Bokashi FAQ aneb znáte se s Bokashi? - Kokoza

Bokashi FAQ aneb znáte se s Bokashi?

Už jste slyšeli o Bokashi? Vedle kompostování je to jedna z dalších metod na zpracování organického materiálu. A to docela elegantně, přímo doma, bez zápachu, mušek a velké námahy. Dali jsme dohromady základní informace o tom, jak tohle fermentování organických zbytků probíhá. 

 

Co je Bokashi?

Bokashi je metoda, díky které můžeme zpracovávat organické zbytky. Na rozdíl od běžného kompostování, které vyžaduje pro rozklad odpadů přístup vzduchu a působení živých organismů, metoda Bokashi funguje na principu anaerobní fermentace, kdy se do bioodpadu přisypává směs speciálních bakterií. Pro Bokashi metodu jsou zapotřebí sušené Bokashi bakterie a Bokashi nádoba, označována také jako Bokashi kompostér nebo Bokashi koš. Do této nádoby vrstvíme organické zbytky z kuchyně a Bokashi směs bakterií. Výstupem tohoto procesu je fermentovaný organický materiál, který se zapravuje do půdy, čímž zlepšuje její kvalitu. 

 

Jaký je význam a původ pojmu Bokashi?

Určitá forma Bokashi metody byla v zemědělství používána po staletí v mnoha asijských zemích. Bokashi je japonský pojem doslovně vyjadřující „fermentovanou organickou hmotu“. Tento koncept byl rozvinut v raných 80. letech 20. století doktorem Teruo Higou, profesorem Univerzity Ryukyus, Okinawa, Japonsko. Jeho cílem bylo snížit množství chemických látek používaných v zemědělství. Jedná se o individuální způsob využití organického odpadu, který může pomoci odklánět potravinový odpad ze skládek a spaloven, a tím přispívat ke snižování emisí skleníkových plynů.

 

Co je potřeba pro zpracování organických zbytků pomocí Bokashi?

Potřebujeme 3 věci:

  1. Speciální nádobu/koš s kohoutkem určenou pro Bokashi metodu
  2. Bokashi směs sušených bakterií 
  3. Organické zbytky, kterými Bokashi nádobu plníme

Bokashi nádoba se většinou nabízí v balení s 1 Bokashi směsí (1 kg), pěchovadlem, odměrkou na aplikování Bokashi směsi a plastovou nádobkou na sběr výluhu. 

 

Jak funguje proces zpracování pomocí Bokashi?

Jedná se o anaerobní fermentaci organických zbytků. Efektivní mikroorganismy ve směsi Bokashi se aktivují, když navlhnou. Následně pak fermentují organický odpad. V praxi to znamená, že organické zbytky prokládáme vrstvou směsi Bokashi, kterou vždy v nádobě stlačíme pomocí pěchovadla, aby se vyhnal vzduch a byly tak připraveny vhodné podmínky pro anaerobní fermentaci. Jakmile je nádoba naplněna, necháme ji 2 týdny stát/dozrát bez povšimnutí. Poté je materiál připravený k použití.

 

Jak zajistit kontinuitu třídění organických zbytků ve 2 týdenní době zrání?

Pro zachování kontinuity a pokračování v třídění organických zbytků i během dozrávání fermentujícího materiálu máme dvě možnosti. Buď fungujeme v modelu tandemu dvou Bokashi nádob a v době zrání jedné Bokashi nádoby plníme tu druhou. Anebo materiál z naplněné Bokashi nádoby přesypeme do dostatečně velkého plastového kbelíku s víkem, ve kterém jej necháme 2 týdny dozrát, a přitom pokračujeme v novém plnění naší Bokashi nádoby.

 

Co můžeme zpracovávat pomocí Bokashi

V podstatě vše, co může kvasit, je vhodné do Bokashi nádoby, a proto je tato metoda nejvhodnější a ideální pro zpracování organických zbytků, které vznikají při přípravě jídla v naší kuchyni. Jako u jiných kompostovacích metod je Bokashi metoda vhodná zejména pro zpracování zbytků a odřezků od ovoce a zeleniny (včetně citrusů), kávové sedliny, čajových lístků, řezaných květin apod.

 

Mohu do Bokashi nádoby dávat také zbytky masa?

I když se plošně setkáme spíše s informací, že do Bokashi nádoby můžeme dávat také organické zbytky živočišného původu (díky anaerobní fermentaci a kyselému prostředí, které zde vzniká, ničí patogeny), jsme se v Kokoze rozhodli tuto možnost ještě pořádně prověřit laboratorním testováním. Proto prozatím doporučujeme držet se v režimu rostlinných zbytků, stejně jako při kompostování či vermikompostování. Domníváme se, že odřezků masa v domácnosti nevzniká naštěstí tolik jako slupek od ovoce a zeleniny, a nebude vás snad tolik mrzet, že materiály živočišného původu půjdou do koše na směs.

