O kompostu je slyšet (podcast)

2021-2022 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Propojovat odborníky s veřejností, a dostávat tak vědecky podložené informace mezi lidi, je jedním z hlavních poslání Kokozy. Proto jsme spojili síly s Loopou Vojty Kovala a společně jsme vyzpovídali několik předních českých odborníků. Vybrali jsme čtyři témata, která korespondují s našimi projekty a na která dostáváme nejvíce dotazů z řad veřejnosti. Podcast si můžete například poslechnout na Spotify anebo v některé další z vašich oblíbených podcastových aplikací. Přejeme příjemný poslech!

Celým podcastem vás provede Vojtěch Koval, producent podcastu Loopa Vojty Kovala, dříve moderátor Českého rozhlasu a redaktor několika hudebních serverů a Bc. Kristýna Mrkvičková, MSc., odborná konzultantka ve společensky prospěšné organizaci Kokoza.

1 díl: Loopa Vojty Kovala s Kokozou o bioplastech: Jsou bioplasty řešením proti jednorázovému plastovému nádobí?

Kam vhazovat bioplastové sáčky? Patří do hnědé nebo žluté popelnice? A jak je možné, že mrkev zůstala na skládce 15 let?

Host:
Jako první jsme se potkali s panem prof. RNDr. Josefem Jančářem CSc. a jeho dvěma čtyřnohými kamarády. Josef Jančář vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně Fyziku pevné fáze. Profesorský titul získal v USA, kde působil jako vedoucí projektu na aplikaci vláknových kompozitů ve stomatologii v Institute of Materials Science na University of Connecticut. Od roku 1994 pracuje na VUT v Brně na Fakultě chemické, od roku 1998 vede Ústav chemie materiálů, v letech 1999–2006 byl prorektorem pro vědu a výzkum. Stojí v čele oddělení Pokročilé polymerní materiály a kompozity v institutu CEITEC. Je držitelem mnoha prestižních uznání a ocenění, v roce 2000 získal seniorskou cenu České učené společnosti a v roce 2012 Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Během rozhovoru nám mj. prozradil, že jimi vyvinuté materiály se za běžných podmínek v půdě rozpadnou za tři dny!

Co se v podcastu dozvíte:
02:08 Proč se Kokoza zabývá tématem bioplastů
04:30 Jsou bioplasty správnou cestou?
06:25 Co vše se dá schovat pod termín bioplast?
12:54 Na co se bioplasty rozpadají a za jakých podmínek?
15:47 Problematika bioplastů na kompostárnách
18:17 SHRNUTÍ: Kompostovatelný vs. biorozložitelný vs. kompostovatelný v domácím kompostéru
21:54 Životní cyklus bioplastů a biodegradabilita
23:28 Mohou bioplasty nahradit konvenční plasty?
24:00 Výroba bioplastů
27:08 Sběr bioplastů ve městě
28:45 Mají bioplasty ve světě své místo?
30:15 Ukázka a porovnání dvou kelímků
33:23 SHRNUTÍ: Doporučení ohledně kompostovatelných sáčků a nádobí

2 díl: Loopa Vojty Kovala s Kokozou o zeleni ve městech: Porazíme klimatickou krizi jen tím, že budeme sázet?

Za jak dlouho vyrovná strom svou vlastní uhlíkovou stopu? Kolik vody dokáže zadržet organická hmota v půdě? A kolik bytových klimatizací nahradí jeden statný strom? 🌲

Hosté:

  • Arborista Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. , jednatel společnosti SAFE TREES, s.r.o., je také součástí týmu LIFE Tree Check, pod který spadá i mobilní aplikace posilující zelenou infrastrukturu ve městě. Jaroslav Kolařík také stojí za podcastem Arbochat a jakožto jeden ze zakládajících členů Arboristické akademie také za souborem edukačních videí, jak správně pečovat o stromy ve městě.
  • Mgr. Martin Ander, Ph.D. je vedoucí programu adaptace na změnu klimatu Adapterra Nadace Partnerství. Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V minulosti působil ve statutárních orgánech městských firem, také byl dlouholetým náměstkem brněnského primátora či ředitelem národní kanceláře hnutí DUHA. Kromě adaptačních opatření se věnoval tématům, jako je zachování brněnského nádraží v centru města, vyčištění Brněnské přehrady, schválení generelu cyklodopravy, posílení systému třídění odpadu, podpora nezávislé kultury nebo prosazování opatření, která sníží katastrofální znečištění ovzduší v brněnských ulicích.
  • Mgr. Pavel Zahradníček, Ph. D. je vědeckým pracovníkem na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky Czech Globe, klimatologem na Českém hydrometeorologickém ústavu v Brně a autorem článků na blogu o meteorologii, hydrologii a kvalitě ovzduší.

