Pěstování a kompostování v Holešovické tržnici

2021-2022 ∙ Grantový projekt ∙ Neaktivní

Spojili jsme síly s Magistrátem hlavního města Prahy a Holešovickou tržnicí a společně vytvořili ukázkové místo pro koncept „uzavřeného cyklu jídla“. Tento cyklus popisuje koloběh jídla, jehož zbytky, tedy bioodpad, se nejprve zkompostují a zralý kompost se následně použije jako hnojivo pro vypěstování nového jídla. Předmětem projektu byla podpora kompostování v Holešovické tržnici, díky němuž je odkloněno významné množství bioodpadu ze směsného komunálního odpadu, které se v podobě kompostu vrací zpět do půdy.

V areálu tržnice jsme vybudovali prostor pro kompostování se zařízením Rocket s kapacitou až 110 tun zpracovaného bioodpadu ročně. Toto ukázkové místo slouží jako příklad dobré praxe a představuje jedno z možných adaptačních opatření na změnu klimatu. Je zpřístupněno veřejnosti a to formou exkurzí nebo pravidelným odnosem bioodpadu vyprodukovaného v prostorách Holešovické tržnice, především ze zeleninového trhu v Hale 22.

Schéma uzavřeného cyklu jídla
Schéma uzavřeného cyklu jídla

Do projektu byli zapojeni zaměstnanci integrační dílny Kokozy se zkušeností s duševním onemocněním, kteří byli patřičně vyškolení, aby například mohli obsluhovat kompostovací zařízení Rocket. Úspěšné začlenění zbylé komunity Holešovické tržnice do projektu záviselo na nastavení efektivního systému sběru bioodpadu, edukaci a zvyšování povědomí o významu separace bioodpadu a dopadu kompostu na životní prostředí.
V současné době spadá správa tohoto kompostovacího prostoru pod Holešovickou tržnici a údržbu zařízení Rocket zajišťuje organizace Kokoza. Obsluhu Rocketu a zpracování bioodpadu má na starosti integrační dílna Kokozy.
V rámci projektu byla také vytvořena rešerše na kompostovatelné nádobí. Zde si můžete stáhnout přehledný leták. (připravujeme)

Kde se dozvíte více o kompostování v Holešovické tržnici?

 

Projekt byl spolufinancován Magistrátem hlavního města Praha a Holešovickou tržnicí.

Zpět na stránku projektů