 

Mohu do Bokashi nádoby dávat papír?

Zpracovávat a záměrně přidávat papír zde nemá velký význam, jako je tomu např. u vermikompostování, kde natrhané kartony či papír mohou současně pomoci nasát přebytečnou vlhkost a podpoří uhlíkatou složku a strukturu kompostu.

 

Jaký výstup získám metodou Bokashi?

Metoda Bokashi je založena na anaerobním fermentování organických zbytků, tedy bez přístupu vzduchu. Nejedná se o klasické aerobní kompostování a výstupem není tmavě zbarvený kompost, jako jej známe ze zahradního kompostéru. Někdy se můžeme setkat s označením Bokashi kompost / Bokashi hnojivo / Bokashi výstup. Nicméně o kompost v pravém slova smyslu se nejedná. Snad časem najdeme nějaké vhodné označení pro tento materiál.

Kromě pevného Bokashi hnojiva získáváme také tekutý výluh / fermentační tekutinu, která se z Bokashi nádoby stáčí kohoutkem. Tento výluh se někdy označuje jako Bokashi juice / Bokashi čaj. Měl by se objevit zhruba po 14 dnech od zahájení plnění nádoby. Následně jej můžete stáčet každých 3-5 dní. Tvorbu výluhu může ovlivnit více faktorů, jako např. vlhkost vkládaného materiálu nebo vnější teplota prostředí. Nezoufejte, pokud si dá výluh na čas.

Mnoho zdrojů uvádí, že výluh je blahodárný a vhodný pro hnojení rostlin. Je doporučeno jej ředit vodou v poměru 1:100 (1 dl fermentační tekutiny na 10 l vody). Ideální je hnojivo aplikovat v sezóně 1× týdně či 1× za 14 dní. V nezředěné podobě se může použít k čištění odpadu. Stejně jako pevný Bokashi materiál je i tento výluh acidický – kyselý a má tedy nižší hodnotu pH. S Kokozou máme v plánu ověřit benefity této fermentační tekutiny jak při pěstování v praxi, tak pomocí testování v laboratoři a výživářských pokusů.

 

Jak má vypadat Bokashi výstup po 2 týdnech zrání v nádobě?

Po doporučené dvoutýdenní době zrání bude materiál vypadat vizuálně velmi podobně jako na začátku – struktura organických zbytků zůstává stejná a rozpoznatelná, může být lehce zbarvena do odstínů hnědé barvy a je cítit nasládlý odér po zkvašení. Přesto je tento výsledný materiál velmi odlišný od toho vstupního, je předfermentovaný/nakvašený, má tedy jiné fyzikální a chemické vlastnosti. 

 

Co když se objeví plíseň?

Plíseň se může objevit ve dvou podobách – bílá a černá. Bílá plíseň může znamenat, že Bokashi nádobu plníte pomalu a je v ní hodně vzduchu. Tato plíseň je prospěšná a podporuje proces rozkládání. Pokud vás ale její přítomnost trápí, můžete na vrchní vrstvu směsi Bokashi položit kus silného papíru, který zabrání jejímu šíření.

Tmavá plíseň se obvykle objeví, když se při Bokashi metodě něco nedělá správně. Možná, že Bokashi nádoba nebyla dostatečně uzavřená, přidávali jste málo nebo nepravidelně směs Bokashi, anebo jste třeba zapomněli odčerpávat fermentační tekutinu. V takovém případě obsah kompostéru vyprázdněte, ideálně do nějaké náhradní nádoby s víkem, a přidejte stejné množství směsi Bokashi, aby pomohla zpracovat vaše organické zbytky. Navíc se doporučuje tento materiál zasypat půdou a nechat 4 týdny stát. Pak jej můžete použít při hnojení na zahradě.

Ještě si dejme opáčko, jak na to.

 

Jak využít Bokashi výstup? Jaká je „koncovka“?

Klíčový moment pro výstupní materiál z Bokashi nastává, jakmile jej zakopete/zapravíte do půdy na zahradě nebo do zahradního kompostéru, kde se tento materiál rychle rozpadne a rozloží – v řádu několika dnů až týdnů (obvykle se uvádí 1-2 týdny), což závisí mimo jiné i na teplotě a ročním období. Půdu obohatí a v zahradním kompostéru působí jako urychlovač kompostu.

