Bokashi FAQ aneb znáte se s Bokashi?

bokashi

Už jste slyšeli o bokashi? Vedle kompostování je to jedna z dalších metod na zpracování organického materiálu. A to docela elegantně, přímo doma, bez zápachu, mušek a velké námahy. Dali jsme dohromady základní informace o tom, jak tohle fermentování organických zbytků probíhá. 

 

Co je bokashi?

Bokashi je metoda, díky které můžeme zpracovávat organické zbytky. Na rozdíl od běžného kompostování, které vyžaduje pro rozklad odpadů přístup vzduchu a působení živých organismů, metoda bokashi funguje na principu anaerobní fermentace. Pro bokashi metodu jsou zapotřebí bokashi nádoba. Do této nádoby vrstvíme organické zbytky z kuchyně a přisypáváme speciální bokashi směs obsahující sušené mikroorganismy. Výstupem tohoto procesu je fermentovaný organický materiál, který se zapravuje do půdy, čímž zlepšuje její kvalitu a dodává jí živiny.

Jaký je význam a původ pojmu bokashi?

Určitá forma bokashi metody byla v zemědělství používána po staletí v mnoha asijských zemích. Bokashi je japonský pojem doslovně vyjadřující „fermentovanou organickou hmotu“. Tento koncept byl rozvinut v raných 80. letech 20. století doktorem Teruo Higou, profesorem Univerzity Rjúkjú na Okinawě v Japonsku. Jeho cílem bylo snížit množství chemických látek používaných v zemědělství. Při svých pokusech náhodou vynalezl technologii efektivních mikroorganismů.

Co je potřeba pro zpracování organických zbytků pomocí bokashi?

Potřebujeme 3 věci:

  1. Speciální bokashi nádobu s dvojitým dnem a kohoutkem určenou pro fermentaci bioodpadu
  2. Bokashi směs obsahující sušené bakterie 
  3. Organické zbytky, kterými bokashi nádobu plníme

Bokashi nádoba se většinou nabízí v balení s 1 bokashi směsí (1 kg), pěchovadlem, odměrkou na aplikování bokashi směsi a plastovou nádobkou na sběr výluhu. 

 

Jak funguje proces zpracování pomocí bokashi?

Jedná se o anaerobní fermentaci organických zbytků. Efektivní mikroorganismy ve směsi bokashi se aktivují, když navlhnou. Následně pak fermentují organický odpad. V praxi to znamená, že organické zbytky prokládáme vrstvou směsi bokashi, kterou vždy v nádobě stlačíme pomocí pěchovadla, aby se vyhnal vzduch a byly tak připraveny vhodné podmínky pro anaerobní fermentaci. Jakmile je nádoba naplněna, necháme ji 2 týdny stát/dozrát bez povšimnutí. Poté je materiál připravený k použití.

Dvě nádoby nebo jedna?

Některé zdroje uvádějí, že po naplnění bokashi nádoby stačí obsah přesypat do uzavřeného kbelíku a nechat dofermentovat, zatímco vaši bokashi nádobu, můžete znova plnit. My toto řešení příliš nedoporučujeme ze dvou důvodů. Zaprvé při přesypání bioodpad provzdušníte a kyslík je pro fermentaci nežádoucí element. Zadruhé se i během samotné fermentace může tvořit fermentační tekutina v závislosti na složení bioodpadu a v kyblíku již nebudete mít možnost ji stočit. I to je důvod, proč na našem e-shopu prodáváme bokashi rovnou v tandemu.

Co můžeme zpracovávat pomocí bokashi

V podstatě vše, co může kvasit, je vhodné do bokashi nádoby, a proto je tato metoda nejvhodnější a ideální pro zpracování organických zbytků, které vznikají při přípravě jídla v naší kuchyni. Jako u jiných kompostovacích metod je bokashi metoda vhodná zejména pro zpracování zbytků a odřezků od ovoce a zeleniny (včetně citrusů), kávové sedliny, čajových lístků, řezaných květin apod. Také v ní ale můžete zpracovávat vařené jídlo a mléčné výrobky. I tady platí pravidlo, že čím menší kousky, tím kvalitnější průběh fermentace.

Mohu do bokashi nádoby dávat také zbytky masa?

Plošně se setkáme spíše s informací, že do bokashi nádoby můžeme dávat také zbytky masných výrobků, protože anaerobní fermentace a kyselé prostředí, které v bokashi vzniká zničí zárodky všech patogenů. V Kokoze jsme nicméně opatrní a tuto možnost ještě pořádně prověřujeme laboratorním testováním. Proto prozatím doporučujeme držet se v režimu rostlinných a mléčných zbytků. 

Mohu do bokashi nádoby dávat papír?

Zpracovávat a záměrně přidávat papír zde nemá velký význam, jako je tomu např. u vermikompostování, kde natrhané kartony či papír mohou současně pomoci nasát přebytečnou vlhkost a podpoří uhlíkatou složku a strukturu kompostu. Jediným důvodem by byl vznik černé plísně, pokud jste zapomněli pravidelně stáčet bokashi džus. Papír je také fajn využít na vyložení dna a boků nádoby a obložení poslední vrstvy bioodpadu tak, abychom udrželi nádobu v co největší čistotě.

Jaký výstup získám metodou bokashi?

