunratice

Uzavřený cyklus jídla ve škole? Jde to! – ScioŠkola Praha 6

 

Projekt je finančně podpořen Magistrátem hlavního města Prahy.                            

 

Další projekty

Zpět na stránku projektů