Kdo nemá k dispozici vlastní zahradu, tak se může podívat do online mapy www.mapko.cz a zkusit najít komunitní zahradu nebo pěstitele, který by od vás tento materiál rád přijal a využil. Pro odběratele kompostu jsme v mapě zavedli nový atribut „Příjem kompostu“. Tady jsme pro vás vyfiltrovali ty, kteří o kompost mají zájem (ať už se jedná o ten z vermikompostéru či výstup z Bokashi). Nejčastěji se jedná o komunitní zahrady či jiné pěstitele. 

Další možností je fermentovaný obsah Bokashi nádoby dávat do hnědé popelnice na bioodpad.

 

Jaké jsou benefity Bokashi výstupu v půdě?

Výsledný výstup z Bokashi je materiál, který obohacuje půdu o potřebné a užitečné živiny. V angličtině se můžeme v souvislosti s Bokashi setkat s výrazem soil conditioner, tedy půdní kondicionér. Studie nejčastěji mezi benefity uvádějí pozitivní vliv na rozmanitost půdní mikrobiální komunity, alternativu pro nahrazení kupovaných chemických hnojiv, zlepšení zemědělského prostředí, odpuzování škůdců, vliv na zvýšení kvality půdy, větší úrodu apod. S Kokozou se chystáme nechat vzorky ověřit pomocí výživářských pokusů, které se pro zjišťování dopadů hnojiv provádějí. 

 

Co je přesně Bokashi směs a jak s ní pracovat?

Bokashi směs, v angličtině Bokashi mix / Bokashi bran (bran = otruby), je kontrolovaně připravená směs vytvořená na principu míchání efektivních mikroorganismů, tzv. EM (Effective Microorganisms), vody, cukru/melasy a otrub. Každý výrobce má trochu jinou recepturu. Efektivní mikroorganismy obsahují obvykle bakterie mléčného kvašení (Lactic Acid Bacteria), která jsou označovány také jako přírodní probiotikum a dobře prospívají ve vlhkém, anaerobním, kyselém prostředí s pH kolem 3,5. Dále jsou tam např. kvasinky, fotosyntetizující organismy, aktinomycety a enzymaticky aktivní houby. Tato sušená směs slouží k nastartování a urychlení fermentace organických zbytků. 

Balení 1 kg Bokashi směsi by mělo vydržet na 30-50 dní. Směs Bokashi se aplikuje nejdříve na dno prázdné nádoby a vždy se nasype na čerstvě vložené organické zbytky (pro optimální zasypání stačí jedna plná odměrka o objemu 180 ml). Tuto novou vrstvu pak pomocí pěchovadla v nádobě stlačíme, aby se vyhnal vzduch a byly tak připraveny vhodné podmínky pro anaerobní fermentaci. 

 

Kdo je výrobce Bokashi nádob a směsi bakterií Bokashi z našeho e-shopu?

Slovinská firma Skaza je výrobcem Bokashi nádob Organco. Jsme rádi, že se jedná o evropského výrobce, a nádoby k nám nemusí putovat přes půl světa. Součástí balení Bokashi nádoby je také 1 kg směsi Bokashi, kterou lze pořídit i samostatně. Tu však Skaza nevyrábí, ale nakupuje ji od firmy z Německa, která se výrobou této směsi zabývá.

 

Můžeme si Bokashi směs vyrábět svépomocí?

Ano, můžete. Na internetu existuje již několik návodů, především v angličtině, např. pod heslem: „DIY Bokashi bran“ nebo „How to make a Bokashi bran“. Nicméně důsledné vytváření vysoce kvalitních a účinných Bokashi směsí může být časově náročné a vyrobená várka může selhat, někdy i bez zjevného důvodu. 

Některé recepty využívají např. rýžovou vodu, která se smíchá s mlékem a nechá se fermentovat s otruby, melasou a vodou. Celý proces trvá zhruba 4 týdny. Rychlejší způsob je tuto směs naočkovat již hotovou směsí mikroorganismů, kterou lze pořídit na internetu.

 

Pro koho a kam je tato metoda vhodná?

Bokashi je metoda vhodná pro ty, kteří chtějí třídit organické zbytky v domácnosti jednoduše. Bokashi nádoba vypadá jako plastový koš, je tedy skladná a můžete ji umístit v interiéru, např. vedle košů na tříděný odpad. Výhodou je, že nádoba je plně uzavřená, nemá žádné otvory, a proto nezapáchá a neláká hmyz. Ve srovnání např. s domácím vermikompostérem je podstatně méně náročná na péči a nehrozí zde zanesení mušek. U vermikompostování je potřeba většího zapojení a uvědomění, že se nejedná pouze o nádobu na zpracování bioodpadu, ale také o živé tvory, o které je třeba pečovat. Odměnou je v případě vermikompostování vysoce kvalitní kompost a žížalí čaj.

 

Co promyslet, než si Bokashi pořídím?