Co se v podcastu dozvíte:
01:00 Proč se věnujeme zeleni ve městech
02:52 Mgr. Pavel Zahradníček, Ph. D.
03:38 Co je tepelný ostrov města?
08:57 Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
13:00 Jak správně pečovat o stromy ve městě?
19:55 Projekt LIFE Tree Check
23:33 Jak vypadá ideální město?
27:27 Kokoza: Proč bioodpad ze zeleně kompostovat v místě jeho vzniku
28:37 Mgr. Martin Ander, Ph.D.
31:48 Trpí Praha a Brno nedostatekem zeleně?
36:45 Shrnutí

3 díl: Loopa Vojty Kovala s Kokozou o fermentování bioodpadu a japonské metodě bokashi

Fermentace získává v poslední době na oblibě a to nejen při uchovávání jídla, ale také při jeho zpracování. A právě fermentaci se věnuje třetí epizoda našeho podcastu. Proč se nemá říkat bokashi nádobě kompostér? Na čem si smlsnou žížaly? Kdo pojede na Bali a proč jsme se vlastně rozhodli inspirovat až v dalekém Japonsku?

Hosté:

  • Soňa Houžvová je odborná konzultantka pro téma kompostování ve společensky prospěšné organizaci Kokoza.
  • RNDr. Petra Innemanová, Ph.D. se zabývá environmentální mikrobiologií na Ústavu pro životní prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Petra Innemanová působí také jako projektová manažerka společnosti Dekonta. Ve své výzkumné práci se věnuje bioremediačním technologiím, nakládání s odpady, bioplastům a vermikompostování.

Co se v podcastu dozvíte:
1:30 Proč je bokashi vhodné do bytu
3:40 Co je fermentace?
6:35 Kde má bokashi své kořeny?
9:30 Jak fermentace bioodpadu v domácnosti probíhá
21:47 Jak je to s mikroorganismy a fermentačním procesem

4 díl: Loopa Vojty Kovala s Kokozou o plýtvání potravinami: Jste to, co vyhodíte

Víte, kolik jídla vyhodíte? A co teprve o svátcích! V Kokoze jsme během našeho projektu Cesta gastroprovozu k udržitelnosti zjistili, že na 10 porcí jídla vzniká v gastroprovozech 1 kg bioodpadu! A jak jsou na tom domácnosti?

Hosté:

  • Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D je od roku 2011 vedoucí Ústavu marketingu a obchodu na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Působí ve všech formách pedagogické činnosti na fakultě, vyučuje předměty a publikuje. Její výzkumná činnost se zaměřuje na oblast managementu, marketingu a obchodu, zejména na problematiku řízení malých a středních podniků a na oblast řízení internacionalizačního procesu podniků. Je vedoucí projektu TAČR Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání.
  • Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D. je odbornou pracovnicí na Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Spolupracuje s paní Kubíčkovou na navazujícím projektu zaměřeném na potraviny.

Co se v podcastu dozvíte:
1:48 Jaká je produkce gastroodpadu a jaké množství potravin se vyplýtvá?
5:42 Co je potravinový odpad a jak se měří?
10:23 Jaký vliv měla sezónnost a covid na množství potravinového odpadu?
16:03 Je možné ovlivnit spotřebitele v plýtvání?
19:37 Jak zefektivnit nakládání s gastroodpadem?
26:44 Potravinový odpad v gastroprovozech
28:59 Bioodpad na sídlištích
31:50 Jak gastroodpad zhygienizovat?
36:00 Závěrečné shrnutí

Kokoza s Loopou Vojty Kovala nespolupracuje poprvé. Poslechněte si i další společné díly:

 

Podcast vznikl v rámci projektu O kompostu je slyšet, který byl spolufinancován Ministerstvem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zpět na stránku projektů