Uběhly čtyři týdny, bokashi je zfermentované a co s ním nyní? Kromě charakteristické kyselé fermentační vůně se na první pohled zdá, že vypadá stále stejně jako čerstvý bioodpad. Ale to je omyl! Bioodpad má teď úplně jiné fyzikální a chemické vlastnosti, je měkký, oslizlý a hlavně plný mikroorganismů. Jak naložit s bokashi materiálem se dozvíte v článku: Máme pro vás 7 tipů, jak naložit s bokashi materiálem.
Druhým výstupem je fermentační tekutina zvaná bokashi džus. Co to je a k čemu je dobrý si přečtete také na našem blogu

Co když se objeví plíseň?

Plíseň se může objevit ve dvou podobách – bílá a černá. Bílá plíseň může znamenat, že bokashi nádobu plníte pomalu a je v ní hodně vzduchu. Tato plíseň je prospěšná a podporuje proces rozkládání. Pokud vás ale její přítomnost trápí, můžete na vrchní vrstvu směsi bokashi položit kus silného papíru, který zabrání jejímu šíření.


Tmavá plíseň se obvykle objeví, když se při bokashi metodě něco nedělá správně. Možná, že bokashi nádoba nebyla dostatečně uzavřená, přidávali jste málo nebo nepravidelně směs mikroorganismů anebo jste třeba zapomněli stáčet fermentační tekutinu. V takovém případě obsah kompostéru vyprázdněte, ideálně do nějaké náhradní nádoby s víkem, a přidejte stejné množství směsi bokashi, aby pomohla zpracovat vaše organické zbytky. Navíc se doporučuje tento materiál zasypat půdou a nechat 4 týdny stát. Pak jej můžete použít při hnojení na zahradě.

Jaké jsou benefity bokashi výstupu v půdě?

Výsledný výstup z bokashi je materiál, který obohacuje půdu o potřebné a užitečné živiny. V angličtině se můžeme v souvislosti s bokashi setkat s výrazem soil conditioner, tedy půdní kondicionér. Studie nejčastěji mezi benefity uvádějí pozitivní vliv na rozmanitost půdní mikrobiální komunity, alternativu pro nahrazení kupovaných chemických hnojiv, zlepšení zemědělského prostředí, odpuzování škůdců, vliv na zvýšení kvality půdy, větší úrodu apod. S Kokozou se chystáme nechat vzorky ověřit pomocí výživářských pokusů, které se pro zjišťování dopadů hnojiv provádějí. 

Co je přesně bokashi směs a jak s ní pracovat?

Bokashi směs, v angličtině bokashi mix nebo bokashi bran (bran = otruby), je kontrolovaně připravená směs, která slouží k nastartování a urychlení fermentace organických zbytků.
Jaké je tajemství bokashi směsi a kde ji vzít, se dozvíte v našem blogovém článku. Bokashi směs můžete zakoupit i na našem e-shopu.

Pro koho a kam je tato metoda vhodná?

Bokashi je metoda vhodná pro ty, kteří chtějí třídit organické zbytky v domácnosti jednoduše. Bokashi nádoba vypadá jako plastový koš, je tedy skladná a můžete ji umístit v interiéru, např. vedle košů na tříděný odpad. Hodí se i do malé garsonky. Výhodou je, že nádoba je plně uzavřená, nemá žádné otvory, a proto nezapáchá a neláká hmyz. Pokud vás zajímá srovnání s vermikompostérem, připravili jsme na blogu malé srovnání.

Co promyslet, než si bokashi pořídím?

Před pořízením bokashi je dobré promyslet, jak budete s bokashi výstupem nakládat. Využijete jej při hnojení na zahradě, budete ho přidávat na zahradní kompost či nosit do komunitní zahrady či jinému pěstiteli? Anebo vám nejde o výstup, ale jen o pohodlné řešení, jak třídit organické zbytky v domácnosti a výstup budete dávat do hnědé popelnice? Bokashi výstup také můžete dávat vašim žížalám ve vermikompostéru. Žížaly milují bokashi.

Odkud čerpáme informace o Bokashi?

Bokashi se zabýváme v teorii i praxi. Vše konzultujeme s odborníky ze světa odpadů a kompostování, někteří z nich jsou součástí naší pracovní skupiny na téma kompostování, jako např. RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. z ČZU, Ing. Petr Plíva, CSc. z VÚZT či Ing. Bc. Kamila Řebíčková z ÚKZÚZ.

Právě s ÚKZÚZ bychom rádi spolupracovali na ověření patogenů, kvality výstupů a výživářských pokusech. Kromě toho jsme se ponořili do prostudování již existujících informací a poznatků, ze kterých jsme si udělali teoretickou rešerši o bokashi. Jsme také v úzkém kontaktu s firmou Skaza, která vyrábí bokashi nádoby a má i své dlouhodobé zkušenosti a studie. Proto jsme za nimi vyjeli na osobní setkání do Slovinska.

 

Zajímá vás více o bokashi? Poslechněte si náš podcast! 

 

Zajímavé zdroje, aneb jedna otruba povídala:

Více informací najdete o bokashi především v angličtině. Tady je několik webů, které se bokashi věnují. Neváhejte mrknout na internet a hledat pod heslem „bokashi“ další informace. Rychlou představu o této metodě člověk najde také ve videích na Youtube.

 

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků