SVJ kompostuje III

2022 ∙ Grantový projekt ∙ Aktivní

Projekt SV spočívá v odborné a praktické podpoře kompostování v bytových domech na území hlavního města Prahy. Tímto projektem navazujeme na předchozí projekty SVJ ISVJ II, díky kterým se nám podařilo realizovat několik komunitních kompostérů.

Velké množství organického odpadu vyprodukovaného městskými domácnostmi v současné době stále končí na skládkách nebo ve spalovnách.Přitom třetina obyvatel bytových domů ve městech má k dispozici vnitroblok nebo dvorek, který je často nevyužitý, přitom právě takové prostory nabízí vhodné zázemí pro kompostování a následné využití vzniklého kompostu.

Nově se kromě komunitního kompostování v zahradních boxových a otočných kompostérech soustředíme také na  ověření nového kompostovacího řešení bokashi metodou.

Benefity kompostování v komunitě

  • Ekologické benefity znamenají v praxi předcházení vzniku odpadu, snížení objemu směsného komunálního odpadu, méně skleníkových plynů, získání přírodního hnojiva pro půdu a implementace uzavřeného cyklu jídla do domácnosti.
  • Ekonomické benefity –  Tím hlavním je snížení nákladů na svoz odpadů.
  • Sociální benefity s sebou přináší posílení vazeb a společných hodnot komunity sousedů.

Jak se do projektu zapojit?

Projekt běží až do konce roku 2022, takže se na nás neváhejte obrátit. Pro začátek vyplňte náš dotazník a sepište vaše dosavadní zkušenosti, pozitivní i ty negativní. Vaše zpětná vazba nám pomůže získat podněty pro další projekty, aby měly co největší dopad.

Pokud Vás vyhodnotíme jako vhodného kandidáta pro tento projekt, ozveme se Vám s dalším postupem. V projektu budou pro vybrané zájemce poskytnuty služby na základě nabídky zahrnující dřevěné kompostéry nebo bokashi nádoby.

Co nabízíme?

Stejně jako minulých projektech, i nyní vám poskytneme městské kompostéry pro bytové domy za zvýhodněnou cenu v podobě tzv. balíčků. Pomůžeme vám vybrat to nejvhodnější kompostovací řešení přesně pro váš dům, vše vám nainstalujeme, vyrobíme praktické informační cedule ke kompostéru, zaškolíme vás do tajů kompostování a namotivujeme vaše sousedy.

Do realizace projektu budou zapojeni zaměstnanci integrační dílny KOKOZA, o.p.s., tedy lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním.

Projekt probíhá díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy.

Zpět na stránku projektů