Před pořízením Bokashi je dobré promyslet, jak budete s Bokashi výstupem nakládat. Využijete jej při hnojení na zahradě? Nebo jej budete přidávat na zahradní kompost? Nosit jej do komunitní zahrady či k nám do Kokozy? Máte v okolí zemědělce nebo pěstitele, který by rád od vás výstup bral? Anebo vám nejde o výstup, ale jen o pohodlné řešení, jak třídit organické zbytky v domácnosti s tím, že váš dům využívá svozu hnědé popelnice na bioodpad? 

Tady jsme pro vás vyfiltrovali ty, kteří o kompost mají zájem (ať už se jedná o ten z vermikompostéru či výstup z Bokashi). Nejčastěji se jedná o komunitní zahrady či jiné pěstitele. 

 

Odkud čerpáme informace o Bokashi?

Bokashi se zabýváme v teorii i praxi. Vše konzultujeme s odborníky ze světa odpadů a kompostování, někteří z nich jsou součástí naší pracovní skupiny na téma kompostování, jako např. RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK, doc. Ing. Aleš Hanč, Ph.D. z ČZU, Ing. Petr Plíva, CSc. z VÚZT či Ing. Bc. Kamila Řebíčková z ÚKZÚZ. Právě s ÚKZÚZ bychom rádi spolupracovali na ověření patogenů, kvality výstupů a výživářských pokusech. Kromě toho jsme se ponořili do prostudování již existujících informací a poznatků, ze kterých jsme si udělali teoretickou rešerši o Bokashi. Jsme také v úzkém kontaktu s firmou Skaza, která vyrábí Bokashi nádoby a která má i své dlouhodobé zkušenosti a studie. Proto jsme za nimi vyjeli na osobní setkání do Slovinska.

 

Zajímavé zdroje, aneb jedna otruba povídala:

Více informací najdete o Bokashi především v angličtině. Tady je několik webů, které se Bokashi věnují. Neváhejte mrknout na internet a hledat pod heslem „Bokashi“ další informace. Rychlou představu o této metodě člověk najde také ve videích na Youtube.

Bokashi composting. Skaza [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.skaza.com/our-products/home-composting

How to bokashi compost. Bokashi living [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://bokashiliving.com/how-to-bokashi-compost/

How it works. Bokashi Composting Australia [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.bokashi.com.au/Bokashi+One/How+it+Works.html

Bokashi – chemical analysis and biology. Bokashi Cycle [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://bokashicycle.com/bokashi-chemical-analysis-and-biology/

The Basics of Bokashi Composting. The Spruce [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.thespruce.com/basics-of-bokashi-composting-2539742

Bokashi kompostování a kompostér Organko [zkušenost]. Ecoblog.cz [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://ecoblog.cz/kompostovani/zkusenost-domaci-bokashi-kompostovani/

TOMÁŠKOVÁ, Hana. Nemáte místo pro kompost a v bytě vám žížaly vadí? Zkuste kompostování s pomocí Bokashi bakterií! Průmyslová ekologie [online]. 20.3.2019 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.prumyslovaekologie.cz/info/nemate-misto-pro-kompost-a-v-byte-vam-zizaly-vadi-zkuste-kompostovani-s-pomoci-bokashi-bakterii-

Bokashi active bran. Wiggly Wigglers [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.wigglywigglers.co.uk/products/bokashi-active-bran

Bokashi Bran Recipe – DIY with Rice Water. Fraser Valley Rose Farm [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sUEVu32rcyQ

Bokashi Composting Myths. Garden Myths [online]. [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.gardenmyths.com/bokashi-composting-myths/

XIAOHO, Shao, Tan MIN, Jiang PING a Cao WEILING. Effect of EM Bokashi application on control of secondary soil salinization [online]. 2008 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674237015300442

WIJAYANTO, TEGUH, ZULFIKAR, M. TUFAILA, ALAM M. SARMAN M. SARMAN a M. M. ZAMRUN F. Influence of Bokashi Fertilizers on Soil Chemical Properties, Soybean (Glycine max (L.) Merrill) Yield Components and Production [online]. 2016 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/biology/2016/a325808-080.pdf

GHANEM, K. M, Kh. M. EL-ZABALAWY, Azza A. Mustafa MUSTAFA a Bodor A. ELBANNA. Impact of Using Compost Bokashi Resulting from Recycling Kitchen Waste on Head Lettuce (Lactuca sativa var. capitata L.)Grown Organically at Home [online]. 2017 [cit. 2020-04-16]. Dostupné z: https://jssae.journals.ekb.eg/article_37071_0351b57d14e9ecae4769ee65b62dadfd.pdf

Zaujal Vás tento projekt? Sdílejte ho s ostatními!

Související články

Zpět na stránku článků